Bekijk het origineel

De zomer komt eraan!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De zomer komt eraan!

‘Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur’ – Mattheüs 24:32-33

8 minuten leestijd

Is de coronacrisis een teken dat we in het einde der tijden leven? Zijn wij de generatie die de wederkomst mee gaat maken? Dergelijke vragen worden de laatste tijd regelmatig gesteld. Het is niet verwonderlijk gezien de laatste decennia. Vlak voor Zijn Hemelvaart geeft de Heere Jezus onderwijs aangaande de periode voor Zijn wederkomst.

In de leer

Op de toespraak van Jezus, aangaande de tekenen der tijden, zijn verschillende reacties mogelijk. Wanneer Hij spreekt over oorlogen, geestelijke misleiding, besmettelijke ziekten en aardbevingen kan schrik je hart vervullen. Je zou er moedeloos van kunnen worden als je hoort van geloofsvervolging en de toe name van wetteloosheid. Ook is het mogelijk dat je als het ware diep ademhaalt wanneer er weer een ‘wee’ (vers 8) komt en zodra het weer voorbij is, je weer overgaat tot de orde van de dag.

Is juist dat niet een gevaar in de huidige corona-crisis? We halen als maatschappij opgelucht adem nu de eerste golf voorbij is en willen zo snel mogelijk terug naar het ‘oude normaal’, een leven zonder allerlei beperkingen. En wij? Hoe reageren wij als christenen op de huidige crisis?

Hoe het ook zij, in onze tekst roept Jezus ons op in de leer te gaan bij de vijgenboom. Midden in Zijn toespraak over alles dat plaats zal gaan vinden in de periode voorafgaande aan Zijn wederkomst, wijst de Heere Jezus op een vijgenboom, om ons zo de juiste levenshouding te leren.

Het is lente

Als de winter voorbij is en de lente is gekomen, zie je dat aan een vijgenboom: er komen nieuwe, zachte takken aan en de bladeren spruiten uit. Bij het zien van dat frisse groen weet je dat de zomer in aantocht is.

Nu, zo is het ook het met de tekenen van de tijd. De rampen, oorlogen, ziekten en verdrukkingen zijn tekenen dat Jezus in aantocht is. Laat daarom al deze moeiten je niet verschrikken (vers 6). Laat ze ook niet gelaten over je heen komen, maar leer ervan dat je leeft in het tijdperk van de ‘geestelijke lente’. De zomer komt eraan (de definitieve doorbraak van Gods Koninkrijk op aarde)!

Sinds Jezus’ lijden en sterven, Zijn hemel vaart en zitten aan Gods rechterhand is het in de wereld lente geworden. De geestelijke winter is voorbij, Christus heeft Zijn verzoenend werk volbracht, satan is verslagen en de schuld is betaald. Hoe verder we in de tijd komen, des te duidelijker wordt het dat de zomer in aantocht is.

De uitspruitende vijgenboom leert ons dat we in de tekenen van de tijd kunnen zien dat Jezus’ wederkomst nabij is. Nog even en de Zoon des mensen zal komen op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Zoals het ontluikende groen de zomer aankondigt, zo kondigen de tekenen der tijden de doorbraak van Gods Koninkrijk op aarde aan. Het zijn de voetstappen van de Heere.

De zomer komt eraan

De tekenen der tijden willen ons dus niet zozeer schrik aanjagen, ons ontmoedigen of gelaten maken. Integen­ deel! De Heilige Geest wil het allereerst gebruiken om ons geestelijk wakker te schudden en ons doen beseffen dat we op reis zijn naar de eeuwigheid. Met het ontluikende groen roept God ons toe: ‘Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal’ (vers 42). Wees als de wijze maagden en niet als de dwaze (Matth. 25:1-13). Laat je leven door geloof en bekering een voorbereiding zijn op de ontmoeting met God, zodat je straks zonder verschrikken voor Zijn rechterstoel zal kunnen staan.

Ja, het uitspruitende groen van de vijgenboom wil Gods kinderen vooral bemoedigen. De zomer komt eraan! Al kan het soms lijken dat de HEERE ons vergeten is, Hij is onderweg. Wat een troost. Als Jezus komt, zal alle zonde, pijn en verdriet voorgoed ten einde zijn. Hoe heerlijk zal dat zijn. ‘Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden’ (Rom. 8:21). Ziet u daar ook naar uit?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 augustus 2020

De Wekker | 24 Pagina's

De zomer komt eraan!

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 augustus 2020

De Wekker | 24 Pagina's

PDF Bekijken