Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus’ bloed is het enige en krachtigste geneesmiddel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Christus’ bloed is het enige en krachtigste geneesmiddel

17 minuten leestijd

Hoewel de tijdsomstandigheden onheilspellend en vreselijk zijn, is het een grote zekerheid dat het niet buiten de oneindige wijze Godsregering gaat. Niemand onder ons zal ontkennen dat Gods hand aan oordelen zwaar op de wereld rust, nu de besmettelijke dampen van het coronavirus de atmosfeer vervullen, zodat tien­ duizenden er door zijn aangetast en vele duizenden tot groot verdriet van nabestaanden zijn gestorven.

Een grotere tegenstelling is er niet

We kunnen hierover beangst, ontzet en ontredderd zijn, zonder op Gods slaande hand te zien. Hierover klagen is niet veel waard, als we niet klagen over het ontbreken aan besef van onze schuld, nu we de zware hand des Heeren over ons hebben ingeroepen. Wij nietige mensen hebben geringe gedachten over de Heere. We kunnen zelfs moedeloos, boos of opstandig zijn, zonder te beseffen hoe voortreffelijk Jezus is, en daarom Hem nog minder achten dan een vlieg, een mier of een mot. We kunnen bewondering hebben voor alle verzorgenden die zich geheel inzetten om de zieke medemens te helpen en bij te staan met gevaar voor hun eigen leven. Maar wie heeft bewondering voor de eeuwige wijsheid van God de Vader Die Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard om miljoenen verloren zondezieke zondaars, die verzonken liggen in het moeras van zonde en schuld te verlossen, te verzorgen en bij te staan in al hun lijden, strijden en schuld belijden?

We kunnen ons afvragen hoe het mogelijk is dat er geen medicijn voorhanden is tegen de miljoenen coronadruppeltjes die in de atmosfeer rondwaren, zonder te beseffen dat de stroom van Christus’ bloed, het enige geneesmiddel, voorhanden is om alle zielenkwalen te genezen? Dit bloed is het enige geneesmiddel tegen de koorts van liefdesziekte en heimwee naar Christus, als Hij ons Zijn vriendelijk aangezicht toont, een innige omhelzing geeft en een liefdeskus schenkt. Christus’ bloed is het enige geneesmiddel om te strijden tegen ons boos en verdorven bestaan en om erdoor versterkt en bemoedigd te worden.

We kunnen een lang artikel schrijven over de vinger Gods die de oordelen op aarde zendt. De vinger Gods, waarover de tovenaars in Egypte spraken en erdoor beschaamd waren, of waardoor koning Bélsazar met knikkende knieën God de woorden op de muur van de feestzaal zag schrijven, met als betekenis: Gewogen, gewogen maar te licht bevonden. De vinger Gods op te merken, zonder naar Zijn hand te zien Die Christus op aarde zond om aan het kruis gehecht te worden en Zijn bloed als het enige verzoeningsmiddel, het enige verschoningsmiddel en het enige geneesmiddel te storten. Waardoor verloren doch verkoren zondaars met God verzoend en van alle ziekten kunnen genezen worden, of het te gebruiken tot hun bestwil. We willen u daarom in deze ontredderde tijd op de noodzaak van het enige geneesmiddel wijzen, om alle angst en ontzetting weg te nemen en het vertrouwen op Christus te stellen, zodat u zich veilig weet achter en door de stroom van Zijn bloed. Niet de vinger Gods redt ons van het oordeel van Zijn slaande hand, maar alleen Christus’ bloed. Mocht Christus’ Geest ons als verloren zondaars aan de hand nemen en leiden naar Christus, de open Bloedfontein tegen de zonde en tegen de onreinheid!

Christus’ bloed is het enige en krachtigste geneesmiddel

Bent u teleurgesteld, nu het coronavirus u en ons allen bezet, te lezen over de noodzaak van Christus’ bloed? Heeft het dan dezelfde uitwerking als wat we gelezen hebben na een toespraak door de Amerikaanse zendeling, Adoriam Judson (1788-1850), die in het boeddhistische Birma werkzaam was? Hij moest veel lijden en vele gevaren doorstaan om de zaak van Christus, Die hem zeer dierbaar was. Toen hij 34 jaar later in Amerika terugkeerde werd hij als een held ontvangen. Om voor het zendingswerk meer aandacht en financiële middelen te vragen, maakte hij een rondreis langs de oostkust. Op een keer stond een grote menigte de zendeling op te wachten om hem te horen spreken. Hij sprak 15 minuten over… de dierbare Middelaar, hoe zwaar Hij had geleden en Zijn dierbaar bloed had gestort, en was zeer aangedaan vanwege de liefde tot Christus en tot zijn hoorders. Naderhand deelde een vriend hem mee dat de mensen teleurgesteld naar huis waren gegaan, omdat zij waren gekomen om wat anders te horen. Op de vraag van Judson wat zij verwacht hadden te horen, was het antwoord: ’Een verhaal over wat u op uw zendingsreis hebt ondervonden.’ Zij hoorden dus liever het verhaal over de omstandigheden van de zendeling, dan over het onderwerp waarover zij al zo vaak hadden horen spreken: het lijden en bloed van Christus!

Welnu, we hopen niet dat onze lezers net zo teleurgesteld zijn als de hoorders van Judson, nu we met betrekking tot het vreselijke coronavirus waar niet alleen zoveel mensen aangetast en gestorven zijn, maar ook de hele economie er door is getroffen, zodat velen grote zorgen hebben en zelfs vele bedrijven failliet zullen gaan. U kunt niet teleurgesteld worden alsof wij ons uw lot niet aantrekken, want daar is de Heere mijn Getuige van. Maar als u teleurgesteld bent omdat we nu over de noodzaak van Christus’ bloed schrijven als het enige en krachtigste geneesmiddel, omdat u hierover al zo dikwijls hebt gelezen en gehoord, dan zeggen we in de Naam des Heeren dat u op dit moment Christus veracht en Zijn bloed onrein acht. We achten dit nog erger dan het coronavirus en de vreselijke gevolgen ervan. Dit is het ergste wat er maar te bedenken valt!

Toen het volk van Israël in Egypte was en de Heere Zelf – hoewel Hij van een engel gebruikmaakte - de laatste van de tien plagen over het land zou zenden, namelijk om alle eerstgeborenen onder mensen en dieren te doden, maakte de Heere voor Zijn verbondsvolk een uitzondering (Exod. 13:11, 29, Kantt. 26). Deze uitzondering was alleen bloed! Het bloed van het paaslam. Het bloed moest bestreken worden op de zijposten en bovendorpel van de buitendeur, met de belofte: Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan (vers 13b). Niets anders dan het bloed van het paaslam was het middel dat de dood niet in hun huizen zou binnenkomen. Kunt u teleurgesteld zijn als u leest dat God de Vader u, jullie en mij alleen kan verschonen, redden en zaligen als Hij op ons het bloed ziet van Christus, het Lam Gods Dat de zonden der wereld wegneemt? Christus’ bloed is het offer wat Hij op Golgotha heeft gestort. Maar u weet dat het volk van Israël ook het hele lam moest eten, dat hen leerde en ons onderwijst dat we door het geloof Hem als Jezus, onze volkomen Zaligmaker moeten kennen, en Christus als de Verordineerde des Vaders en de Gezalfde met de Heilige Geest tot onze Profeet, Priester en Koning.

Al onze eigengerechtigheid, bevinding en wat er verder ook bij ons wordt gevonden, is te kort voor de eeuwigheid. Alleen als God het bloed van Christus op ons besprengd ziet, zal Hij ons voorbijgaan. Christus’ bloed is het enige en krachtigste verzoeningsmiddel en geneesmiddel. De Heere heeft gezworen dat als Christus’ bloed op u is besprengd, uw zonde en schuld, uw twijfel en ongeloof, uw moedeloosheid en opstandigheid over Zijn heilige wegen, Hij Zijn onveranderlijk verbond niet zal verbreken en u niet zal begeven of verlaten. Als u nu alléén bezet bent met zorgen en verzorgen, met overbezorgdheid en moedeloosheid, dan bent u óf ver van de plaats óf u bent nog vreemdeling van Christus. Als u niets anders hebt dan vroomheid en eigengerechtigheid, wees toch overtuigd dat het te kort is voor de eeuwigheid. We smeken u, nu Christus als de Deur van genade en de Fontein van het bloed nog wijd open is, tot inkeer te komen, omdat deze na uw sterven anders voor eeuwig is gesloten. We kunnen uit eigen ondervinding zeggen dat Christus’ bloed nog meer waarde heeft gekregen, en dat we in het uitdragen van Zijn Woord in deze donkere tijd nog meer de kracht ervan hebben ervaren dan ooit tevoren. Daarom voelen we ons gedrongen om in deze bange tijd onze lezers te wijzen op de blijde boodschap van de gekruiste Christus die u nog wordt verkondigd, en dat Zijn dierbaar bloed als het enige en het krachtige geneesmiddel u nog wordt voorgesteld om de ziekte dragelijk te maken of zelfs te genezen. Maar al zouden u, jullie en ik eraan sterven, dat we dan door genade hetzelfde mogen ervaren als onze overleden zielsvriendin, Ruth Bryan (1805-1860):

Ik heb veel inwendige koorts, die mij ’s nachts rusteloos maakt, maar ik heb deze koorts mogen zien als de dienstknecht van mijn Vader, die Zijn wil gehoorzaamt. Hij zegt: ’Koorts, ga naar dat kind toe, en werk in haar gestel, en verstoor haar rust’, en hij komt, maar alles geschiedt in verbondsliefde. Hij heeft ook gezegd: ’Kanker, ga naar dat kind, en verwond haar vlees, en ondermijn haar kracht’; en hij is gekomen, en doet Zijn werk en Zijn wil, maar alles is liefde.

Ruth is aan de ziekte overleden, maar God de Vader zag het bloed van Christus op haar besprengd en bracht haar door de geopende hemelpoort voor Zijn troon. Welnu, of we ziek of gezond zijn, wij zijn des Heeren als Christus’ bloed op ons is besprengd. We wensen zieken en gezonden, verzorgers en zorgdragers, ambtsbroeders en ambtsdragers binnen en buiten ons, ook die door de ziekte zijn aangetast, bezitters van bedrijven en werknemers, ouders met kinderen, echtparen zonder kinderen, alleenstaanden en eenzamen, zwakken, ouderen en gehandicapten die in het bijzonder tot de risicogroep behoren het bloed van Christus toe, opdat het voor tijd en eeuwigheid mag gelden: Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan. Dit is mijn hartelijke wens, met de toevoeging dat Christus dierbaar is en we hopen dit ook voor u. We wensen u de rechte Goede Vrijdag toe met de Paasgroet: De Heere is waarlijk opgestaan!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 april 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

Christus’ bloed is het enige en krachtigste geneesmiddel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 april 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

PDF Bekijken