Bekijk het origineel

Dr. A. de Reuver Door de liefde van Christus gedrongen. Geloof en belofte in de prediking van Andrew Gray en de gebroeders Erskine. Uitg. Den Hertog, Houten; 160 blz.; € 16,50.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dr. A. de Reuver Door de liefde van Christus gedrongen. Geloof en belofte in de prediking van Andrew Gray en de gebroeders Erskine. Uitg. Den Hertog, Houten; 160 blz.; € 16,50.

8 minuten leestijd

Het was alweer even geleden dat ik preken had gelezen van Andrew Gray en de Erskines. Ze staan in mijn boekenkast, maar soms komt e andere literatuur voor in de plaats. Eerlijk gezegd heeft het lezen van het boekje van dr. De Reuver het verlangen om hun geschriften ter hand te nemen weer gewekt. In het voorwoord staat dat de kern van hun preken ‘de onophoudelijke hartslag van het Evangelie uitmaakt: de liefde van Christus’. Het lezen van Door de liefde van Christus gedrongen deed het hart dan ook meer dan eens sneller kloppen en opspringen van vreugde.

Vooral omdat met zoveel kracht en duidelijkheid vanuit hun preken de geladen spanning van geloof en belofte aan de orde komt, een spanning die in de prediking een wezenlijk onderdeel is en blijft. ‘Het christengeloof heeft zijn grond en voedingsbodem in de genadige belofte van het Evangelie. Het wordt er geboren en getogen. Op dit genadebetoon blijft het geloof levenslang aangewezen. Daarvan leeft het. Daaraan kleeft het. Het is te arm om eraan voorbi te gaan.’ (uit het ‘Woord vooraf’)

Het boek geeft een summiere schets van het puriteinse klimaat. In grote lijnen lezen we over de tijd na het National Covenant (verklaring uit 1581, waarin de onafhankelijkheid van de kerk ten opzichte van de overheid werd uitgesproken). Engelse en Schotse puriteinen hadden het heilige verlangen om de kerk te reformeren. Schotse theologie en prediking beleefden een hoogtepunt. Prof. De Reuver geeft een duidelijk inzicht in de tijd waarin een onvervalste puritein als Andrew Gray leefde. Ook Gray’s levensgang geeft een rijk getuigenis van Gods overweldigende genade. Zijn ambtelijke bediening was van 1653 tot 1656. Hij stierf op 22-jarige leeftijd.

De Erskines werden in een latere periode geboren (eind zeventiende eeuw). Zij maakten de zeventiende-eeuwse covenant-periode niet mee, maar hun vroomheid en optreden ademden de geest van deze beweging. Ook hun levens- en geloofsgang wordt met heldere en warme woorden beschreven. Zij worden aangeduid als evangelicals die de ernst van de zonde en de overvloedige liefde van Christus samen lieten vallen. Ook de zogeheten Marrowcontroversy (debat over de vraag ‘wanneer’ men Christus mag aannemen) komt kort aan de orde. Door middel van een veelvoud van pareltjes uit de prediking van Gray en de Erskines (de citaten zijn ook in de oorspronkelijke taal opgenomen) wordt weergegeven hoe zij de verhouding van geloof en belofte aan de orde stelden. Daarbij gaat het steeds om de Parel van grote waarde, Jezus Christus. De geloofsverbondenheid met Hem staat centraal. Andrew Gray noemt het geloof de ‘moedergenade’. Het geloof verbindt met Christus en doet leven in de omgang met Hem. Het geloof is de ‘edele correspondent’ tussen de leegte in ons en de volheid in Christus. Het geloof is een onbeperkte volmacht om van God te vragen wat men nodig heeft: geen passieve maar actieve volmacht. Geen gekoesterd bezit maar een beweging (exercise) waarin de gemeenschap wordt gezocht, gevonden en ondervonden. Een machtige gedachte schuilt in de uitspraak dat de belofte van het Evangelie (dat als een gebod tot ons komt) niet alleen oproept om te geloven, maar het geloof zelf oproept (opgave en gave). Met de hem eigen taalkracht schrijft dr. De Reuver: Gray’s nodiging is even onvoorwaardelijk als onontwijkbaar.

Van de Erskines komt vooral hun verbondsleer aan de orde. Het is zeer de moeite waard om hun visie te vernemen. ‘Christus is het Hoofd van het genadeverbond. Dit verbond is dan ook niet direct – in eerste instantie – met de uitverkorenen opgericht, maar met Christus, en zo – in Hem – met alle uitverkorenen, als Zijn zaad.’ De rijkdom en reikwijdte wordt in de prediking bekendgemaakt en toegepast. ‘Het amen van het geloof draagt hieraan niets bij, maar draagt de zegen ervan weg.’

Graag zou ik willen doorgaan met het weergeven van datgene wat in dit prachtige boek wordt beschreven over wet en Evangelie, over aard en adres van de beloften, over zekerheid van geloof en gevoel, over rechtvaardiging en heiliging. De verdere inhoud laat ik aan de gelukkige lezer over die dit boek ter hand neemt.

Ook al zouden de werken van Gray en de Erskines nog even in mijn boekenkast blijven staan, het boek van dr. De Reuver heeft veel van hun schatten uitgestald. Schatten die weer meegaan de kansel op en die de prediking onder de dauw van Gods Geest glans en gloed geven. Wie in kort bestek een schatkamer vol beloften wil binnengaan, neme dit mooie boek ter hand. De geloofshand van arme bedelaars zal er rijk mee gevuld worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 juli 2020

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Dr. A. de Reuver Door de liefde van Christus gedrongen. Geloof en belofte in de prediking van Andrew Gray en de gebroeders Erskine. Uitg. Den Hertog, Houten; 160 blz.; € 16,50.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 juli 2020

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken