Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Burgemeester Rijnders opende Dinsdag de Centrumbeurs

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Burgemeester Rijnders opende Dinsdag de Centrumbeurs

4 minuten leestijd

Dinsdagmiddag 3 uur werd de 5e Centrumbeurs te Sommelsdijk officieel geopend. Het bestuur van de Verening Handel, Industrie en Ambacht kwam daartoe vooraf met leden en standhouders met hun dames bijeen in de barak in de Krakeelstraat, waarbij we met de heer en mevr. Rijnders de beide wethouders van Sommelsdijk en weth. v. Eek van Middelhamis opmerkten. Er werden hartelijke wensen geuit op het welslagen van deze beurs, ook, dat men in het vervolg een eigen beursgebouw zou kunnen stichten.

Samenwerking met de gehele Flakkeese Middenstand het ideaal

De voorzitter van de Vereniging, de heer G. v. d. Stoep sprak zijn verheuging uit dat deze beurs weer tot stand was gekomen als resultaat van veel voorafgaand werk. Het bestuur was trots dat met deze 5e beurs het Ie lustrum was bereikt. Hij heette de aanwezigen welkom, inzonderheid burgemeester en mevr. Rijnders en de andere gemeentelijke autoriteiten. Hij dankte hen voor de beschikbaarstelling van het haventerrein. Ook de andere gemeentebestuurders dankte hij voor hun aanwezigheid; het ideaal bleef nog steeds samenwerking te zoeken met de gehele Flakk. Middenstand. Spr. was verblijd met de grote deelname, er was een goede samenwerking geweest bij de opbouw. Aan de heren v. d. Doel en Mastenbroek bracht hij dank voor de spontane wijze, waarop zij hun gebouwen hadden ter beschikking gesteld. Het streven is altijd nog eens in bezit te komen van een eigen beursgebouw, waaraan volgens spr, grote behoefte bestaat.

„Vervaging in branche moet worden voorkomen" zei de toupgemeester

De burgemeester daarna het woord verkrijgend deed het genoegen deze beurs te kunnen openen, die de eerste was die na de ramp tot stand kwam. Spr. gaf een schets, hoe de Middenstand afhangt van de agrarische sector, die door de ramp vrij wel geheel werd uitgeschakeld. Van de goede uitkomsten in de landbouwbedrijven, hangt voor het grote deel het welslagen van de Middenstand af. Vlak na de ramp zag het er voor de Middenstanders slecht uit, maar kennende de arbeidszaamheid van de bevolking wist spr., dat dit mee zou vallen. De schade was groot, maar door hulp uit binnen- en buitenland bleef er koopkracht, zodat het in 1953 nog meeviel. Toch zag spr. een onevenwichtigheid in de toekomst, omdat de landbouw bedrijven eerst in 1955 en 1956 weer volledig op peil zullen staan. Spr. zag in het vervolg werkloosheid onder de agrarisoiie werkers.

In het ambacht ligt dit anders: te Middelhamis—.S'dtjk waren 2200 schadegevallen door de ramp, waarvan er 1200 waren hersteld. Bovendien zijn grote kapitaalwerken aan de orde, (grote nieuwe gebouwen)' zodat het voor het ambacht een gulden tijd is. Er is echter een tekort aan geschoolde krachten. Gelukkig is er groeiende belangstelling bij de Overheid om hier een Rijkwerkplaats te stichten voor omscholing.

Stichting van een Veredelingsbedrijf

Wat de industrie betrof was het merk waardig, dat er een afschuiven was van arbeidskrachten. Te veel geschoolden verlieten Flakkee. Door industrie aan te trekken wil men proberen dit te voorkomen en spr. deelde mee dat Sommelsdijk Flakkee ten voorbeeld zou stellen, door hier een veredelingsbedrijf te stichten, waar direct 50 ongeschoolde arbeidskrachten konden geplaatst, uit te breiden tot 150 vrouwel. en mannel. personeel. Die sector moet worden verstevigd zei spreker.

Terugkomend op de handel merkte de burgemeester op, dat Flakkee een functie heeft, in de verzorging van de eigen bevolking. Middelhamis—Sommelsdijk heeft daar, als centrale plaatsen een groot aandeel in. Spreker waarschuwde wel tegen vervaging van de branche, b.v. dat men in één winkel, tabak, drop en corsetten verkoopt! Specialiseren zal meer bestaanskracht aan de bedrijven geven.

Er is vrijheid van handel, de grootbedrijven uit Rotterdam hebben recht hier te komen, maar spr. meende dat door specialisatie in de branches méér zou kunnen worden gedaan.

De Centrumbeurs toont met de daad wat men kan en dat men voomit wil. Steeds en nog meer zal er een organisatie moeten zijn die klinkt als een klok, niet alleen voor het welzijn van de middenstand zelf, maar van de gehele bevolking. Spreker drukte de wens uit, dat er

Spreker drukte de wens uit, dat er een enorme toeloop op deze beurs zou zijn en wenste de ondernemers mede namens het Gemeentebestuur in alle opzichten succes. Hij verklaarde daarmee de beurs voor geopend.

De voorzitter bracht de burgemeester dank voor de gesproken woorden, waarna het gezelschap zich naaj de beurs begaf. Mevr. Rijnders knipte, als symbool voor deze opening een oranjelint door, waarna zij door een jonge dame een bouquet bloemen werd aangeboden.

Er werd een rondgang langs de stands gemaakt, waarbij men goede notitie nam van alles wat is geëxposeerd. Burgemeester Rijnders moest zich tenminste haasten, om op tijd in de raadszaal te Middelhamis zijn, daar half vijf uur een gemeenteraadszitting werd gehouden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Burgemeester Rijnders opende Dinsdag de Centrumbeurs

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's