Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Simson (1) – zijn ongeoorloofde huwelijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Simson (1) – zijn ongeoorloofde huwelijk

Lezen: Richteren 13: 24 – 14: 10

16 minuten leestijd

Het slot van Richteren 13 klinkt veelbelovend. Na de aankondiging van zijn geboorte en opdracht wordt Simson geboren en gezegend. De Geest van God begint in hem te werken en hij is te vinden in Mahane-Dan, de plaats waar het legerkamp van Dan gestationeerd ligt. Een heilig vuur wordt ontstoken om Israël te gaan bevrijden van de Filistijnen. Maar dan lezen we in hoofdstuk 14: 1 dat Simson naar het Filistijnse Timna gaat. De reden daarvan is onbekend. Hij treft er een vrouw, wordt verliefd op haar en wil met haar trouwen.

Satans plan

Het is opvallend dat Simson gewoon naar deze Filistijnse stad toe kan en zich er vrij kan bewegen. In vers 4 lezen we dat de Filistijnen over het land heersen, maar de bezetting lijkt vreedzaam te zijn. We lezen niets van haat of weerstand tegen de bezetter. Integendeel. We komen in ons hoofdstuk een Simson tegen die in een heidense stad rondkijkt, zijn oog op een vrouw laat vallen en besluit met haar te trouwen. Blijkbaar vindt Simson het niet vreemd om met een vrouw van de bezetter te trouwen. Al sputteren zijn ouders in eerste instantie tegen, uiteindelijk gaan ze mee om het bruiloftsfeest voor te bereiden.

Dit tekent de tijd waarin Simson leeft. Er heerst geen vijandbeeld richting de Filistijnen. Er wordt vreedzaam samengeleefd. Israël verzet zich niet meer tegen de overheersing (vgl. 15: 11). Net als Simson gaat het volk Israël een relatie aan met de Filistijnse samenleving. Ze hebben zich aangepast waardoor hun leven niet meer gekenmerkt wordt door het dienen van de HEERE. Ze houden zich koest, want ze willen geen strijd. Deze houding is zeer gevaarlijk. De Israëlieten staan op het punt om als volk op te gaan in het Filistijnse volk. Dat is satans plan met het voorgenomen huwelijk van Simson. Hij wil dat Simson en het volk Israël in harmonie met de goddeloze wereld leven en doen wat de wereld dicteert. Zo zal het volk verdwijnen en de beloofde Messias niet geboren worden.

Ook bij ons kan de neiging bestaan de boodschap van de Bijbel aan te passen aan de tijd. De kerk en de Godvijandige wereld kunnen niet harmonieus naast elkaar staan. Afwezigheid van conflicten duidt erop dat de wereld de baas is geworden. Als de kerk Gods Woord loslaat en haar boodschap aanpast, is ze gedoemd ten onder te gaan. Zijn wij bereid om onvoorwaardelijk aan de waarheid van Gods Woord vast te houden? Ook als dat voor conflicten zorgt met onze omgeving? Ook als het tegen ons eigen vlees ingaat? Dat kan alleen als we Psalm 119 begrijpen: ‘Wat vrede heeft elk die Uwe wet bemint! Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten’.

Simsons plan

In ons Schriftgedeelte krijgen we niet de indruk dat Simson begonnen is met zijn strijd tegen de Filistijnen. Het lijkt erop dat het zijn plan is om in ongehoorzaamheid aan God slechts voor zichzelf te leven. We komen een man tegen die zich laat leiden door zijn zintuigen. Hij reageert impulsief bij het zien van een mooie heidense dame (14: 1). Zonder na te denken over de consequenties wil hij met haar trouwen. Uit zijn verdere leven blijkt steeds weer dat hij een gebrek heeft aan seksuele zelfbeheersing.

Ook Simsons omgang met zijn ouders getuigt niet van een gelovige levenshouding. Hij beveelt hun de heidense vrouw voor hem als vrouw te nemen. Als ze protesteren, is hij brutaal en luistert niet. Er spreekt respectloosheid uit Simsons houding tegenover zijn ouders, maar ook een onverschilligheid voor de geestelijke gevolgen van zijn keuze om als nazireeër en verlosser van Israël een heidin te trouwen. De HEERE had dat duidelijk verboden want dat zou leiden tot geestelijk verval (zie bijv. Ex. 34: 16).

Dat het Simsons plan is niet toegewijd aan de HEERE te leven, zien we ook in het feit dat hij zich moedwillig in gevaar begeeft. Hij loopt alleen door de wijngaarden (Richt. 14: 5), terwijl hij als nazireeër niets van de wijnstok mocht eten of drinken (Num. 6: 3-4). Ondanks dat richt hij een grote maaltijd (met alcohol) aan (Richt. 14: 10).

Ten slotte wandelt Simson niet in het licht met God. Als hij alleen die omweg loopt, komt hij een leeuw tegen. Door de kracht van God kan hij die leeuw doden (Richt. 14: 6). Waarom vertelt hij het niet aan zijn ouders? Zou het kunnen zijn dat zijn ouders dan gezegd zouden hebben dat hij nu als nazireeër onrein is geworden omdat hij een dood dier heeft aangeraakt (Num. 6: 6)? Om hersteld te worden in zijn nazireeërschap moest hij naar de tabernakel om verschillende offers te brengen en zijn haar af te scheren. Was hij daar dan niet mee bezig? Blijkbaar niet; zeker als we een paar verzen later lezen dat hij opnieuw naar die leeuw gaat en het beest dan heel bewust aanraakt (Richt. 14: 9). De eerste keer was het een noodsituatie, de tweede keer raakt hij de dode leeuw heel bewust en vrijwillig aan. Ook dan vertelt hij het niet aan zijn ouders. Simson leeft in zonden en komt er niet eerlijk mee voor de dag. Geestelijk gezien leeft hij in duisternis.

Als we naar Simsons leven kijken, is hij niet van plan gehoor te geven aan zijn roeping als richter. Hij leeft voor zichzelf en zijn eigen plezier. Hoe is dat bij ons? Leven wij in het licht met de HEERE, afhankelijk van en ontvankelijk voor Gods wijsheid en genade?

Gods plan

Ondanks Simsons ongehoorzaamheid gaat Gods plan door! Als er één ding duidelijk wordt uit Richteren 14 is dat de HEERE dwars door al onze gebrokenheid doorgaat met Zijn heilsplan. Hij is trouw en houdt Zich aan Zijn beloften. Hoeveel wij ook tegenwerken, de HEERE kan zelfs onze zonden gebruiken om Zijn doel te bereiken! Naar mijn overtuiging kan de ‘hij’ van vers 4 beter met een hoofdletter geschreven worden. God gebruikt Simsons ongehoorzaamheid om een confrontatie uit te lokken tussen Israël en de Filistijnen. Al wil satan de komst van Christus voorkomen en gaat Simson de strijd met de Filistijnen niet aan, de HEERE gebruikt de zonde van Simson om Zijn raadsplan uit te voeren: Zijn volk redden van de ondergang.

Wat gebeurt er? Simsons huwelijk mislukt hopeloos en leidt tot een spiraal van bloedwraak waaruit steeds meer conflicten voortkomen (14: 9 ev). Uiteindelijk komt er zo een scheiding tot stand die nodig is om Israël weer op het pad van de HEERE te brengen.

Wat bemoedigend dat niemand God kan tegenhouden. De HEERE is zó trouw aan Zijn belofte dat Hij die niet alleen houdt ondanks de zonde van het volk, maar ook dwars door hun zonden heen. Hij gebruikt hun zondigheid om redding te brengen. Dit maakt God echter niet tot Auteur van de zonde. Simson zelf is voor 100% verantwoordelijk voor zijn zonde. Hij zal de gevolgen ervan moeten ondergaan. Maar achter zijn gedrag schittert Gods welbehagen (Jes. 46: 10).

Zo werkt de Heere heen naar de komst van Zijn Zoon in deze wereld. God gebruikt de slechte keuze van mensen om Jezus te doden om zo de wereld te verlossen van hun slechte keuzes. Hoewel de mensen die Jezus doodden daarmee zondigden, zorgde God ervoor dat hun zonde meewerkte aan Zijn doel, de verlossing van zondaren. ‘Deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood’ (Hand. 2: 23).

Laten we op de boodschap van Gods soevereine heilsplan reageren zoals gebeurde op dat tempelplein: je met een verslagen hart wenden tot God. Dat is toch het enige wat past? Verootmoediging vanwege wie wij zondaren zijn, maar ook verwondering om wie God uit genade is. Ja, dankbaarheid dat Hij in Christus de weg heeft geopend zodat eenieder die in Hem gelooft, voor eeuwig behouden is. Het is enkel Goddelijke genade die schittert. Gods plan alleen is goed. Wat een rust mag het Gods kinderen geven dat de HEERE Zich door niets laat tegenhouden. God wil alles laten meewerken ten goede. Zullen wij in verwondering ons voor deze God buigen en ons aan Zijn heilige wegen toevertrouwen? U zult er geen spijt van krijgen!

Gespreksvragen

1. Op welke punten is er (als kerk/ persoonlijk) het gevaar ons aan te passen aan de wereld? Lees Jakobus 4: 4.

2. Vergelijk Simsons antwoord op zijn vader (slot vers 3) met het refrein in Richteren (bijv. 2: 11; 3: 7) en de opmerking in 17: 7; 21: 25. Wat kunnen we hiervan leren?

3. Is het mogelijk om écht vrienden te zijn met een ongelovig iemand? Waarom wel/niet?

4. Kunt u andere voorbeelden geven waar God zonden van mensen gebruikt om Zijn heilsplan te volvoeren? Zie bijvoorbeeld Genesis 45: 8; 50: 20; Handelingen 16: 35 ev.

5. Hoe kan Gods soevereiniteit ons troosten en bemoedigen?

‘De HEERE is zó trouw aan Zijn belofte dat Hij die niet alleen houdt ondanks de zonde van het volk, maar ook dwars door hun zonden heen’

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 november 2020

De Wekker | 24 Pagina's

Simson (1) – zijn ongeoorloofde huwelijk

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 november 2020

De Wekker | 24 Pagina's

PDF Bekijken