Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Over de toepassing van het heil - John Flavel (ca. 1630-1691) - 189

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Over de toepassing van het heil - John Flavel (ca. 1630-1691) - 189

Hoofdstuk 28 Het vlees gekruisigd (6)

11 minuten leestijd

Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Galaten 5:24

Laat uw geweten steeds ontzag hebben voor God en Hem vrezen, als u hoop hebt dat het doden van de zonde in u goede voortgang zal hebben. De vreze Gods is het belangrijke middel om de zonde te voorkomen, en zonder deze vreze betekenen alle regels en alle hulp van de wereld, dingen die van buiten af komen, niets: door de vreze des HEEREN wijkt men af van het kwade (Spr. 16:6). Men wijkt niet alleen af van het uitwendige en openlijke kwaad, dat door de vrees voor mensen en ook door de vrees voor God misschien wordt voorkomen, maar ook van het meest verborgen en innerlijke kwaad - en dat is een bijzonder deel van het doden van de zonde (Lev. 19:14). De vreze Gods houdt de mens bij al dát kwade vandaan dat het oog of het oor van een mens onmogelijk kan ontdekken. De vreze des Heeren verbreekt de verzoekingen die aantrekkelijk zijn gemaakt doordat men ervan geniet, er voordeel van heeft en ze geheim houdt. Als u ooit van alle besmetting des vleses en des geestes gereinigd wilt worden, moet dat zijn door de vreze Gods (2 Kor. 7:1).

Ga aandachtig de ijdelheid van het geschapene na, en streef ernaar een juist begrip te krijgen van de leegte en het voorbijgaande ervan, als u ooit zover wilt komen dat u uw liefde ervoor wilt doden. Het is het verkeerde beeld van de wereld dat ons in onze fantasie met zoveel zorgen, angsten en vrezen kwelt. En het is het ware beeld van de wereld dat ons in de spiegel van het Woord wordt voorgesteld, dat ons heel sterk helpt om onze liefde voor de wereld te kruisigen.

O, als we maar eens drie dingen over de wereld zouden weten en geloven, dan zouden we er niet zo veel van houden als nu! Het is eigen aan de wereld dat zij verdwijnt, verontreinigt en vernietigt. De beste en de aangenaamste genietingen van de wereld zijn slechts verwelkende bloemen en verdord gras (Jes. 40:6; Jak. 1:10, 11). Ja, de wereld verdwijnt niet alleen, maar zij verontreinigt ook (1 Joh. 5:19); zij ligt in het boze, zij verbreidt een algemene besmetting onder de gehele mensheid (2 Petr. 1:4). Zij verontreinigt niet alleen hele menigten van zielen, maar zij vernietigt ze ook: zij doet mensen verdrinken in het verderf (1 Tim. 6:9). Duizendmaal duizenden zielen zullen tot in alle eeuwigheid wensen dat zij nooit de rijkdom, de genoegens en de eer van de wereld hadden gekend. Als de mensen dit zouden geloven, wat zouden ze de pas inhouden en tot bedaren komen in hun intense en onstuimige jacht naar deze wereld! Dit spoort er heel sterk toe aan om de zonde te doden.

Als u ooit de werkingen van het lichaam wilt doden, weest u er dan heel zorgvuldig in om alle gelegenheden tot de zonde af te snijden, en zo ver mogelijk bij de dingen die verleiden vandaan te blijven. Dat de zonde vorderingen maakt en dat zij de overhand krijgt, komt vooral dáárdoor dat zij van listen gebruik maakt om de onvoorzichtige ziel te verstrikken. Daarom beveelt de apostel ons er zover mogelijk bij vandaan te blijven: Onthoudt u van alle schijn des kwaads (1 Thess. 5:22); …nader niet tot de deur van haar huis (Spr. 5:8). Wie zich tot aan de uiterste grens van de zonde waagt, laat zien dat er maar weinig licht is in zijn verstand en weinig tederheid in zijn geweten. Hij kent de zonde niet en hij is er niet bang voor - wat hij wel zou moeten. Het komt vaak voor dat God de zelfverzekerdheid dáármee kastijdt, dat een mens op een schandelijke wijze in de zonde valt.

Als u voorspoedig wilt zijn in het doden van de verdorvenheden van uw natuur, val ze dan nooit enkel en alleen in eigen kracht aan (Ef. 6:10). Wanneer de apostel de christenen tegen de zonde te velde doet trekken, beveelt hij hun krachtig te worden in de Heere en in de sterkte Zijner macht. O, bedenk dat u maar een veertje bent in de windvlagen van de verzoeking! Roept u het zich maar voor de geest hoe groot het zelfvertrouwen van Petrus was: al zouden allen U verlaten, toch zal ik U niet verlaten; en dan ook de diepte van zijn val, van zijn schaamte en verdriet. Een zwakke christen, die in zichzelf beeft, door het geloof van God afhangt en door Hem genadig wordt bijgestaan, zal staande kunnen blijven wanneer de schok van de verzoeking hem treft, terwijl de vrijpostige en zelfverzekerde voornemens van anderen zullen wegsmelten als was voor het vuur. Begin op de dag dat u wordt aangevochten met het doel dat God heeft met het doden van de zonde. Van heiligende aanvechtingen wordt in de hemel bevel gegeven. Daar worden ze verordend en voorgeschreven, om ons van onze verdorvenheden te reinigen. Jesaja 27:9: Daarom zal daardoor de ongerechtigheid van Jakob verzoend worden, en dit is de ganse vrucht, dat Hij deszelfs zonde zal wegdoen. Dat is de heldere spiegel om het kwaad van de zonde en de ijdelheid van het geschapene voor te stellen, om de wereld bitter te maken en u te doen walgen van uw liefde voor haar. Wees het dan eens met Gods genadige bedoeling: laat uw gebed elke aanvechting volgen, opdat God die mocht achtervolgen met Zijn zegen. God doodt de aangename dingen voor u met geen ándere bedoeling dan dat u daarmee ook uw verdorvenheden zult doden. Gebrek wordt beschikt om verspilling te doden, armoede wordt aangewezen om de hoogmoed te doden, terechtwijzingen worden toegestaan om de eerzucht teniet te doen. Gelukkig is de mens die in de aanvechtingen die God beschikt, Zijn bedoeling verstaat, die goedkeurt en er van harte mee instemt! (wordt vervolgd)

© 2008 Den Hertog B.V., Houten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 september 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

Over de toepassing van het heil - John Flavel (ca. 1630-1691) - 189

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 september 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

PDF Bekijken