Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jongeren in Babel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jongeren in Babel

13 minuten leestijd

De leefwereld van onze jongeren wordt weleens vergeleken met het Bijbelse Babel. Jongeren hebben hun taak en roeping in een totaal godloze samenleving. Daarom is het van betekenis om na te gaan wanneer en hoe de Heilige Schrift spreekt over Babel. De volgende drie Schriftplaatsen zijn bij deze vergelijking van grote betekenis.

Genesis 11

De eerste Schriftplaats is Genesis 11. Kort na de zondvloed komt de gevallen mens opnieuw in opstand tegen zijn Schepper. God heeft Noach en zijn zonen de opdracht gegeven de aarde te bouwen en te bewaren. 1 Zij dienen de aarde ook te vervullen. De gevallen mens verzet zich echter tegen Gods bevel. In de vlakte van Sinear klinkt weldra het uitdagende en hoogmoedige voornemen om een stad te bouwen. En zij zeiden: Komaan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken; opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Een toren die tot in de hemel reikt. Dat is zijn perspectief. Dat is zijn doel. Een stad waarmee men zich naam maakt. Een vesting waarin men zich veilig waant. Een bouwproject waarmee God in de hemel wordt getart. Men wil als God zijn. Het doel dat satan ooit voorspiegelde. In de vlakte van Sinear wordt er in die lijn gewerkt.

Maar… Die in den hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten (Ps. 2:4). Tegenover het ijdele hoogmoedige ’Komaan’ van de vergankelijke mens klinkt straks het hemelse en Goddelijke ’Komaan’. En de HEERE zeide: Zie, zij zijn enerlei volk en hebben allen enerlei spraak, en dit is het dat zij beginnen te maken; maar nu, zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken? Komaan, laat Ons nedervaren en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat een iegelijk de spraak zijns naasten niet hore (Gen. 11:6-7).

Daniël

Een tweede Schriftpassage over Babel is te vinden in het boek Daniël. In dit Bijbelboek ligt de nadruk op de confrontatie tussen verbondskinderen uit het zaad van Abraham en een totaal afgodische omgeving. Ballingen van het oude Bondsvolk waren vanwege hun zonden weggevoerd en woonden in een heidense en tegelijk onverdraagzame omgeving. Jongeren die hun plek in dit Babel kregen, moesten totaal worden omgeturnd naar Babels wetten. Zelfs door hun namen mochten zij niet meer herinnerd worden aan Israëls God, zodat die werden gewijzigd! 2

Desondanks waren er enkele jongeren die door Gods genade trouw bleven aan de dienst des Heeren. Het geheim van Daniël en zijn drie vrienden lag in de open vensters die op Jeruzalem uitzagen. Drie keer per dag knielde Daniël voor het open venster, met het geestelijk uitzicht op Jeruzalem. Daar waar God woonde. Daar waar alles heenwees naar het Lam, Dat de zonde der wereld wegneemt. Met die God wilde hij en wilden de drie vrienden leven en sterven. Zo konden zij hun werk in Babel doen. Ook al hoor je op de achtergrond van sommige geschiedenissen de hervormer van Wittenberg zingen:

”Delf vrouw en kind’ren ’t graf,

Neem goed en bloed ons af…”

Daniël en zijn vrienden waren door genade ten diepste burger van twee werelden. Zij woonden en werkten in Babels samenleving. Maar hun uiteindelijke thuis lag hierboven. Maar onze wandel is in de hemelen…

Openbaring 18

Openbaring 18 is de derde Schriftplaats waarin Babel genoemd wordt. Nog één keer wordt Babel in zijn ware gedaante getekend. Babels toren, waarvan de bouw begón in Sinears vlakte, is voltooid. Hóór maar hoe Johannes het schrijft: Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheid gedachtig geworden. Nog één keer – voor het definitieve eindgericht – wordt in dat hoofdstuk de heerlijkheid van elke menselijke beschaving getekend. Babylon was sterk en onaantastbaar. Babylon was superwelvarend. Haar weelde en verkwisting was groot. Maar God kwam met Zijn oordelen over haar Godvergeten bestaan. Toen viel ze. Toen hebben de koningen en de kooplieden gehuild. Toen hebben de stuurlieden en de bootsgezellen geweend. In één uur was haar macht en welvaart ten einde.

Jongeren in Babel

Op drie plekken in de Bijbel wordt het geestelijk klimaat van Babel getekend. Het is tegelijk het geestelijk klimaat van de 21e eeuw. In een samenleving met dit klimaat groeien onze jongeren in de 21e eeuw op. Ze groeien op in een samenleving waarbij menselijke macht en menselijke hoogmoed ten top stijgen. En dan zeggen we niets te veel en dan overdrijven we geen ogenblik. Ik noem slechts één recent voorbeeld.

Toen de coronacrisis uitbrak, sprak de heer M. Rutte, de minister-president van ons land, het volk toe. Aan het slot klonken ontzettend gedenkwaardige en tegelijk diepteleurstellende woorden. ”Ik wil eindigen met deze oproep: bij alle onzekerheden die er zijn, is één ding volstrekt duidelijk: de opgave waar we voor staan is heel groot en we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven.” Tijdens het uitspreken van ’één ding’ gloeide bij mij even iets van hoop op. Die hoop werd een fractie van een seconde later op een diep teleurstellende wijze de bodem ingeslagen, toen ik hoorde wat hij met dat ene ding bedoelde: ”Wij doen het met elkaar.”

Toen er enkele maanden later een einde leek te zijn aan de coronacrisis, sprak de minister-president op dezelfde toonhoogte: ”Maar vandaag staan we wel op een punt dat we de ergste loopings en scherpste bochten hebben gehad – voor nu. (…) We hadden voor het eerst sinds maanden een dag met nul vastgestelde coronasterfgevallen. En ik kan het niet vaak genoeg zeg gen: dat hebben we samen gedaan, dat hebben we samen bereikt.”

Op zulke momenten toont de minister-president niet alleen een leider te zijn van het hele volk, maar geeft hij ook onmiskenbaar een zeer duidelijke uiteenzetting van het denken in het moderne Babel. Hij toont zijn ware gedaante. ”Wij doen het. Wij kunnen het. Wij hebben het gedaan.” En nog altijd geldt: Die in den hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten.

Wat in de praktijk nodig is

In deze samenleving moeten onze jongeren hun weg vinden. In deze samenleving komen tal van vragen op hen af. In deze samenleving komen ook tal van verleidingen op hen af. In deze samenleving worden tal van aanvallen op hen gericht als ze trouw willen blijven aan Gods Woord en wet. Dat brengt ten slotte tot de vraag: Wat hebben onze jongeren nodig? Ik doe twee aanbevelingen.

1. Laten ouders, ambtsdragers, jongerenleiders en gemeenteleden naast onze jongeren staan. Naast hen staan in gesprek. Maar ook naast hen staan in gebed. Gebed om de onmisbare werking en leiding van Gods Geest. Hef dan een gebed op voor het overblijfsel, dat gevonden wordt (Jes. 37:4).

2. Het legt op onze jongeren zelf de grote verantwoordelijkheid om biddend Gods Woord en Gods wet te onderzoeken. Gebruik daarbij betrouwbare verklaringen van Gods Woord en van onze Heidelbergse Catechismus.

Verdiep je zondags en in de week ook in de stof die tijdens catechisatielessen aan de orde komt. Daardoor voorkom je dat het catechisatie-uur een op zichzelf staande activiteit is, maar doe je er in de loop van de week je winst mee.

Ik eindig met het bekende, eeuwig blijvende Woord van God: Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw Woord (Ps. 119:9).

Noten

1. Genesis 9:1-3

2. Daniël 1:7 en 4:8

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 oktober 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

Jongeren in Babel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 oktober 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

PDF Bekijken