Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Plaatselijk-Nieuws

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Plaatselijk-Nieuws

11 minuten leestijd

MIDDELHABNIS

— Gevonden voorwerpen. In het tijdvak van 8 April tot 1 Mei 1954 als gevonden aangegeven voorwerpen, waarvan inlichtingen te bekomen zijn op het Groepsbureau der Rijkspolitie te Middelharnis. Rüig 36.

Verschillende portemonnaies, Zeiljopper, lederen rechter handschoen, broodzak met broodtrommel, theemeubel, nylonkous, polshorloge, damesrijwiel, paar lederen handschoenen, herenpolshorloge, alpinomuts, doublé broche, Duits-Belgisohe herdershond, blokfluit, manteltje, mandje Inhoud o.a. pot met inhoud, padvindersriem, schakelarmband.

SOMMELSDIJK

— Burg. Stand over de maand April '54 Geboren: Bemardus, zoon van J. J. Vork en M. C. v. d. Luur; Paulus, zoon van P. Hobbel en C. Vroegindeweij; Rein Jan Hendrik, zoon van P. J. v. d. Zwaag en M. Kuindersma; Maria Bastiana, dochter van I. Bechtum en M. C. Buskop; Cornelia, dochter van J. v. Zoest en J. Mellaard; Adriaaantje Anna, dochter van C. van Heemst en J. de Kriek; Aartje Pletronella, dochter van J. Breur en C. M. Vinke; ComeUa, dochter van B. Doomhein en L. de Groot; Arie, zoon van C. de Bruin en H. Boshoven; Adriaan Johannes, zoon van J. J. de Wit en H. Bax; Oscar Andreas Maria, zoon van J. M. C. Saers en D. A. M. Koevoets. Overladen: Willempje Vroegindeweij,

Overladen: Willempje Vroegindeweij, 73 jaar. wed. van J. de Wit; Renske Peerenboom, 62 jaar, echtg. van H. M. A. C. Peijkes; Willemtje Berkhout, 80 jaar, echtg. van J. Slis.

DIRKSLAND — Het Koninginnefeest. Vroeger dan

— Het Koninginnefeest. Vroeger dan gewoonlijk begaven de kinderen zich naar school om daar een tractatie in ontvangst te nemen, die geschonken was door een aantal burgers der gemeente ter gelegenheid van de verjaardag van onze Koningin. Ondertussen luidden de klokken en

Ondertussen luidden de klokken en gingen er een tweetal herauten te paard door het dorp, die de mensen in grote getale naar de Voorstraat bracht, en waar de kinderen der beide scholen hun blijdschap uitten door het zingen van een aantal Vaderlandse Uederen, begeleid ddbr de muziek van „Amicitia". De burgemeester opende deze dag door een toespraak tot de bevolking. Vervolgens gingen de kinderen naar

Vervolgens gingen de kinderen naar het Spui, waar in een grote loods een ballonnetje voor ieder kind in gereedheid was gebracht voor de grote ballonwedstrijd. Vandaar bracht de muziek de kinderen naar de Havendijk, waar de baJlonn»n werden losgelaten. Een machtig gezicht, al die wegdrijvende balonnen!

Alle kinderen begaven zich nu weer huiswaarts. Maar nauwelijks hadden de klokken de middag ingeluid, of tientallen kinderen begaven zich opnieuw naar de Voorstraat, waar de gehele middag kinderspelen werden gehouden. De ouderen hebben bij deze feestelijkheden minstens evenveel genoten als de schooljeugd!

's Avonds zes uur werden de deuren der Ned. Herv. Kerk geopend voor de herdenkingsdienst, die zou plaats vinden. De belangstelling hiervoor bleek groot, en zij, die aanwezig waren, zullen deze dienst niet licht vergeten. De heer A. Keijzer speelde enkele Vaderlandse bewerkingen van Jan Zwart, Cor Kee en Willem Vogel voortreffelijk en ook de Chr. Zangvereniging liet zich van de beste zijde horen. De Eerw. Heer Kesting bepaalde zijn aandachtig gehoor bij Het drievoudig Snoer: God, Nederland en Oranje. Welk een kracht is er in de loop van onze landshistories niet uitgegaan van die eerste schakel. Spr. lichtte dit met talrijke voorbeelden uit de geschiedenis toe. Hij wees nog op de grote liefde van onze Vorstin, die bleek een echte Moeder voor ons volk te zijn, wat tijdens de rampdagen wel zeer duidelijk is gebleken. Hij wekte de toehoorders op te bidden voor ons Vorstelijk Huis, nu de ene schakel van de anderen dreigt los te slaan en wekte op terug te keren tot de Wet en tot de Getuigenis. Tenslotte deed hij nog een beroep op de aanwezigen, deze dag in blijd schap en dankbaarheid te besluiten en niet in pret en brooddronkenheid.

Staande werd onze Vorstin nog toegezongen Ps. 121 : 4.

Tot slot werden door het meisjeskoor en dameskoor nog een aantal liederen op het podium in de Voorstraat ten gehore gebracht. Ook zij werden begeleid door Amicitia, waarna de heer Ottink als voorzitter van het organiserende comité de slotmars op voorbeeldige wijze dirigeerde en een slotwoord sprak, waar na de vele aanwezigen huiswaarts togen. — Herdenkingsconcert. Heden Dinsdag

— Herdenkingsconcert. Heden Dinsdag avond 4 Mei te half acht zal voor het gemeentehuis, een herdenkingsconcert worden gegeven ter herdenking van de gevallenen 1940—1945.

MELISSANT

— Schaken. Simuitaanwedstrvjd. Men zegt wel eens, dat een club zo goed voettaalt als de tegenstander het toelaat. Bij het schaken daarentegen is het eerder zo, dat het eigen peil stijgt, naarmate de tegenstand feller is. Een sterk tegenstander roept het beste in een speler wakker. Daarom besloot de schaakclub Me

Daarom besloot de schaakclub Melissant, aangemoedigd door de groei van zijn ledental en door de successen van de laatste tijd, een geducht speler van de overkant, de heer Groenenboom van de schaakclub Utrecht, uit te nodigen tot een simultaan-wedstrijd, wat deze bereidwillig op zich nam

Zo is er dan aan 20 borden slag geleverd, door de meeste leden van Melissant, versterkt met enkele sterke schakers uit Middelharnis en Ouddorp. Helaas moest de kampioen van Ouddorp> zelf doorkneed in het simultaanspel, verstek laten gaan.

Slag geleverd is wel het goede woord. Na het duistere begin, waarvoor de Emgo zorgde heeft uw verslaggever en ongetwijfeld ook de meerderheid van de spelers kunnen genieten, van een aantal mooie, heldere partijen, gelijkelgk geïnspireerd door de scherpe klare stijl van de simultaanspeler en de enthousiaste tegenstand van de Flakkeese schakers.

Toen tenslotte, lang na twaalven, de laatste vesting gevallen was, bleek het resultaat bevredigend naar alle kanten. Twee spelers van Middelharnis, twee van Melissant, wisten te winnen, nog een speler van Mehssant bracht het tot remise. De anderen lieten het punt beleefd aan de simultaanspeler. Zouden zij dat niet gedaan hebben, wel dan hadden wij allemaal gedacht: „Die man kan niet schaken, een verloren avond." Alle partijen gingen dus bevredigd naar huis Tenslotte volgt hier de gedetailleerde uitslag: 15%—^1/2.

Gewonnen: G. de Jager, J. Boeter, Van Ast, C. M. Vogelaar.

Remise: W. Lucieer. — Schoorsteen vegen! Bij openbare bekendmaking hebben burgemeester en wethouders van Melissant, op grond van het bepaalde in artikel 88 der Algemene politieverordening der gemeente Melissant, bevolen aan alle ingezetenen om vaór 1 Juni aanstaande de schoorstenen naar behoren te doen reinigen.

BAZAB EN VEELOTING IN VER­ BAND MET HET 50-JABIG JUBI­ LEUM VAN DE OKOENE KBUIS VERENIGING TE MELISSANT

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Melissantse Groene Kruis Vereniging, dat in de komende zomer wordt gevierd, zal op 17, 18 en 19 Juni 1954 een grote bazar worden gehouden in een der loodsen van de Coöperatieve Landbouwvereniging, nabij het R.T.M, station te Melissant. Tevens is er een verloting op touw gezet, waarbij prachtige prijzen zijn ingezet.

Bij de jaarvergadenng van het Groene Kruis, in de afgelopen vrinter, zijn de plannen voor de actie ten behoeve van de bouw van een nieuw wijkgebouw, annex douche-cellen, het eerst ter sprake gekomen.

Het bestuur heeft toen medegedeeld, dat er een gift uit het buitenland was geschonken ten bedragen van ƒ 15.000.-, onder de voorwaarde dat dit zou worden gebruikt voor de stichting van een wijkgebouw, terwijl voorts ook de burgerij —dan een bijdrage zou moeten leveren. Uit de burgerij heeft zich toen, onder

Uit de burgerij heeft zich toen, onder het erevoorzitterschap van burgemeester D. van Heijst, een comité gevormd, dat zich ten doel heeft gesteld het bijeenbrengen van een flinke geldsom als bijdrage van Melissant voor een nieuw gebouw. Het comité wil dat doel verwezenlijken door een grote bazar en een verloting te organiseren ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Melissantse Groene Kruis Vereniging.

De plannen hebben langzamerhand vastere vorm aangenomen, waarover wij het volgende kunnen mededelen.

Door de Landbouwvereniging is geheel belangeloos de grote graanloods beschikbaar gesteld voor de bazar, het comi-té rekent op een flinke belangstelUng van het publiek, ook van buiten Melissant.

De bazar wordt op grote schaal opgezet, vele stands zullen verrijzen, diverse attracties zullen, naar verwacht wordt, kijkers en kopers trekken. Er zal een beroep worden gedaan op de ambachtslieden bij het opbouwen en inrichting van de stands.

Mede door bemiddeling van de plaatselijke middenstand zijn honderden verzoeken uitgegaan aan fabrikanten en handelaren om bijdragen voor de bazar te geven. Het.resultaat daarvan is verbluffend, tal van mooie en veelal practische geschenken zijn aan het comité aangeboden, terwijl er ook reeds een niet onaanzienlijk bedrag aan contanten binnen is. Deze actie is nog gaande, is er nog iemand die hiertoe wil medewerken, dan kan hij zich vervoegen bij een der bestuursleden. Het adres van het comité is: gemeente-secretaris Melissant. meente-secretaris Melissant.

Daarnaast wordt een beroep gedaan op de Inwoners van Melissant om iets voor de bazar te schenken. Die oproep is reeds eerder langs deze weg tot de burgerij gericht, zij wordt thans herhaald. Er wordt aan herinnerd dat op een nader bekend te maken datum een rondgang door het dorp wordt gehouden, onder begeleiding van het muziekcorps Tot Nut en Genoegen. Er zal een landbouwwagen worden meegevoerd, waarop men zijn bijdragen zal kunnen deponeren.

Voorts is er een grote verloting, waarvan de netto-opbrengst ook voor de stichting van het wijkgebouw is bestemd De hoofdprijs is een electrische wasmachine met centrifuge, die in een verbluffend korte tyd wast en droogt. De tweede prijs is een bromfiets.

De tweede prijs is een bromfiets. Verder noemen wij nog: het gratis behangen van een kamer, een kroonlamp, een regelbaar electrisch strijkijzer. In totaal zijn er 50 prijzen. Gezien de kostbare prijzen zullen de

Gezien de kostbare prijzen zullen de loten, die ƒ 1.— per stuk kosten, stellig aftrek vinden. De verkoop begin zo mogelijk deze week.

Mooie gift voor het Groene Kruis te Goedereede Wijkgebouw geschonlien door het Boode Kruis

Op de Donderdag de 29e gehouden ledenvergadering van het Groene Kruis hier ter plaatse, werd door de voorzitter dhr D. Goekoop mededeling gedaan, van een geschenk via het hoofdbestuur betreffende een wijkgebouw met zusterwoning en diverse afdelingen. Deze schenking is als gevolg van de Internatonale giften via het Roode Kruis ten behoeve van het Rampgebied.

De gemeente bleek bereid gratis de benodigde bouwgrond hiervoor beschikbaar te stellen. Deze als het ware Koninklijke gift werd door de vergadering met een hartelijk applaus ontvangen.

Het hoofdbestuur zou er prijs op stellen als zowel het een als het ander, door de plaatselijke ambachtslieden zou worden uitgevoerd. De architectuur er van is reeds verzorgd, zo dat binnen afzienbaren tijd deze gemeente een belangrijk gebouw rijker zal worden, ten dienste van de lijdende mensheid.

Het uitbreidingsplan Zuid wordt dus wederom met een prachtig gebouw verrekt.

OUDE TONGE — Geslaagd. Een dezer dagen slaagde

— Geslaagd. Een dezer dagen slaagde aan de Rijksbelasting accademie te Rot terdam voor adjunct Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen onze vroegere dorpsgenoot de heer Jan de Vin. — Plaatsengeld. De commissie van Be

— Plaatsengeld. De commissie van Beheer der Ned, Herv. Kerk hoopt Donderdag 6 Mei a.s. van 3—9 uur en Zaterdag 8 Mei a.s. van 3—8 uur in het kerkgebouw zitting te houden tot het aanwijzen van de plaatsen die aan een ieder zijn toegewezen.

— Aanbesteding. Een dezer dagen werd in Hotel de Weerd te Oude Tonge een openbare aanbesteding gehouden van een wagenschuur voor Jac. van Schouwen. De volgende biljetten kwamen binnen: M. Osseweijer ƒ 18.400; C. Th. Lambert ƒ 22.300; beiden van Oude Tonge; C. Smeets ƒ 23.700; Architecten zijn de heren firma van Donkelaar en Bodegraven van Woerden.

OOLTGENSPLAAT — Herdenking bevinding. Op Dinsdag

— Herdenking bevinding. Op Dinsdag 4 Mei 's avonds 8.15 uur zal de bevrijding in een interkerkelijke amenkomst in de Herv. Kerk worden herdacht. Sprekers zijn: Ds J. van Drenth, Herv. predikant en Dr. J. H. Becker van den Bommel, Geref. predikant. Er zal een collecte voor de Stichting 1940—'45 worden gehouden.

— Op Oranjedag: kinderspelen en serenades. Op Koninginnedag was het levendiger dan vroeger is de algemene opmerking geweest. Het was niet dat er een groot programma was opgezet, maar de vrije dag heeft hier zeker toe bijgedragen. Om negen uur 's morgens gingen de kinderen van beide scholen achter de muziek aan naar het gemeentehuis. Burgemeester Hordijk sprak de aanwezigen toe. Op het schoolplein van de Chr. School werden kinderspelen gehouden, waarvoor een flinke belangstelling was. De muziekvereniging U.D.I. die, naar wy menen voor het eerst met hun nieuwe instrumenten, in het openbaar concestreerde, bracht in de morgenuren een serenade bij dhr J. A van Nieuwenhuijzen op „Willemshof" en n.m.. 1.30 uur bij de heer P. van Es op de Kaai, inverband met de benoeming van beide heren tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, De voorzitter der muziekvereen, de

De voorzitter der muziekvereen, de heer H. Tiggelman complimenteerde de Ridders met deze hoge onderscheiding. De heer van Nieuwenhuijzen en van Es dankte de muziek hartelijk voor hun spontane hulde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 5 mei 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Plaatselijk-Nieuws

Bekijk de hele uitgave van woensdag 5 mei 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's