Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het Evangelie voor Israël

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het Evangelie voor Israël

8 minuten leestijd

In het Centraal Bureau Gereformeerde Gemeenten aan de Houttuinlaan te Woerden bevinden zich ook de werkruimten van het deputaatschap voor Israël, voor evangelieverkondiging en diaconale hulpverlening. Enkele vragen over dit kerkelijk werk aan J.J. de Jong, algemeen secretaris.

Wat is: het deputaatschap voor Israël? En hoeveel ‘Israël-mensen’ werken er aan de Houttuinlaan?

‘Het deputaatschap voor Israël is in 1995 ingesteld door de Generale Synode van onze gemeenten. Het doel was en is om namens onze gemeenten het Evangelie te brengen aan het Joodse volk, hen diaconaal te steunen, liefde te wekken voor het Joodse volk en antisemitisme te bestrijden. In de afgelopen 25 jaar heeft het deputaatschap een plaats gekregen in de gemeenten. Veel hulp mocht gege- ven worden, vooral onder Joden die de Heere Jezus als Zaligmaker erkennen, de Messiasbelijdende Joden. Het Evangelie is gebracht in Woord en daad. Daarbij is ook veel lectuur verspreid. Als vrucht op het werk mocht in Nazareth een kleine gemeente ontstaan, waaraan ds. M.L.

Dekker verbonden is. Naast Israël is ook Oost-Europa een belangrijk werkgebied. In het CBGG werken momenteel vier mensen voor het deputaatschap, twee fulltime en twee parttime’.

Door wie is het deputaatschap opgericht?

‘Mannen van het eerste uur waren ds. C.J. Meeuse, ds. C. Sonnevelt, ds. P. van Rui- tenburg, evangelist Joh. Witte en G. Roos. In opdracht van de Generale Synode van 1992 schreven ds. Meeuse, ds. Sonnevelt en Roos het rapport “Onderzoek naar de roeping van de kerk voor Evangeliever- kondiging aan Israël”. Dit leidde tot de instelling van de commissie Israël in 1993 (als sectie van het deputaatschap voor de Zending) en van het deputaatschap voor Israël in 1995. Het mandaat en de bemanning werden vastgesteld op de vervolgzit- ting van de synode in januari 1996’.

Op welke manier is het deputaatschap voor Israël dienstbaar aan ons kerkelijk leven, en vooral ook breder: aan het Koninkrijk van God?

‘Het deputaatschap vervult zijn taak na- mens de gemeenten en wordt ook door de gemeenten gedragen. Dit blijkt onder meer uit de grote belangstelling voor lan-delijke activiteiten als de Israëldag, de vrouwenochtend en themadagen. Op basis van Gods Woord, en dan met name Romeinen 9 tot en met 11, verwachten wij een toekomstige bekering van het Joodse volk. Pau- lus schrijft dat de bekering van het Joodse volk grote gevolgen zal heb-

Welke functie vervult u zelf en sinds wanneer?

‘Sinds 1 januari 2000 ben ik algemeen secretaris van het deputaatschap. Dat betekent dat ik namens de deputaten het be- leidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk doe. Daarmee sta je midden in het kerkelijk leven. Dat is een grote verwaar- diging. Voorheen werkte ik bij de JBGG. De jaren die ik bij de jeugdbond werkte, waren een goede voorbereiding. Het werk voor Israël is veeleisend en veelomvattend.

Gelukkig is er grote eensgezindheid in het deputaatschap. Ook de deputaten beste- den veel tijd aan het werk. Dat verwondert me weleens, gezien hun drukke agenda’s. Maar we mogen ook zeggen dat we er in dit werk veel voor terug krijgen. Er vinden goede ontmoetingen plaats. We mogen het werk van de Heere zien in de levens van mensen. De voortgang en uitbreiding van het werk zijn bemoedigend en motive- rend. Het maakt weleens klein als je ziet dat je daarbij ingeschakeld mag worden’.

Hoe lopen de communicatielijnen, zowel met de gemeenten als met de classis, de Particuliere en de Generale Synode?

‘Met onze gemeenten wordt gecommu- niceerd door de Israëlbode die vijfmaal per jaar verschijnt, door de landelijke bij- eenkomsten en door de contacten met de donateurs. Er zijn geen directe lijnen naar classis of Particuliere Synode. Het deputaatschap valt direct onder verantwoorde- lijkheid van de Generale Synode. Die komt om de drie jaar bijeen en dan doen we aan haar verslag. Dat verslag wordt tijdens de synodale vergadering besproken, waarna het mandaat weer voor drie jaar wordt verlengd’.

www.dep-israel.nl


Dit is het tweede deel in een serie arti- kelen over de werkers op het Centraal Bureau Gereformeerde Gemeenten te Woerden. Volgende week deel 3.


J. van ’t Hul, Lieren

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 oktober 2020

De Saambinder | 20 Pagina's

Het Evangelie voor Israël

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 oktober 2020

De Saambinder | 20 Pagina's

PDF Bekijken