Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hobbels Zaadhandel verplaatst zich naar Vlijmen (N.-Br.)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hobbels Zaadhandel verplaatst zich naar Vlijmen (N.-Br.)

(Vervolg PlaatseHjk Nieuws)

5 minuten leestijd

Gemeente Ooltgensplaat koopt het pakhuis

De N.V. Zaadhandei en Zaadteelt v.h. Hobbel te Ooltgensplaat is in ons tand meer dan honderd jaar bekend bij ^Uen die zaden gebruiken en die bij de Zaadteelt betrokken zijn. In al die jaren beeft op milUoenen kleine en grote zakken „Hobbels-Zaden-Ooltgensplaat" gestaan als een algemene reputatie van oetrouwbaarheid. Overal in het land van kleine tot grote plaats van gehucht tot Jstad is „Hobbel" vertegenwoordigd door •één of meerdere agenten. Hierin zal as., ^omer iets gaan veranderen. De woonplaats Ooltgensplaat, waar een eeuw dit bedrijf gevestigd is, zal worden vergaten, daar in Vlijmen (N.Br.) een nieuw pand zal worden voortgezet.

Vervoersperikelen oorzaak van het vertrek

„Wat is eigenlijk de oorzaak van het [vertrek uit Ooltgensplaat?" vroegen wij aan de oude maar nog vitale directeur "hr C W. Hobbel. Dat ligt niet in het dorp Ooltgens

Dat ligt niet in het dorp Ooltgensplaat 7elf, aldus de heer Hobbel, v/ant in deze gemeente zijn we zelf en is de fesaak groot geworden, maar de steeds poenemende concurrentie, de slechte Vervoersgelegenheid e.d. maakt het ons fenmogeiyk direct aan de markt te zijn. ü& laatste vorstperiode is er weer een bewijs van, dat d3 verzending zeer werd •gestagneerd. We leven in een tijd, al- |clus de heer Hobbel, dat direct aan de ^anvraag moet worden voldaan. Tweenaai IS de zaak geëvacueerd geweest, 1944—'45 met de oorlog en in 1953 net de waterramp, wat vanzelf ook geen goed aan het bedrijf heeft gedaan, al Rreft bij dergelgke moeilijkheden nie- Tiand schuld.

In Vlijmen een nieuw pand

Al deze factoren bij elkaar heeft de iireotie doen besluiten de zaak over te plaatsen, waarbij de keus viel op Vlijmen to Noord Brabant. Men kocht in Nieuw puïjk (gemeente Vlijmen) 1.3 ha grond -n daarop zal een modem pakhuis ver- Ijzen. In Vlijmen zelf zullen woningen Voor het personeel worden gebouwd, ter- "vijl de belde directeur de heren Hobbel sn Dapper zich te 's-Hertogenbosch zulllen vestigen. Met de bouw van wonin- |8en is men daar reeds begonnen, evenzo met de nieuwbouw te Nieuw-Cuijk. Men hoopt daar een effycienter handel jte kunnen voeren waarbij door vlugge tuitvoer van orders (vooral ook wat het •artikel legpoters betreft) de agenten en verbrulker3 ten goede zullen komen.

Bedryis gebouwen wordt bergplaats en Jeugd-clubhuis

De N.V. die vanzelf zqn bedrijfsgebouw, garage, woonhuizen e.a. nu over- conipleet had, moest voor deze nieuwe eigenaars zoeken. Voor het pakhuis interesseerde de gemeente zich in het bij zonder. Nadat de zaak gewikt en ge- wogen was kwam B. en W. met een voorstel tot de Raad die in zijn geheel accoord ging met de aankoop van genoemd pand voor ƒ 40.000.— (Huizen en garage uitgezonderd). De Burgemeester gaf ons gaarne enkele inlichtingen aan- S*.^de de oorzaak van deze aankoop. wy hebben, aldus Burgemeester Hordijk een groot probleem met de ongeorgani- seerde jeugd. Deze heeft geen gelegen- neid zich te creëren en deze categorie Is dus zodanig groot, dat een oplossing voor vrije tijdsbesteding moest worden gezocht in het zgn. clubwerk. „Het plan is nu dat, men allerlei handenarbeid in oit gebouw kan verrichten o.a. boetseer- werk, houtsnijwerk, figuurzaagwerk en andere practische bezigheden. Voor de meisjes zullen naaicursussen e.d. wor- den georganiseerd. Onze vraag aldus de Burgemeester was gericht: ,,hoe vangen we ze op." Het verenigingsgebouw „'t Centrum" is iedere avond bezet voor repetitie van zang, muziek en gymnastiek. Het gebouw „EIthato" idem voor kerkelijke jeugdverenigingen.

G leiding de hoofdzaak

In verband met genoemd vraagstuk heeft onlangs het gemeentebestuur een samenspreking gehouden met de kerkeraden van Herv. en Ger. Kerk. Breedvoerig is een en ander toen besproken, waarbij ook naar voren kwam, dat voor goede leiding een Jeugdvormingsleider moet worden aangetrokken die bevoegd is dit werk te stimuleren, waarbij ook op het kerkelijke verenigingswerk moet worden gewezen. Van eigen bevolking worden ook personen gezocht die voelen voor dit werk, aldus de Burgemeester. De financiering vindt plaats door Rijk,

De financiering vindt plaats door Rijk, provincie, gemeente, maatschappelijk werk en Kerkelijke jeugdraden. Het Rampenfonds helpt om de zaak op gang te maken. Het is alles een kwestie van ontwikkeling. Wat verder de aankoop van dit gebouw betreft, aldus Burgemeester Hordijk is gedacht aan een flinke bergplaats voor gemeente eigendommen en garage. Alle andere bergruimten kunnen t.z.t. dan vervallen. Het Verenigingsgebouw „'t Centrum" blijft gewoon in stand en het bestuur wordt ook bij dit nieuwe gebouw ingeschakeld.

Seizoen personeel buiten werk

Wat deze verandering ook met zich brengt, de verplaatsing van dit bedrijf is voor Ooltgensplaat en voor het seizoen personeel in hoofdzaak, geen vooruitgang te noemen. Momenteel zijn 45 personen op dit bedrijf werkzaam, waarvan het merendeel seizoen personeel. Enkele employe's van het vaste personeel zullen met hun gezin mee verhiuzen. Een ruim 100-jarlge bestaande zaak gaat hiermede verdwijnen. In 1949 werd op grootse wijze het eeuv^rfeest van de Zaadteelt en het 50-jarig bestaan van de Zaadhandei gevierd, benevens het 50- jarig jubileum van de directeur de heer C. W. Hobbel en de Magazijn chef de heer Joh. de Vos Azn. Veertig jaar waren toen aan de zaak verbonden de heden W. Fun (vast), C. Pun' en H. J. Remus (seizoen) personeel. Aan eerstgenoemde drie werd de Ere medaille in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt.

Velen hebben in de loop van deze eeuw hun werkkring bij Hobbel's Zaadhandei gevonden. Dit getal is niet bij benadering te zeggen. Ooltgensplaat was het zaaddorp en dit werk vormde een groot onderdeel van handel en landbouw.

Onze wens is, dat dit bedrijf zich in Vlflmen een goede toekomst wacht en het zal beantwoorden aan de gestelde verwachtingen. ZEEPOST

Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk per post moet Zfln bezorgd, staan, tussen haakjes, achter de naam van het schip vermeld:

Indonesië s.s. „Roepat" (81 Mrt); Ned. Nw. Guinea: m.s. „Bali" (8 Apr.); Ned. Antillen: m.s. „Abamemnon" (25 Mrt.); Suriname: m.s. „Nestor" (7 Apr.) Inlichtingen betreffende de verzen

Inlichtingen betreffende de verzendingsdata van Postpakketten geven de postkantoren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 maart 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Hobbels Zaadhandel verplaatst zich naar Vlijmen (N.-Br.)

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 maart 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's