Bekijk het origineel

Beroepingsnieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Beroepingsnieuws

11 minuten leestijd

Koninklijke onderscheidingen

Nadat het inleveren van de kopij van de vorige Wekker was afgerond, ontving de redactie nog een aantal meldingen van broeders en zusters die een koninklijke onderscheiding ontvingen.

Bunschoten

Br. Roelof de Graaf is vanaf 1995 bestuurslid van stichting Orhei. Deze stichting zet zich in voor kinderen in Moldavië. Hij dient vanaf 2001 tot heden diverse periodes de CGK-Bunschoten in de ambten van diaken en ouderling.

Br. Aart van Halteren was van 1984 tot 1993 actief in de commissie van beheer van de CGK Bunschoten als lid, secretaris en voorzitter. Van 1993 tot 2011 was hij voorzitter van de Mannenvereniging. Daarnaast was hij secretaris van de plaatselijke historische vereniging ‘Bunscote’.

Emmeloord

Br. T. van de Nadort werd koninklijk onderscheiden als erkenning voor al het werk dat hij mag doen in de gemeente van Emmeloord, maar ook eerder in Hoofddorp.

’s Gravenmoer

Br. Ad van Iersel werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich sinds eind jaren zeventig intensief in voor de Christelijke Gereformeerde Kerk te ’s Gravenmoer. Al bijna 32 jaar is hij gedurende acht periodes bestuurlijk actief, als scriba, ouderling en diaken. Hij verzorgt het drukwerk van het maandblad van de gemeente en van de liturgieën bij speciale diensten. Verder was hij een aantal jaren actief in de zendingscommissie. Sinds 2004 is Van Iersel daarnaast bestuurslid van de Christelijke Gemengde Zangvereniging Excelsior. Hij was twaalf jaar secretaris en sinds drie jaar voorzitter. Verder is hij als vrijwilliger actief in de Schakelring van Woonzorgcentrum Elzenhoven in Sprang-Capelle.

Rijnsburg

Br. H. van den Eijkel werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding werd onder meer verleend omdat hij 34 jaar mocht dienen in het ambt van ouderling. Ook was hij afgevaardigde naar de classis, PS en GS. Bovendien heeft Van den Eijkel in de laatste twintig jaar vrijwilligerswerk gedaan voor de Stichting Goed voor Nood. Deze stichting zet zich sinds 1989 in voor kleinschalige hulp aan landen in Oost-Europa.

Urk

Br. J.H. ten Napel werd koninklijk onderscheiden omdat hij vanaf 1984 vrijwilliger is bij de klederdrachtgroep Urker Pracht. Hij houdt zich bezig met het maken en tonen van de Urker klederdracht. Van 1988 tot 2017 was hij zondagsschoolmeester. Ook heeft hij in het bestuur gezeten als penningmeester. Als ouderling heeft Ten Napel de CGK-Maranatha mogen dienen in verschillende periodes tussen 1988 en 2017. Vanaf 1999 is hij vrijwilliger bij zorgcentrum Talma Haven te Urk. Eens in de zes weken werkt hij mee aan de invulling van de weekopening. Vanaf 2008 is Ten Napel vrijwilliger bij de lokale radio Urk FM. Hij verzorgt eens per maand een meditatie of verhaal tijdens het verzoekplatenprogramma Ziekentroost.

Papendrecht

Br. Peter Hooglander werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Hij is al vele jaren betrokken als vrijwilliger bij het vluchtelingenwerk. Daar helpt hij statushouders o.m. met hun woning, inrichting, administratie, inkomen. Daarnaast is hij nauw betrokken bij het missionaire werk in de Elimkerk, onder meer bij het organiseren van laagdrempelige diensten. Ook is hij al vanaf het begin betrokken bij het organiseren van het Lichtjesfeest, een groot evenement in Papendrecht met Kerst. Hij biedt ook graag een luisterend oor voor wie dat nodig heeft.

Stichtingen starten noodhulpactie Israël

Een aantal Nederlandse Israëlorganisaties gaan gezamenlijk noodhulp verlenen aan diverse projecten in Israël. Aanleiding voor de noodhulp zijn de zorgelijke signalen die de organisaties ontvangen van partners in Israël als gevolg van de coronacrisis. Recent bijvoorbeeld maakte de Messiaanse bassischool Makor HaTikvah in Jeruzalem bekend dat de inkomstenstroom zwaar onder druk staat. Als niet wordt ingegrepen, komt het voortbestaan van de school in gevaar. Hetzelfde geldt voor tal van andere grotere en kleinere (humanitaire) projecten van lokale Messiaanse en Arabisch-christelijke gemeenten. Ook de diaconieën van veel gemeenten verkeren in zwaar weer.

Messiaanse Joden en Arabische christenen worden dubbel geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Zij hebben niet alleen te maken met verminderde (collecte)inkomsten vanwege de slechte lokale omstandigheden (inmiddels is 25% van de Israëli werkloos); ook de donaties uit het buitenland nemen sterk af. Deze buitenlandse donaties vormen een belangrijke inkomstenbron van de kleine Arabisch-christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschap in Israël.

Het initiatief om als Nederlandse organisaties gezamenlijk te opereren, is genomen door Stichting Steun Messiasbelijdende Joden, Steunfonds Israël/Isaäc Da Costa en het Centrum voor Israëlstudies. Andere participanten zijn het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten, de commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk, het Comité Gemeentehulp Israël en Yachad. Mogelijk sluiten andere organisatie zich nog aan.

Woordvoerder Herbert Bulten: ‘We willen als christelijke organisaties in Nederland juist nu klaarstaan voor onze Joodse en Arabische vrienden. Omdat we als Israëlorganisaties deels dezelfde projecten steunen, hebben we besloten om de handen ineen te slaan. Daardoor vergroten we de solidariteit, kunnen we de noodhulp efficiënter inzetten en houden we met elkaar het overzicht.’

Aandacht voor de (zee) varenden

Het coronavirus heeft inmiddels al voor veel zorg, spanning en verdriet gezorgd in vele families. Dagelijks worden we via de media daarmee geconfronteerd.

Deputaten Varenden vragen alle voorgangers en alle lezers om aandacht voor hen die de zeeën en oceanen bevaren, als ook aandacht voor onze binnenschippers, die door de huidige situatie met allerlei moeiten en zorgen te maken hebben. Ds. Van der Ham schrijft dat vele schippers bijna wanhopig zijn vanwege het feit dat de vrachtprijzen hard omlaag gaan en dat ze somber zijn over de toekomstige mogelijkheden.

Zowel in het RD als in De Volkskrant van 13 mei jl. was te lezen in welke nood de mensen aan boord dagelijks verkeren. Zo’n 150.000 zeevarenden over de gehele wereld, waaronder enkele duizenden Nederlanders, worden niet afgelost vanwege de gesloten grenzen. Dat betekent dus ”gewoon” doorvaren. Sommigen van hen zijn nu al 17 weken onafgebroken op zee en zicht op naar huis gaan is er niet, zolang de coronacrisis voortduurt, wat nog vele maanden kan duren. In de havens mag de bemanning niet van boord. Oververmoeidheid en allerlei psychische klachten doen zich steeds meer voor. “Soms is medische hulp in Nederland mogelijk, maar in de rest van de wereld vaak totaal niet,” zegt de RMD-arts Fulco van der Leer in het RD. Veel zeelieden slapen slecht en maken zich grote zorgen om thuis.

Ook onze schipperspredikant komt via zijn werk onder de schippers en zeevarenden veel zorgen en verdriet tegen, ook op financieel gebied.

Deputaten Varenden vragen dringend om voorbede voor de schippers en zeevarenden met hun gezinnen en voor het werk dat ds. Van der Ham onder hen verricht.

Namens deputaten Varenden,

Ds. W.W Nijdam, voorzitter

Drs. M.H. Baan, secretaris

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 mei 2020

De Wekker | 24 Pagina's

Beroepingsnieuws

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 mei 2020

De Wekker | 24 Pagina's

PDF Bekijken