Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuws Uit Zeeland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nieuws Uit Zeeland

THOLEN

5 minuten leestijd

Zondagsdienst artsen op 28 Maart 1954 Voor de gemeenten Tholen, Oud Vossemeer en Poortvliet hebben Zondag dienst Dr R. C. Renes te Oud Vossenieer, tel. 19 en Dr P. J. Duinker te Tholen tel. 40 .

— Uienveiling van 23 Maart 1954. Bonken ƒ 4.15. Gewone ƒ 4.10. Aanvoer 25 ton.

BRUINISSE

De gehouden collecte voor de Zending heeft opgebracht de som van ƒ 400.—.

ST. ANNALAND

— Uienveiling van Dinsdag 33 Maart 1954. Uien middel ƒ 3.69—3.90, uien grove f 3.59, uien drielingen ƒ 4.30, uien picklers ƒ 8.51. Alles per 100 kg. Aanvoer 24.000 kg.

— Voor de Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag heeft men te Sint Annaland ƒ 91.05 bijeen gebracht. Gezien het grote aantal collecten, is dit een mooi bedrag.

— Oefening baart kunst. O^ider leiding van de plaatselijke politie is de jeugd van St. Annaland druk aan het oefenen, om straks bij het practisch verkeersexamen een goed figuur te slaan.

— Een eenzame vogel. In de buurt van de begraafplaats te St. Annaland kan men een mannetjesfazant bewonderen. Het dier heeft daar de hele winter vertoefd en laat zich herhaalde malen horen. Het typische van deze vogel is, dat hij aan één zijner voeten geen tenen heeft.

— Dhr D. van Beek met verlof uit Nieuw-Guinea. Het was een blijde dag voor het echtpaar van Beek aan De Larey-weg te Den Haag, toen hun zoon behouden en wel per K.L.M, uit Nieuw- Guinea voor een half jaar met verlof de ouderlijke woning betrad.

Dhr D. van Beek is in St. Annaland geen onbekende, want m genoemde plaats was hij van Maart 1948 tot September 1950 werkzaam als onderwijzer aan de School met den Bijbel, doch solliciteerde voor een dergelijke betrekking bij het Zendingsondervvijs op Nieuw-Guinea, dat uitgaat van het Zendingsbureau Oegstgeest. Na aldaar een korte inleidende cursus gevolgd te hebben, vertrok hij 2 November 1950 per K.L.M, en kwam 7 November d.a.v. in zijn nieuwe standplaats Seroei, alwaar hij ongeveer een week na aankomst met zijn werkzaamheden begon aan de opleidmgs school voor Inheemse Goeroe's (Onderwijzers). Dit is een twee-klassige school, waar de opleiding plaats vindt van Schoolgoeroe, die twee jaar duurt, waar na nog een jaar theologische opleiding volgt voor Gemeente-voorganger. Wanneer men eenmaal Goeroe is, heeft men een dubbele taak, n.1. m de week les geven aan de dorpsjeugd, terwijl men des Zondags een Kerkdienst leidt. De leeftijd van de leerlingen varieert tussen de 14 en 25 jaar, die in verband met de warmte van 's morgens half 8 tot 's middags half 2, met twee pauzes, de lessen volgen, waarna ze dan des middags vrij zijn. Men kent er niet het ordeprobleem, zoals hier in Nederland.

Onderwijsvakken. De specifieke vakken, waarin les gegeven wordt zijn opvoedkunde, zingen, tekenen, bordschrijven, waarnaast ook de gewone vakken worden onderwezen, zoals Maleis, dat vanouds daar de voertaal is, Nederlands dat als leervak op de scholen is ingevoerd, Gezondheidsleer, Maatschappelijke vorming. Rekenen, Geschiedenis, Aar drijkskunde, Natuurkunde, Bijbelkennis, Bijbelse Aardrijkskunde en Kerkgeschiedenis. Zoals reeds gemeld, is de voertaal Maleis, i.v.m. de vele talen, die daar voorkomen.

Leerlingen. Vrijwel uitsluitend wordt de school bezocht door Papoease leerlingen, die, met nog enkele Ambonezen komen van de hele noordkust van Nieuw Guinea en vertoeven in het Internaat.

Gebouwen. De gebouwen zijn gemaakt met materialen uit het land zelf. De vloer is van cement, terwijl de wanden vervaardigd zijn van bladstelen van de sagopalm. Deze stelen kunnen wel 2 a 3 meter lang worden. De dakbedekking is van gevlochten bladeren. De oppervlakte van het hele gebouwencomplex bedraagt 2% ha.

Personeel. Het personeel bestaat uitsluitend uit Europeanen, die alle zelf een eigen woning hebben, terwijl voor het internaat er ook een slaap- en eetzaal, keuken en bergruimte aanwezig is. Het gebouw voor de Zendingsopleiding staat op een apart terrein. De bevolking heeft een sterke drang naar verdere ontwikkolmgsmogelijkheden. Met Mei a.s. hoopt de heer van Beek weer per K.L.M, naar Nieuw-Guinea terug te keren, waar hij op een nieuwe Veivolgschool gaat werken. Vv»oensdag 14 April a.s. hoopt hij echter voor de Verenigingen alhier nog een causerie over zijn werk te houden in het catechisatielokaal der Ned. Herv. Kerk. SCHEBPENISSE

— Opening der Chr. School. Woensdag avond 31 Maart 7 uur zal de opening van de Chr. School plaats hebben. Als sprekers zullen dan optreden Ds Rijksen uit Middelburg en Ds Dieleman uit Yerseke.

— Uienveiling van Dinsdag 23 Maart 1954. (via de veiling van St. Annaland) Uien middel ƒ 3.70, uien grove ƒ 3.61, uien drielingen ƒ 4.30, uien picklers ƒ 8.51. Alles per 100 kg. Aanvoer 17.000 kilo.

STAVENISSE — Woensdagmiddag werd een 6-jarig

— Woensdagmiddag werd een 6-jarig zoontje van J. van Haaften in de Poststraat aangereden door een luxe personenwagen. Het ventje bekwam verwondingen aan het hoofd en werd met een vermoedelijke dijbeen breuk naar het ziekenhuis te Bergen op Zoom vervoerd

ST. PHILIPSLAND

— Dinsdag 23 Maart j.1. heeft Dr Menger als voorzitter van de afd. St. Philipsland Z. Ned. Roode Kruis aan de hoofden van de drie scholen gratis een verbandtrommel uitgereikt, voor gebruik op school. Bij deze gelegenheid heeft Dr Menger in het algemeen de jeugd gewezen op het grote belang van het Roode Kruis en hun gevraagd hieraan mede te werken, zo gauw de gelegenheid hiervoor opengesteld wordt.

Na deze korte uiteenzetting dankten de hoofden der scholen voor deze sympathieke geste van het Afdelingsbestuur

— Beroepen. Bij de Oud Geref. Gem. alhier is beroepen Ds M. Miras van Krimpen a.d. IJsel.

— Hachelijk Avontuur. De landbouwers knecht B. v. A. beleefde Woensdag j.1. een hachelijk avontuur, doordat hij met een door 2 man bezitte tractor van de dijk reed. De toedracht van het ongeval is niet geheel duidelijk, maar de in het rijden onbedreven bijzitter moet een ogenblik gestuurd hebben, met het bovenomschreven gevolg.

Met een draaiende motor kwam de tractor overzij beneden op de zachte berm te liggen, terwijl van A. er met de benen onder bekneld lag.

Een gelukkige omstandigheid hierbij was, dat het ongeval spoedig de aandacht trok van het personeel van verschillende omwonende landbouwers. Die na meerdere vruchtbare pogingen om hem vi'ij te krijgen v. A. tenslotte door ondergraving uit zijn benarde positie bevrijd hebben. De gedachte van de ooggetuigen, dat beide benen op z'n minst gebroken zouden zijn, bleek gelukkig ongegrond. Benen en spieren zij'n weliswaar zwaar gekneusd doch niet gebroken. Zonder complicaties zal hij na wat rust weer de oude kunnen worden. Zowel V. A., die erg over stuur was, als zijn helpers zijn het er over eens, dat er een wonder gebeurd ia.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 maart 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Nieuws Uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 maart 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's