Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Amos’ boodschap inzake de sprinkhanenplaag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Amos’ boodschap inzake de sprinkhanenplaag

12 minuten leestijd

In de schaduw van de persaandacht voor de coronacrisis voltrekt zich in Afrika een andere ramp. Al vanaf de maand februari zijn er enorme zwermen sprinkhanen die zich verspreiden over de landen van Oost en Centraal Afrika. Nu al zijn duizenden hectaren grond met gewassen vernietigd. Door de corona crisis zijn de grenzen van veel landen gesloten, waardoor de hulpverlening in de vorm van bestrijding gehinderd wordt. De plaag breidt zich ook gestaag uit naar Aziatische landen. Niet alleen de landen van het Arabische schiereiland, maar ook landen als Iran, Pakistan en India worden bedreigd. Het gevolg van deze plaag is voor de hand liggend: hongersnoden op meerdere plaatsen. Gaat het aantal doden door de honger het aantal coronadoden overtreffen?

Sprinkhanen in de Schrift

Deze plaag dwingt ons tot bezinning. Deze plaag dwingt ons om het Woord van God open te slaan. Ook het Woord van God spreekt op meerdere plaatsen over sprinkhanenplagen. De sprinkhaan, dat kleine diertje, wordt soms genoemd als voorbeeld van de nietigheid van de mens (Jes. 40:22). Dat kleine diertje wordt soms genoemd als voorbeeld van een geordend uittrekken van een menigte van dieren (Spr. 30:27). Op de meeste plaatsen in de Bijbel wordt de sprinkhaan echter genoemd als de bewerker van groot kwaad. In Egypteland werd de verwoestende kracht van de sprinkhanen gevoeld bij de achtste plaag (Ex. 10).

Ook de profeet Amos is in aanraking gekomen met sprinkhanen, zoals we lezen in Amos 7:1-3. De Heere HEERE deed mij aldus zien; en zie, Hij formeerde sprinkhanen, in het begin des opkomens van het nagras; en zie, het was het nagras na des konings afmaaiingen. En het geschiedde als zij het kruid des lands geheel zouden hebben afgegeten, dat ik zeide: Heere HEERE, vergeef toch; wie zou er van Jakob blijven staan? Want hij is klein. Toen berouwde zulks den HEERE. Het zal niet geschieden, zeide de HEERE.

De sprinkhanenplaag bij Amos

In Amos 7 en 8 staan vier visioenen. In de visioenen zit een opbouw. In de eerste twee visioenen ziet Amos de sprinkhanen en het vuur. Hierin trekt God nog niet volledig door. De verwoesting is nog niet compleet, want twee keer wil God naar het gebed van Amos horen. Bij het derde visioen wordt het paslood langs Israëls volksbestaan gehouden. Dan is er echter geen ontkoming meer. Het vierde gezicht gaat over de korf met zomervruchten. Daarbij zegt God zeer nadrukkelijk: Het einde is gekomen. De sprinkhanenplaag bij Amos was dus een voorbode van Gods definitieve afrekening met Zijn volk: het oordeel van de wegvoering is niet meer af te bidden.

Gods oordelen

Wat is een van de belangrijkste boodschappen die in dit visioen aan Amos wordt geopenbaard? Weliswaar zal het hele volk de gevolgen van deze plaag ondervinden. Alleen aan Amos is geopenbaard dat deze plaag uit Góds hand komt. De Heere HEERE deed mij aldus zien; en zie, Hij formeerde sprinkhanen. Gód formeerde de sprinkhanen. Er is geen twijfel over uit Wiens hand de oordelen komen. Gód formeerde sprinkhanen. Hij is de Schepper van hemel en aarde. Hij schiep de sprinkhaan op de vijfde dag. Aan het einde van die dag kon gezegd worden dat alles zeer goed was. Dat gold ook voor de sprinkhaan. Maar na Adams val en de zonde die over alle mensen over de gehele wereld is gekomen, gebruikt God soms de zwermen sprinkhanen als een leger dat een deel van Zijn oordelen op de aarde uitvoert. Gód formeerde.

Overwegingen bij de sprinkhanenplaag

De sprinkhanenplaag in Afrika is zeer ingrijpend. Zelfs een krant als de Volkskrant kopte met de woorden: ”Een plaag van Bijbelse proporties.” Enkele overwegingen.

1. Gods Woord is helder als het gaat om de oorsprong van natuurrampen. Gods Woord laat geen twijfel bestaan. De sprinkhanenplaag in Afrika en Azië is een van de oordelen die God over de wereld brengt, net zo als de coronacrisis een van de oordelen is die God op de wereld zendt. In de achterliggende tijd is me weleens opgevallen dat men met de duiding van de corona crisis soms geen raad wist. Gods Woord is echter zo onweerlegbaar helder. Petrus Datheen zingt in Psalm 119:38:

Als Gij de wereld straft met Uw hand zwaar,

Gij doet haar recht naar Uw gerechtigheden;

Gij vernedert mij ook terecht eenpaar.

Dan staan we niet boven en buiten deze wereld. Dat maakt de derde regel wel duidelijk. Dan zijn de mensen van de Afrikaanse volken geen grotere zondaren dan wij zelf zijn. Integendeel. En toch:

Gij doet haar recht naar Uw gerechtigheden.

2. De sprinkhanen zijn in Afrika en Azië. Van de hand van een wetenschapsjournalist aan de universiteit van Wageningen verscheen een artikel over de bestrijding van de sprinkhanenplaag. 1 In dat artikel beweert de schrijfster stellig dat zulke plagen in Nederland niet voor kunnen komen. Met alle respect voor haar deskundigheid is het toch beter om dit haar niet na te zeggen. Sinds de coronacrisis weten we dat God maar een heel klein virus nodig heeft om deze wereld stil te leggen. Ook hebben we allen ervaren dat dit plaatsvond op een manier waaraan niemand ooit gedacht heeft. God kan ook ons land door een hongersnood aantasten.

3. Er is in veel Afrikaanse landen nood en er dreigt nog veel meer nood. Van deze hongersnood hebben wij momenteel nog niet te lijden. Maar in deze tijd van globalisatie, waarin de verre naaste eigenlijk zo dichtbij is gekomen, is het onze dure roeping ook daar te helpen. We hopen dat ook onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer hier aandacht aan besteden. In een tijd waarin fabelachtige bedragen worden uitgegeven om een economische crisis af te wenden, is het toch zeker wel onze dure roeping om de bevolking van dit zeer arme werelddeel zo veel mogelijk te hulp komen.

4. Jezus heeft in Zijn laatste redevoeringen gewezen op Zijn wederkomst. Ik noem slechts twee teksten. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen, en er zullen hongersnoden wezen en beroerten. Deze dingen zijn maar beginselen der smarten (Mark. 13:8). En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentiën; er zullen ook schrikkelijke dingen en grote tekenen van den hemel geschieden (Luk. 21:11). We moeten toch wel ziende blind en horende doof zijn als we in al deze gebeurtenissen niet de voetstappen horen van Hem Die gezegd heeft: En zie, Ik kom haastelijk (Openb. 22:12).

5. Tenslotte. Het worde ons allen geschonken door een oprecht geloof David ook verder na te kunnen zingen in Psalm 119:38 (Datheen): Ik bid U, Heer’, wil toch door Uw goedheden,

In dezen angst troosten mijn harte bloot, Zo Gij mij toezeid’ in den tijd voorleden.

Noot

1. Tessa Louwerens, ’Sprinkhanenplaag bestrijden is een logistieke nachtmerrie’, Resource, 4 februari 2020

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

Amos’ boodschap inzake de sprinkhanenplaag

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

PDF Bekijken