Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit Het Kijkvenster

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit Het Kijkvenster

4 minuten leestijd

Het mandement van de bisschoppen — De stok achteir de deur! — Inconsequenties

De rubriek „Uit het Kijkvenster" is geruime tijd uit ons blad weggebleven. De reden daarvan was hoofdzakelijk dat er te weinig ruimte beschikbaar wa^, waardoor deze bijdrage vaak op zfl werd geschoven. Meerdere lezers blijken er prijs op te stellen, dat de Kijkvensterman weer zijn wekelijkse bijdrage geeft, waarom getracht zal worden hieraan te voldoen. Er is nóg ruimtegebrek, een krant vraagt tegenwoordig zoveel meer dan vroeger! — foto's; reportages enz.

— maar in overleg met de redactie zullen wij proberen ons tussen de vele artikelen in te wringen. Het Kijkvenster was sinds de ruim 25 jaren van ons bestaan altijd min of meer leidinggevend, op bescheiden wijze hielp het mee het karakter van ons blad bewaren. En de variatie die het brengt met beschouwingen op kerkelijk, maatschappelijk en ander terrein wil er blijkbaar bij onze lezers in, ook, al is men het er altijd niet mee eens. Op hoop van zegen dus.

Onder het opschrift: „De katholiek en het openbare leven van deze tijd" hebben de bisschoppen van Nederland gezamenlijk een mandement uitgegeven op Zondag 30 Mei j.1. Op Zondag nog wel, want de dag des Heeren kan bij Rome overal voor worden gebruikt. De eerste oplage 275000 exemplaren, tegen de prijs van een kwartje was vrij spoedig uitverkocht, zodat een nieuwe druk zal verschgnen.

Dit mandement bestaat uit 3 delen. Het eerste bevat een leerstellige uiteenzetting, waarin wordt aangegeven dat de katholiek er naar moet streven om aan het openbare leven een Christelijk karakter te geven. In het tweede deel wordt de aandacht der rooms-katholieken gevestigd op maatschappelijk en staatkundige vraagstukken, terwijl het derde deel zich richt tegen een aantal stromingen, die buiten het christendom staan, bepalend, welke houding de roomskatholleken daarbij behoren aan te nemen.

De tendenz van het mandement is de bezorgdheid inzake de roómskatholieke eenheid, en de pogingen om weer tot volledige eenheid te geraken. Het zit de roomsen deerlijk dwars, dat de K.V.P niet meer de grootste partij ig in ons land en door de P.v.d.A. als zodanig is verdrongen. De bisschoppen — met name de roomse kerk — begint zich er nu mee te bemoeien.

Er zijn wel eens meer „splinterpartijen" onder het katholieke volksdeel geweest, maar deze hebben het nooit ver weten te brengen. Vóór de oorlog was er de groep-Arts, die één zetel in de Kamer wist te brengen, in 1948 kregen we de groep-Welter die het ook tot één, en in 1952 twee zetels wist te behalen. De Partij van de Arbeid kwam met de doorbraak gedachte en al kwam het nu niet tot een volledige doorbraak, d.w.z. het oprollen van de beide vleugels, de afbrokkeling van het roomse front was begonnen en bij de laatste verkiezing verdrong de P.v.d.A. de K.V.P. naar de tweede plaats.

Het mandement van de bisschoppenis nu om de K.V.P. in haar pogingen te steunen om alle katholieken weer onder één vaandel te verenigen. Meit zet daarbij de stok achter de deur! Wie lid is van het N.V.V. of andere socialistische organisaties, wie regelmatig socialistische vergaderingen bezoekt, sociahstlsche bladen leest of naar de Vara luistert, zal de sacramenten worden onthouden en — bij de dood zonder bekering — de kerkelijke begrafenis geweigerd worden.

Wat het lidmaatschap van de P. v. d. Arbeid betreft, hebben de bisschoppen een afwijzende houding aangenomen. Er wordt n.1. in gezegd, dat dit lidmaatschap voor een r.k. onaanvaardbaar en onverantwoordelijk is. Er worden echter door de bisschoppen geen sanctie, geen kerkelijke straffen gesteld t.o. dit lidmaatschap, waarvoor als argument gebruikt wordt, dat de bisschoppen een bijzondere reserve in acht willen nemen tegenover het gebruik van de politieke vrijheid.

Dit is toch wel de inconsequentie gekroond! Kerkelijke straffen wanneer men lid ig van het N.V.V. enz. en niet voor het lidmaatschap van de Partij van de Arbeid! Is de P.v.d.A, minder sociaUstisch dan het N.V.V.? Rome ontpopt zich weer als een Janus-kop, met twee aangezichten! Men doet het voorkomen de beschermster van de politieke vrijheid te zijn, terwijl zij in wezen, om de macht en om het aanzien hunner kerk te vergroten, geen vrijheid gedoogt.

Begrijpelijk is er in de P.v.d.A. grote ontstemming over ontstaan en ook meerdere liberale bladen hebben zich er verontwaardigd over uit gelaten. Wat het gevolg van dit mandement zal zijn valt op het ogenblik nog niet te zeggen. Wel dit: dat Rome de macht aan zich zoekt te trekken en de leus na komt, dat Nederland weer Rooms moet worden. De vrijheid van processie, die straks aanhangig wordt gemaakt, stuurt daar ook heen. Al wat protestant is dient van deze dingen goede nota te nemen en we zouden heel Nederland willen toeroepen: Protestanten, let op uw zaak! WAARNEMER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Uit Het Kijkvenster

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's