Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De tabernakeldienst (241)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De tabernakeldienst (241)

14 minuten leestijd

Zuivere wierook! We beseffen dat deze twee kleine woorden een oneindige geestelijke inhoud bevatten. Hoe dikwijls geven kleine zaken iets groots aan. De wimpel boven aan de vlaggenmast is maar klein en smal, toch wijst het naar welke kant de wind blaast. Een wolkje niet groter dan eens mans hand is klein, toch kan zij een zware storm voorspellen. Een zwaluw is een kleine vogel, toch geeft zij te kennen dat de zomer in aantocht is. Hoe dikwijls kunnen ook kleine woorden iets heiligs, iets verhevens weergeven. Zo ook de twee woordjes: ’zuivere wierook’. Boeken vol is er over wierook geschreven, maar niemand kan de peilloos diepe betekenis recht verstaan dan zij die gelovig ontdekt krijgen dat het Christus afbeeldt. De zuivere wierook is één van de vier ingrediënten van het reukwerk, hetwelk het bidden én het lofzingen van Christus afbeeldde. Dus niet alleen Zijn voorbidding, ook Zijn lofprijzing! (Hebr. 2:12). Vervolgens geeft Christus met de zuivere wierook ook te kennen dat Hij het bidden en het prijzen van Zijn volk voor God aangenaam maakt (1 Petr. 2:5). U begrijpt dat wij Gods hulp nodig hebben om Christus als de gezegende Voorbidder te verhogen, nu we over de ’zuivere wierook’ van Zijn weergaloze liefde, Zijn onbezweken trouw en Zijn blijvende voorbede wensen te schrijven! We voelen onze beperktheid en armoede om over deze twee inhoudsvolle woorden ’zuivere wierook’ te schrijven. Laat het genoeg zijn om met het weinige aan te geven hoe dierbaar en zoet Christus is, Die aan de rechterhand van God de Vader zit vol heerlijkheid en majesteit om voor al Zijn volk te bidden (Rom. 8: 34).

Zuivere wierook wijst op Christus’ volkomen heiligheid

In het Hebreews wordt het ’Lebona’ genoemd, dat wit betekent omdat de witte kleur in de wierook de beste en zuiverste wierook is. De Engelse Baptist, dr. Gill (1697- 1771) laat de Romeinse historieschrijver Plinius aan het woord, die schreef dat men in Zuid-Arabië twee maal per jaar wierook verzamelde.

De zuiverste wierook verkreeg men in de herfsttijd, en bevatte een witte, doorschijnende kleur. De wierook in de lentetijd had echter een rode kleur, en werd niet gerekend tot de zuivere wierook voor het reukwerk. We herhalen het nogmaals dat het zuivere wierook moest zijn, dat is van de witste en helderste soort.

Deze allerzuiverste witte kleur beeldde de volmaakte heiligheid van Christus’ voorbede af bij Zijn Vader. Door Zijn volkomen heiligheid heiligt Hij onheilige, zwarte zondaars, en acht het niet beneden Zijn waardigheid om hen broeders te noemen (Joh. 8:46; Hebr. 2:11; 7:26).

Als Zijn voorbede voor zwarte zondaars al zo volmaakt heilig is dat God de Vader Hem direct gehoor geeft, hoe volmaakt wit, zuiver en heilig moet Christus Zelf zijn! Zegt Hij Zelf niet: Ik ben een Lelie der dalen? (Hoogl. 2:1). O, die blanke, zuivere en heilige witte Lelie! Volkomen wit in heerlijkheid, vriendelijkheid, vertroosting en in zaligheid.

Niemand is in staat om de inhoud van de twee kleine woorden ’zuivere mirre’ recht uit te leggen en te doorgronden. Zuivere mirre, dat is van de witste en helderste soort.

Zoals de kleuren van de regenboog het helderste te zien zijn tegen de donkere achtergrond van een inktzwarte lucht, zo zal het voor een zwarte zondaar het allergrootste wonder worden als de zuivere wierook hem in donkere tijden door Christus liefelijk voor God maakt (Hoogl. 1:5).

Zuivere wierook wijst op Christus’ openbaring in een bijzondere tijd

We wensen Gods volk in tijden van benauwdheid en beproevingen dat Christus u een even grote mate van vertroosting geeft als u nu van verdriet hebt. U zou direct uw tranen van verdriet drogen en tranen van verwondering huilen. Gewoonlijk kan er een lange tijd tussen verdriet en vertroosting liggen, maar als Christus overkomt, wordt u direct de zoete geur van de zuivere wierook gewaar. We willen het nog anders uitleggen, en vergun onze openhartigheid omdat de wierook voor ons nog scherper en zoeter van geur is dan we eerder ooit hebben vernomen. Hoewel Christus u onderhield en versterkte, hield Hij de welriekende reuk van de zuivere wierook van vertroosting een lange tijd of zelfs jaren voor u verborgen. Verbazingwekkend, dat Christus deze bijzondere zoete geur juist verspreidt in drukkende tijden van strijd en beproeving. Zoals de gelovige priesters in het heilige de zoete wierookgeur boven de broden van de toontafel en boven het reukaltaar waarnamen, zo ook u in een tijd van verdrukking. Is het niet opmerkelijk dat Paulus in Christus kon roemen in verdrukkingen, zelfs toen hij door satan met vuistslagen werd geslagen? (Rom. 5:3; 2 Kor. 12:9). Is het niet verbazend hoe Christus mannen als de apostel Johannes op het eiland Patmos, John Bunyan in de gevangenis en Samuel Rutherford in zijn verbanningsoord méér van Zijn zoete en aangename wierookgeur van vertroostingen en nabijheid liet ruiken dan op andere tijden? Al ging het dan niet buiten hun lichaam en geest om, maar hun ziel werd door Christus zeer versterkt. Al zouden zij ’s nachts bezet zijn geweest met angstige dromen en helse verschrikkingen van hen die hun dood wensten, overdag ontvingen zij echter méér hemelse vertroostingen, zodat zij op de vraag van Christus: Hebt gij Mij lief, van harte konden antwoorden: Ja, Heere, Gij weet dat ik U liefheb.

Zuivere wierook wijst op Christus’ liefdesgaven

Deins dan niet terug als u om Christus’ wil moet lijden, want de tijd van Zijn liefde kan juist zijn aangebroken om uw ziel aan zeer stille wateren en in de grazige weiden van Zijn Woord te leiden (Ps. 23:2). Christus als de goede Herder heeft Zijn leven voor u afgelegd en heeft u altijd in Zijn voorbede. Klaag dan niet bij anderen over uw kruis, want zonder Jezus’ kracht te begeren, bent u oorzaak van een kwaad gerucht over Christus te brengen. Had de liefde van en voor Christus de overhand in uw ziel, u zou met uw kruis Hem kunnen volgen.

Het is zelfs mogelijk dat voor u nu de tijd van Zijn liefde is aangebroken, zodat u Zijn stem mag horen en u Hem ziet komen als springende op de bergen en heuvelen van bezwaren (Hoogl. 2: 8). Christus’ liefde maakt uw kruis licht, en veroorzaakt lijdzaamheid in de grootste smarten. We zouden dit niet kunnen schrijven, als de krachtige liefde van Christus ons vreemd zou zijn. Christus’ liefde is als een onuitblusselijk vuur. Het vlammetje van liefde kan onder de as van uw ongeloof, moeite en verdriet uitgeblust lijken, maar zodra er een hemels oliedruppeltje op het vlammetje valt, laait het direct weer op.

Zeg mij eens of Christus nu weer lieflijk en dierbaar, ja alles wordt? Stemt u nu van harte in dat de wateren van verdrukkingen en aanvechtingen de weergaloze liefde van Christus niet kunnen uitblussen of verdrinken? (Hoogl. 5:16; 8:7). O prijs Hem voor Zijn kruis dat u pasklaar maakt voor de hemel en u doet sterven aan aardse begeerten. Wees tevreden met Zijn kruis en met de weg die Hij constant met u inslaat. Toon uw liefde voor Christus, Die u indringend aanziet en persoonlijk toeroept: Volg gij Mij (Joh. 21:22). Het kan niet anders dan dat u zich opnieuw aan Christus verbindt om Hem met Zijn hulp trouw te zijn, en om Hem lief te hebben met heel uw hart. Ook al zou u alles tegenkrijgen, maar als u Christus over­houdt hebt u genoeg. Ook al zijn Christus’ handelingen dikwijls raadselachtig voor u, maar uw geloof ziet op Christus en u maakt met Hem een verbond, Wiens Naam Raad is (Jes. 9:5). Het kan niet anders dat als de witte wierook een aangename geur verspreidt, u met de bruid uit Hooglied belijdt: Ik ben zwart doch liefelijk (Hoogl. 1:5). Zwart in uzelf om uw zonden, om het plagen van satan en om de brandende stralen van de zon van verdrukkingen. Maar liefelijk, omdat u versierd bent met de zuivere wierookgeur van Christus’ voorbede, met het besprengd zijn van Zijn bloed en met het kleed van Zijn gerechtigheid.

We betreuren het zeer als u de twee kleine woorden: ’zuivere wierook’ vreemd bent! U bent nu nog Christusloos, sierloos en reukloos. Vraag nu Hem om de drie volgende woordjes gedurig af te smeken: ’Heere, bekeer mij!’ Val liever bewusteloos voor de gesloten deur van genade en dat Hij deze op Zijn tijd opent, dan om straks voor een gesloten hemeldeur te staan!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juli 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

De tabernakeldienst (241)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juli 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

PDF Bekijken