Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Te Stad A. 't Haringvliet Vroegookuitstelbehandeling In De Samenvoegingskwestie

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Te Stad A. 't Haringvliet Vroegookuitstelbehandeling In De Samenvoegingskwestie

Kleuterschooiplannen nemen vastere vorm aan.

6 minuten leestijd

Te Stai^ ^^"^ '* Haringvliet werd Woensdagavond een korte raadszitting geuden in hoofdzaak om de vragen van de commissie in de samenvoegingskweste behandelen. De verzoeken w^erden ingew?illigd met de stemmen van de hevan de P.v.d.A. tegen. Dhr Kreeft stond bij dit punt in de oppositie en ek een sterke voorstander van de samenvoegingsplannen te zijn. Hij was tpr weer zeer inconsequent, want hij wilde alvast stappen ondernemen om te , een secretarie (met een eigen burgerlijke stand) te houden. Dus toch een arte gemeenschap blijven? e voorzitter burgemeester Kruijff de de vergadering met gebed. De len werden vastgesteld,

chrijven van het Prov. Bestuur inzahet bouwvolume voor de tijd van 3 n. Er waren 11 woningen toegewe- 'et jaarverslag van de Landarbeiders

'et jaarverslag van de Landarbeiders niging werd voorgelezen, waarin werd medegedeeld, hoe de toestand ' de woningen was, die bij de ramp et water hadden gestaan. Ook werd 25-jarig jubileum van de afdeling eleveerd. ,j, .

angegaan werd een kasgeldlenmg ot ƒ 100.000.— bij de Bank van erl. Gemeenten, tegen Ys % Per jaar, r de bouw van de nieuwe woningen, s voor de tijd van één jaar.

s voor de tijd van één jaar. oedgevonden werden een aantal tstellingen van pensioengrondslagen , voor dhr Abrahamse, van Pelt, van erop en v. d. Boogert.

Partij van de arbeid vóór samenvoeging!

espreking verzoek van de commistot onderzoek en herziening gemeenke indeling. Allereerst kwam in bedeling om uitstel te vragen.

De heer Kreeft motiveerde zijn stem zei dat het probleem 6 jaar geleden aanhangig was gemaakt. De memorie toelichting bevatte toen een aantal «digingen voor de bevolking van Flak- -, waarover men vanzelfsprekend te p liep. Die voorstellen werden toen etrokken, nu is er een voorstel om de 13, vier gemeenten te maken, r. had de vorige keer de verdeling

r. had de vorige keer de verdeling sterktste aangevochten en stelde dat G.S. beter 3, of liever 1 geënte van Flakkee had kunnen maken, n de 6 jaar die verlopen zijn Is er

n de 6 jaar die verlopen zijn Is er 1 een en ander veranderd. Ged. Stavoeren hetzelfde aan in de huidige niorie, wat hij hij" de begrotings-beouwingen had gezegd, n.1. dat kleine meenten te weinig bestuurskracht heb- Hij ging de woningbouw te Stad en vond dat er meer pakhuizen stondan woningen.' 3'pr. wees op de dzaak van uitbreiding sociale dienn, het sport- en culturele leven, dat een door grotere plaatsen goed kon rden tot stand gebracht. In kleine '-g kan men dit alles niet voor elkaai' "gen; het beste zou zijn door samenrking met alle gemeenten. Als zodaverklaarde hij zich tegen het voor- 1 van de commissie om bij G.S. uitstel vragen. Nieuwe dingen kunnen toch ét naar voren worden gebracht. Aan sociologisch onderzoek zou hij zgn estemming kunnen geven, de naar von gebrachte personen Mr Groen was en socioloog. Het moest nu maar eens t een uitspraak komen, uitstel verlamook de bestuurskracht.

De voora. wilde op die redenering niet gaan, dan alleen op de woningbouw, fi tenslotte van het bouwvolume af- g-

De heer Streeft: Het heeft niets met t bouwvolume te maken!

De voora. zei t.o. van het uitbreidingsdat dit ook afhing van G.S. en de edebouwkundige voorlichting. Wat het turele leven betrof zag spr. niet in nneer de samenvoeging kwam, dat erin dan te Stad verandering zou koen. Stad ligt nu eenmaal 6 4 7 km Middelharnis af! Voorzieningen in t sociale leven werden te Stad reeds troffen door gezinszorg, kraamhulp ovoorts.

De heer Kreeft stelde voor Ged. Stain deze geheel de leiding te laten. De heer v. Bossum vond het een proeem waarby niet zonder meer kon orden gezegd ik ben er voor of ik n er tegen. Sociologisch onderzoek was dig. Gemeentelijke indeling bestond S niet zolang, spr. haalde de Franse d aan; eerst in 1850 kwam er een geeentelijke indeling. Prof. Groeman een de bekendste sociologen, raadt saenvoeging af wanneer er een hechte vende gemeenschap is. Daar was z.i. Flakkee geen sprake van.

Wanneer het Delta-plan doorgaat "htte hvi beter dat Flakkee inplaats an 13 gemeenten één gemeente werd. 's het eiland een geheel is, zou er méér estuurskracht van uitgaan dan nu preker verklaarde zich tegen.

De voorz. bestreed de geschiedkundiuiteenzetting van dhr v. Rossum oor 1850 waren er reeds dorpen en geeenschappen.

Weth. Soldaat kwam terug op de ge- 'gdens van Kreeft over de woningouw, waarop hij zei dat B. en W. he el overwogen had om van bedoelde huizen pakhuizen te maken! De havenbelangen moesten echter gediend waarom B. en W. er zijn fiat aan gaf. Spr.

stond niet afzüdig tegen het culturele en sociale leven. Stad zou bij samenvoeging daarmee niet gebaat zijn. Uiteindelijk blijft Stad, 7 km van Middelharnis toch een aparte gemeenschap. Spreker kon met de voorstellen van de commissie instemmen.

Weth. Saarloos bestreed eveneens de gezegdens van dhr Kreeft en merkte op dat zijn partij genoten te Middelharnis een royaler standpunt innam! Die gaven hun fiat er aan en verklaarden zich solidair.

Met de stemmen van de heren Kreeft en van Rossum werd aangenomen uitstel te vragen en 10 et per inwoner te voteren.

In stemming kwam nu om een raadslid voor de commissie aan te wijzen. De heer Saarloos ontving 3 stemmen, dhr Soldaat 1, dhr v. Biert 1 en blanco 2 stemmen.

Bij de tweede stemming ontving dfe heer Saarloos 4 stemmen en 3 blanco. De heer Saarloos nam de benoeming aan.

Rondvraag

De heer Kreeft zou het op prijs stellen om direct bij G.S. stappen te doen om hier een secretarie te houden. Verder vroeg hij of t.o.v. de kleuterschool al nadere stappen waren gedaan.

De voora. merkte op, dat de heer Kreeft nu ,een ander geluid liet horen! Hij wil toch een aparte gemeenschap houden te Stad!

Weth. Saarloos wilde dit helemaal niet vragen! Bij voorbaat zou men zich dan al instellen op samenvoeging!

Weth. Soldaat: Dan zouden wij bij voorbaat al capituleren!

De voorz. raadde dit ook af. Wat de kleuterschool betrof was de architect opdracht gegeven een plan te ontwerpen. Statuten waren intussen ontworpen. ,,Is dit in besloten kring gebeurd?" vroeg de heer Kreeft?

vroeg de heer Kreeft? De voorz. antwoordde dat enige mensen waren uitgenodigd; er was een commissie gevormd, bestaande uit de heren: Soldaat, Saarloos, Meiaard, Maliepaard e.a.

De heer Huizer vond het niet juist, om op het voorstel van Kreet t in te gaan. De voorz. zei dat het ook niet zou gebeuren.

De heer Huizer verklaarde zich pertinent tegen de samenvoeging.

De heer v. Blèrt sprak over de nachtbranders dat deze, niet functionneerden. „Dat hapert er iets aan de automatic" aldus de voorz.

Daarna werd de vergadering gesloten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 17 maart 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Raad Te Stad A. 't Haringvliet Vroegookuitstelbehandeling In De Samenvoegingskwestie

Bekijk de hele uitgave van woensdag 17 maart 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's