Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

5 minuten leestijd

J. Hoek en W. Verboom, ‘Ik zie een poort wijd open staan.’ Geloven in de verkiezende God. Uitgeverij Kok­ Boekencentrum, Utrecht 2019, € 17,99, 288 pagina’s, ISBN 978 90 2395 7997

‘Uitverkiezing is een term die vaak nega tieve associaties oproept’, signaleren Hoek en Verboom in de inleiding van hun boek. Deze associaties willen de auteurs wegnemen: verkiezing is geen muur, maar een poort en bezinning op het thema moet uitlopen op een lofzang – zoals al blijkt uit de titel. Het eerste deel van het boek behandelt oud- en nieuwtestamentische gegevens over Gods verkiezend handelen. Soms lezen deze hoofdstukken (vanwege de veelheid aan gegevens) wat als opsommingen, maar dat wordt deels gecompenseerd door de samenvattingen met theologische hoofdlijnen aan het eind van elk hoofdstuk. Na de Bijbelse gegevens behandelen de auteurs katholiek en gereformeerd belijden van verkiezing.

In hoofdstuk 6, over het actuele belijden van verkiezing, worden de belangrijkste theologische keuzes gemaakt. De auteurs kiezen ervoor om de voorbeschikking te belijden als verkiezing, met als schaduwzijde verwerping. Dat betekent dat verkiezing en verwerping allebei benoemd moeten worden, maar niet parallel aan elkaar: ‘God wil niet op dezelfde wijze het behoud van sommigen als het verderf van anderen.’ Verwerping kan niet los gezien worden van volhardend ongeloof, terwijl verkiezing alleen genade is. Een rode lijn door het boek heen is dat verkiezing in Christus is en dat niet buiten het kruis om over verkiezing gesproken kan worden. Daarnaast hebben de auteurs terecht veel oog voor de verkiezing door God van Israël, zowel in de behandeling van de oudtestamentische gegevens als in de dogmatische reflectie.

Het boek eindigt met twee praktische hoofdstukken, gericht op prediking en geloofsbeleving. Hoewel verkiezing een eeuwigheidsdimensie heeft, moeten we ons daar in de verkondiging en in het pastoraat niet op richten. De focus moet liggen op de roepende stem van God in het heden. De auteurs verbinden verkiezing aan de sacramenten, waarmee het thema ook een eschatologische spits krijgt. Als voorbeelden bevatten de laatste hoofdstukken een preek en een handreiking voor catechese.

Omdat de auteurs veel willen doen en zowel bijbels-theologische, kerkhistorische, dogmatische als pastorale vragen willen behandelen en met elkaar verbinden, leest het boek niet altijd even vlot en mist de lezer soms een duidelijk kader. Dat neemt niet weg dat dit een mooi boek is voor wie het thema verkiezing wil verkennen of op zoek is naar pastorale antwoorden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 juni 2020

De Wekker | 28 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 juni 2020

De Wekker | 28 Pagina's

PDF Bekijken