Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het 9000ste Rohyphuis te Barendrecht in gebruik genomen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het 9000ste Rohyphuis te Barendrecht in gebruik genomen

4 minuten leestijd

Maandagmorgen is te Barendrecht, in bijzijn van tal van autoriteiten, het eerste van 23 door de Rohyp gefinancierde huizen, welke gebouwd zijn met Tramonto-constructie geopend. Dit huis was tevens het 9000ste in ons land door de Rohyp gefinancierd. Om de belangrijkheid van deze gebeurtenis en ook omdat velen op ons eiland bij deze bouwkas zijn aangesloten geven wij er een kort verslag van.

Dit huis aan de Emmastraat te Barendrecht werd, na enige inleidende woorden van dhr J. T. H. Struy, Pres. Comm. V. d. N.V. Bouwkas Rohyp geopend door dhr G. F. E. Kiers, Hoofddir.

directeur van Wederopbouw en Volkshuisvesting in Z. Holland. Na dit symbolische gebaar, sprak de heer Kiers op een daartoe belegde bijeenkomst enkele woordea, gewijd aan het nut van bouwsspaarbrieven in het algemeen Hierdoor toch kan de eenvoudige man in het bezit worden gesteld van een goed en zo goedkoop mogelijk huis, hetwelk binnen afzienbare tijd zijn onbezwaard eigendom wordt. Verder bracht hij naar voren het grote belang van het eigen wonlngbezit en de sociale waarde van het ééngezinshuis, hetwelk bij deze bouw te Barendrecht het geval is.

„Tramonta"-systeein

De heer H. Scheffer directeur van de CV. Tramonta te 's-Gravenhage besprak de span ningen op de materiaal- en arbeidsmarkt en bepleitte de noodzaak van rationalisatie en specialisatie, nodig om de productie te verhogen en de kostprijs te verlagen. Uit de technische uiteenzetting bleek, dat de arbeidsbesparing en daardoor lage prijs der woningen werd verkregen onder meer door een strenge rationalisatie. Er Is aan deze woningen alleen

Er Is aan deze woningen alleen aan de buitenzijde gemetseld. Alle overige wanden zijn gestort van het hoogwaardige klinkerisolietbeton. De woningen zien er zeer aantrekkelijk uit met veel tegelvloeren en wanden. Hij wenste de bouw­ spaarders geluk met deze doelmatige en goedkope woningen.

Eigen woning, na 25 jaar onbelast

Dan voerde het woord Dr. A. F. H. C. Schrijvers, directeur van de N.V. Bouwkas Rohyp, (in de plaats van dhr E. H. Evers, die verhinderd was) Dr. Schrijver wees er op, dat het hier gaat om een eigen woning, welk bezit uiterlijk na 25 jaar geheel onbelast zal zijn. Dr Heyge zegt m zijn dissertaat, dat elke poging om financiering van eigen woningen mogelijk te maken, met enthousiasme IS ontvangen. Het verlangen naar een eigen huis is een natuurdrang zei spr., een verlangen dat bij elk mens, zij het latent, aanwezig is. Hij merkte op dat het bezit van een eigen huis iemand verheft boven de bezitloze massa en tevens een tegenweer vormt, tegen de steeds meer om zich heen grijpende massificering.

Hij constateerde met genoegen dat onze regering steeds meer begrip krijgt voor de waarde van eigen bezit voor individu, gezin en maatschappij en was dankbaar voor de wijze, waarop zij dit eigen bezit tracht te verbreiden.

Onze bouwkas is trots op deze grootste woning zei spr. en al lijkt dit, verspreid over het hele land gering, toch kan gesteld worden dat 9000 woningen — uitgaande van gemiddeld 4 gezinsleden — een stad vormen van 36.000 inwoners, alzo een stad die er wezen kan. Zouden deze woningen aaneengebouwd zijn en de gemiddelde gevelbreedte 7 m bedragen, dan vormen deze woningen een weg van 65 km, ofwel de afstand den Haag—Utrecht. Spr. betreurde wel dat ons land, met

een spaarzame bevolking, bij welke bevolking het verlangen naar een eigen huis zeker niet minder aajiwezig is dan elders, een grote achterstand heeft t.o.v. andere landen en het percentage eigen woningen van de totale woningvoorraad. Het percentage eigen woningen bijv.

Het percentage eigen woningen bijv. in Engeland en V.S. hgt 20 é. 25% hoger dan hier te lande. Stellen we onze woningvoorraad zeer ruw op 2% milhoen, dan is de achterstand 500 a 600.000 woningen, een achterstand welke wij in geen tientallen jaren kunnen inlopen, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen. Onze Bouwkas zal zich voor deze taak blijvend ten volle inzetten.

Tenslotte werd het woord gevoerd door de heer F. van Vliet, Directeur van een andere Bouwkas en Tweede Kamerlid. Deze wees op het grote belang van het particuliere initiatief en sprak er zijn spijt er over uit, dat zo gemakkelijk door Gemeentebesturen wordt oveirgegaan om de bouw en de financiering geheel in handen te nemen en het mooie particuliere initiatief opzij werd geschoven. Verder sprak hij ook over de faciliteiten op fiscaal en monetair gebied, die zowel onze buren in Oostelijke als in Westelijke richting verkrijgen. Hier is in Nederland nog een grote achterstand te onderkennen. Er zijn wel verschillende maatregelen genomen in die richting, maar er zijn maatregelen van grootsere allure nodig om een zelfde percentage eigen woningen te verkrijgen als in Duitsland, Engeland en Amerika al het geval is. Tenslotte feUciteerde hij de Rohyp met deze 9000e woning en sprak de wens uit dat het bouwkaswezen zijn steeds toenemende bloei zal bestendigd zien en dat de prettige samenwerking tussen de Rohyp en zijn eigen instelling eveneens bestendigd mogen blijven.'

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Het 9000ste Rohyphuis te Barendrecht in gebruik genomen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's