Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Huisgodsdienst in de praktijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Huisgodsdienst in de praktijk

11 minuten leestijd

De godsdienstige opvoeding van onze kinderen is van grote betekenis. Niemand van u zal dat ontkennen. Als het op de praktijk aankomt, voelen jonge ouders zich echter soms onthand. Dan komen vragen aan de orde als: Hoe pakken we het aan? En: Wat moet ik doen in de praktijk? Daarom komen we nog een keer terug op het thema ”Huisgodsdienst.” Voordat we een aantal praktische zaken aanstippen (meer is het niet!), zijn drie opmerkingen van betekenis.

Een zaak van gebed

Jezus heeft ooit tot Zijn discipelen gezegd: Zonder Mij kunt gij niets doen (Joh. 15:5). Laten we altijd beseffen dat alles wat we doen tevergeefs is zonder de werking van Gods Geest. Daarom is het gebed om de Heilige Geest bij het huisonderwijs onmisbaar. De moeder van Augustinus was een biddende moeder. Zijn wij biddende (groot-) ouders voor onze (klein-)kinderen?

Een zaak van het hart

De Heere geeft in Deuteronomium 6 de opdracht om kinderen op te voeden naar Zijn Woord en wet. Eerst doet Hij echter een beroep op het hárt. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn (Deut. 6:6). In de praktijk van de opvoeding moeten we ons dit altijd realiseren. We raken het hart van onze kinderen alleen als ze merken dat de opvoeding ons inderdaad ter harte gaat. Doen we de dingen in grote betrokkenheid, of doen we het louter uit gewoonte? Dit onderscheid maakt alles uit en geldt zeker als met kinderen over de dingen der eeuwigheid wordt gesproken.

Keuzes maken

De opvoeding van onze kinderen is dus iets dat onze gehele persóón vraagt. Dit heeft dan vanzelfsprekend invloed op de vórmgeving van huisgodsdienst. We noemen hieronder een aantal praktische handvatten. We zouden (jonge) ouders de raad willen geven: ”Doe de dingen die bij je passen.” Om een voorbeeld te noemen. Als je niet zo’n prater bent, kun je beter een Bijbelse geschiedenis vóór­lezen, dan met het zweet in je handen proberen te vertellen. Doe de dingen die bij je passen. Dan houd je het ook langer vol.

Rond de maaltijd

Bij elke gezinsmaaltijd wordt geopend en gesloten met gebed. Als de vader er is, doet de vader het. Hardop, zodat de kinderen mee kunnen bidden. Als de vader (om dringende(!) redenen) ontbreekt, doet de moeder het.

Het is geen schande om aan tafel soms een formuliergebed te gebruiken. Het is wel een schande als we een formuliergebed afraffelen. Het verdient aanbeveling om (ook) in eigen woorden te bidden, of om in eigen woorden bijzondere noden toe te voegen aan het formuliergebed. Een voorbeeld: als er iemand in het gezin ernstig ziek is, willen we dit toch ook in het gebed voor de Heere neerleggen? Dan voldoet een formuliergebed niet.

Overigens is er niets mis mee als we soms bijvoorbeeld het Onze Vader bidden. Het is immers het volmaakte gebed. Zouden we dat dan nooit mogen gebruiken? Het verdient aanbeveling om de zaken die in het volmaakte gebed aan de orde komen, ook in onze vrije gebeden tot uitdrukking te laten komen. Dat vergt overdenking. Overdenking over vorm en inhoud bij de aanspraak van de Koning der koningen en Heere der heren.

Bij de maaltijd hoort ook het lezen uit de Bijbel. Ook daarvan geldt dat het in ieder geval eerbiedig moet zijn. Het verdient aanbeveling om tenminste één keer per dag met de kinderen wat dieper in te gaan op de inhoud. Dat kan bijvoorbeeld door de inhoud te laten herhalen of door verder te spreken over de inhoud. Ook het gebruik van een Bijbels dagboek kan ons daarbij helpen.

Dagopening en dagsluiting

De dagopening zal vaak samenvallen met het eten in de morgen. Het verdient aanbeveling om in ieder geval ’s avonds als gezin de dag te besluiten. Ook dat kan door het lezen van Gods Woord, maar zeker ook door het lezen van een dagboek. Ik noem slechts de bekende dagboeken van Philpot en Kohlbrugge. Iets eenvoudiger zijn de dagboeken uit de werken van Wulfert Floor. Als je ze met onderscheid leest, kunnen ook de dagboeken van Spurgeon zeer stichtend zijn.

Zondagsviering

De zondag is bij uitstek gezinsdag. Het is de beste dag om aandacht te hebben voor de dingen der eeuwigheid. Ik noem slechts enkele activiteiten. Het is mooi om de kinderen te vertellen of voor te lezen uit de Bijbelse Geschiedenis of de Kerkgeschiedenis van J. Vreugdenhil. Je kunt ook iets voorlezen uit het leven van Gods kinderen en knechten. De heer C. van Rijswijk heeft hiervoor genoeg boekjes geschreven. De boekjes van ds. J. Roos (Uit de pastorie) zijn voor oudere kinderen zeer geschikt.

Een ander idee is het zelf lezen van een goed boek. Ik herinner mij een groot gezin, met een open en warm klimaat, waar het ooit de afspraak was om op zondag tenminste een half uur zelf een goed boek te lezen! Als we oudere kinderen hebben lijkt me dit echt iets om over na te denken.

Het onderwijzen in de leer is oorspronkelijk een taak van de ouders. In de praktijk zijn het vaak de ambtsdragers die tijdens de catechisaties in de leer onderwijzen. Het verdient dan op zijn minst aanbeveling om als ouders aandacht te geven aan het leerwerk of maakwerk dat de kinderen voor catechisatie van de kerk hebben. Als de nieuwe methodes bij Hellenbroek, de Ned. Geloofsbelijdenis of de Dordtse Leerregels gebruikt worden, zijn ankerplaatsen mooie uitgangspunten voor een gesprek.

Zingen

Graag besluit ik dit onvolledige artikel met één ding. Dat is het zingen van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zó staat het immers in de Bijbel? In jongere gezinnen is het gemakkelijk aan te wennen om dagelijks de psalmen die voor school geleerd worden, aan tafel te zingen. De zondag is de uitgelezen dag om méér te zingen. Daar hangt het bespelen van eigen muziekinstrumenten mee samen. * * *

Het vormgeven aan huisgodsdienst is niet altijd even gemakkelijk. Wat zou het anderzijds ontzaglijk groot zijn als mede door het onderwijs aan onze kinderen de Heere Zijn belofte zou vervullen: Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenen zullen Hem welgelukzalig roemen (Ps. 72:17).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 april 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

Huisgodsdienst in de praktijk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 april 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

PDF Bekijken