Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Meditatie

4 minuten leestijd

De grote Getuige

(Hand. 2 : 1—4.)

Naast de schone naam „Trooster" heet de Geest ook „Getuige."

Heeft Jezus niet zelf gezegd, dat de Geest van Hem getuigen zou? Op Pinksterdag legt de H. Geest getuigenis af aangaande Jezus bij de gelovigen.

De discipelen hebben de heilsfeiten meegemaakt. Met Jezus geleefd. Zijn opstanding en hemelvaart doorleefd.

Maar wat ze op Pinksteren meemaakten, dat was toch anders.

Ge kunt een schitterend meubelstuk in uw kamer hebben. Bij gesloten vensters echter, komt het niet uit. Als het volle licht erop valt, da.i ziet ge pas, hoe mooi het is.

We kunnen Jezus hebben in onze bijbel. We kunnen zelfs veel van Kern weten. Maar als hij door de H. Geest in het volle licht komt te staan, dan zien we Hem zo geheel anders. Dan is het net, alsof God ons oog speciaal boeien wil voor Zijn beminnelijkheid.

Dö.t was Pinksteren.

God belichtte Jezus door Zijn H. Geest

Van tevoren waren de discipelen immers traag en onvei'standig geweest om te geloven dat Hij was de Christus en moest lijden en sterven. Jezus Zelf heeft hen onderwezen indertijd.

Ook bij Jezus' doop heeft de Vader gesproken over Jezus.

Maar aan het volle getal der getuigen ontbrak er toch nog één.

En dat was: de Heilige Geest.

De discipelen zijn voorbereid geweest op het Pinksterfeest. Ze hebben Hem biddend, volhardend verwacht.

Nu is de Getuige gekomen als de Kracht Uit de hoogte. En dan ontstaat die grote blijdschap.

En dan ontstaat die grote blijdschap. Die ongekende vreugde. Die vrede Gods, die werkelijk ons verstand te boven gaat.

Blijdschap om het feit van Pinksteren en vreugde om die uitstorting voor eigen ziel.

Zo was er een uitwendig getuigenis, maar ook inwendig, in de harten der gelovigen.

En dat is het, wat ook wij niet kunnen missen, wil het waarlijk Pinksteren voor ons zijn.

Dat kan bestaan in honger en dorst naar Jezus, m droefheid en gemis evenzeer als in de vreugde van het bezit. Niet minder in de ontdekking van uvJ armoe en ellende buiten Christus getuigt de Geest. Daardoor wil Hij tonen Christus' onmisbaarheid voor u, maar ook Zijn noodzakelijkheid.

De Geest getuigt ook van Christus aangaande de gelovigen.

Niet alleen Jezus komt in het volle licht. Ook de discipelen. En dan goed begrepen, de discipelen in wijder kring Ze waren allen eendrachtighjk bijeen. De kring dier discipelen; allen, en een

De kring dier discipelen; allen, en een iegelijk. Zij allen en zij alleen, komen in het volle licht te staan: Tongen als van vuur zijn op hen en zij spreken met talen de grote werken Gods. Het is, alsof de Heere Jezus door de

Het is, alsof de Heere Jezus door de grote Getuige, de H. Geest wil zeggen: Dat zijn nu Mijn kinderen, dat is nu Mijn lichaam. Ik heb van aardwormen hemelburgers gemaakt. Van armoedige bedelaars koningskinderen. Ge kunt het aan hen zien en van hen horen. Zie maar hoe hun gelaat blinkt, hoor maar wat roem-, taal zij spreken. Nog steeds wil de grote Getuige zo

Nog steeds wil de grote Getuige zo ons bestralen, als vrucht van het eenmalige Pinksterfeest, dat ook wij toonbeelden worden van Gods ge-iade en anderen dat aan ons kunnen zien en horen. Door de ootmoed en de vreugde, door het wandelen in oprechte heiligmaking en vrede.

Ook geeft de Geest een getuigenis door de'gelovigen aan de wereld. Hoor maar wat ze spreken. Ze gaan preken. Petrus houdt zijn standaardpreek, de echte verbondspreek! U komt de belofte toe en aan uw kinderen. Hier geen twist over het verbond, maai' een getuigenis des Geestes door de gelovigen aang'aande Gods verbond. Hoe heerlijk prijzen zij Jezus Chris

Hoe heerlijk prijzen zij Jezus Christus. Hoe lokken zij ieder.

•Dat is nog altijd de vrucht van het getuigenis des Geestes, dat wij eveneens gaan getuigen tot ieder, die het horen kan en wil.

En steeds nog werkt de Geest mee zodat er toegedaan v/orden, die zalig worden tot de gestichte gemeente op Pinksteren!

's-Gravenhage. L. S. DEN BOER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's