Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De heilige oorlog (44)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De heilige oorlog (44)

13 minuten leestijd

Immanuël komt!

Immanuël heeft Zich gewillig bereid verklaard Mensziel te verlossen. Hij laat Zich vergezellen door de vijf kapiteins Geloof, Goede Hoop, Liefde, Onschuld en Geduld.

Immanuëls komst bekendgemaakt

Enkele mannen zullen de tijding van de komst van Immanuël overbrengen naar het legerkamp, met de boodschap dat Hij zo’n machtig en onoverwinnelijk leger zal meebrengen dat Hij niet tegen te houden zal zijn. Velen willen graag de koerier zijn om de boodschap met grote spoed over te brengen.

Als de kapiteins horen dat de Koning Zijn Zoon Immanuël stuurt, en dat Deze zo verheugd is met Zijn zending door Zijn Vader, tonen ze hun blijdschap door zo luid te juichen, dat de aarde beeft. Vanaf de bergen klinkt de echo van het gejuich. Diábolus echter wankelt, sidderend als een aal.

Helaas merkt Mensziel zelf niets van wat plaatsvindt; de stad is verdoofd omdat ze volledig opgaat in plezier en vermaak. Maar Diábolus heeft overal zijn spionnen die hem alles vertellen van wat er in het paleis van de Koning is besproken. Hij heeft al eens ervaren hoe machtig de komende Prins is 1 , zodat de angst hem om het hart slaat als hij hoort van Diens komst.

Vijf kapiteins

Dan komt het moment dat de Zoon van El-Schaddaï het paleis verlaat om Mensziel te gaan verlossen. Immanuël, door Zijn Vader tot Aanvoerder aangesteld, heeft vijf legermachten met hun edele kapiteins tot Zijn beschikking. Iedere afdeling bestaat uit tienduizend soldaten.

De eerste kapitein is de beroemde kapitein Geloof. Zijn dienaar Belofte voert een rode vlag mee. Zijn teken bestaat uit het heilige lam en het gouden schild.

Kapitein Goede Hoop is eveneens beroemd. Zijn vaandeldrager heet Verwachting, en die draagt de vlag met de blauwe kleur. Er zijn drie gouden ankers te zien op zijn schild.

De derde kapitein is de moedige Liefde, die Ontferming als vaandeldrager heeft. Zijn vlag is groen en het wapenschild bestaat uit een vrouw, die drie ongeklede personen tegen zich aangedrukt houdt.

Nummer vier is de vriendelijke en beleefde kapitein Onschuld. Zijn vaandel wordt gedragen door Onschadelijk. Op de witte vlag zijn drie gouden duiven afgebeeld.

De zeer trouwe en geliefde vijfde kapitein is kapitein Geduld. Vaandeldrager Lijdzaamheid draagt het zwarte vaandel waarop drie pijlen door een gouden hart te zien zijn.

Het hoofd en het hart van de stoet

De voorhoede wordt gevormd door kapitein Geloof, de achterhoede door kapitein Geduld. Aan het hoofd van de stoet rijdt de Prins in Zijn strijdwagen.

Indrukwekkend klinken de bazuinen, schitteren de harnassen en wapperen de kleurige vaandels in de wind. Het harnas van de Prins is geheel van goud en glinstert als de zon aan de hemel. De stalen wapenrusting van de kapiteins is van uitstekende kwaliteit en schittert als de sterren. Onder het leger bevinden zich ook leden van het hof die uit liefde tot hun Koning en verlossing van Mensziel vrijwillig meetrekken.

Op bevel van Zijn Vader neemt Immanuël ook 54 stormrammen en twaalf slingerwerktuigen om stenen mee weg te schieten. Deze zijn alle van goud en worden tijdens de hele aanvalsoperatie meegevoerd in het midden van de stoet.

Christus Zelf treedt in het strijdperk …

Het vorige artikel eindigde met de opmerking dat Bunyan met zielsvreugde vervuld de gewilligheid van Christus zal beschreven hebben. Maar daartegenover is er bij satan schrik. De genaden die Christus met Zich meebrengt zijn geloof, hoop, en liefde, maar ook onschuld en geduld krijgen een plaats in het aanvallende leger. Het hart van het leger wordt gevormd door het Woord.

… tot blijdschap van Zijn knechten

Hoe verblijd zijn Gods knechten als ze de boodschap van verlossing mogen brengen en weer eens mogen geloven: ’De HEER’ zal opstaan tot de strijd’ (Ps. 68:1 ber.). De aarde zal beven: Beef, gij aarde, voor het aangezicht des Heeren, voor het aangezicht van den God Jakobs (Ps. 114:7). Ook de bergen zullen daarvan getuigen: (…) de bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht (Jes. 55:12b).

… tot schrik van de satan

Satan beseft ook wat er staat te gebeuren. Hij maakt zijn volgelingen wijs dat er geen God is, maar hij weet dat het niet waar is. Immers: Gij gelooft dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen (Jak. 2:19). Zij sidderen ’of beven, namelijk voor het schrikkelijk oordeel Gods, waartoe zij bewaard worden’ (kantt. 58). Satan kent ook het vervolg van de berijmde tekst van psalm 68 vers 1: ’Hij zal Zijn haters wijd en zijd, verjaard, verstrooid doen zuchten.’ Het is de satan gelukt om door plezier en vermaak de ziel in een toestand van ongevoeligheid te houden. De ziel is verdoofd, maar satan niet!

… met vijf genaden

Christus werkt geloof, hoop, liefde, onschuld en geduld in het hart.

De officier van alle genaden is het geloof. Christus is het, Die het geloof met Zich meebrengt. Bunyan verbindt geloof en belofte aan elkaar. Het geloof en de beloften kunnen alleen geschonken worden op grond van het bloed van het Lam.

De volgende genade die Bunyan noemt is de goede hoop, die verwachting wekt (zie Ps. 39:8) en waarvan het anker het symbool is: … om de voorgestelde hoop vast te houden; Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste des voorhangsels (Hebr. 6:18b,19). Zoals een schip door het anker in alle stormen wordt vastgehouden, zo houdt de ziel zich vast aan Gods beloften, ondanks alle stormen en bewegingen van de wereld (kantt. 48).

Liefde is de genade die in ontferming medelijdend neerziet op de naakte zondaar. Liefde is een Goddelijke deugd. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een Verzoening voor onze zonden (1 Joh. 4:10). De door Bunyan genoemde kleur groen wijst op de heerlijkheid en de onveranderlijkheid ervan 2 . Die Goddelijke liefde komt uit de blauwe hemel en brengt de hemel in het hart.

De vierde genade is die van de onschuld, waar de duif het symbool van is. Een onschuldige berokkent zijn naaste geen schade.

Als laatste genade, maar zeker niet de minste, wordt geduld genoemd. Ook geduld (lijdzaamheid) is een gave van God. Waar deze genade is, is ook eensgezindheid te vinden. Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus (Rom. 15:5). Lijdzame mensen hebben bij wijze van spreken een gouden hart en verdragen de pijlen van vijandschap en haat.

… en Zijn Woord

Christus gaat voorop in de strijd tegen satan en het ongeloof. Hij heeft daarbij ook de beschikking over wapens. Oren en ogen moeten opengebroken worden. Bunyan noemt 54 stormrammen en twaalf slingers. Een rekensom leert dat het gaat om 66 gouden belegeringswerktuigen. Als bedacht wordt dat deze het centrum van de aanvalsstoet vormen, dan kunnen we niet anders denken dan dat Bunyan daarbij gedacht heeft aan Gods Woord, een ’gouden brief uit de hemel’, bestaande uit 66 boeken. Middels dat Woord schiet Christus Zijn pijlen af En rijd voorspoediglijk in Uw heerlijkheid, op het Woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid; en Uw rechterhand zal U vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder U vallen; zij treffen in het hart van des Konings vijanden (Ps. 45:5,6; zie ook kantt. 18).

Hebben wij al kennis gemaakt met de scherpe pijlen van Zijn Woord?

Noten

1. De Vader en de Zoon hebben hem immers na zijn opstand uit de hemel verstoten.

2. Zie voor de betekenis van de kleur groen kantt. 9 bij Openb. 4:3.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

De heilige oorlog (44)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

PDF Bekijken