Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rondom De Landbouwschool

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Rondom De Landbouwschool

5 minuten leestijd

Opleiding diploma zaakvoerder

Reeds zestien jaar geven we ook les aan de zaakvoerderscursus te R'dam, een opleiding voor het diploma zaakvoerder. De leerlingen zijn meest boerenzoons, die of werkzaam zijn op het bedrijf van hun vader, of in dienst zijn van een landbouwvereniging. De meesten van hen hebben landbouwonderwijs ontvangen, hetzij -op een landbouwcursus, een lagere landbouwschool of een landbouw winterschool. Een enkele maal telden we onder de leerlingen een gediplomeerde van een middelbare landbouwschool. De vakken waarin we momenteel les geven zijn: Warenkennis zaaizaden en proefstationszaiten, warenzaken meststoffen en warenkennis voederstoffen. Naast deze vakken wordt voor het mondeling examen nog les gegeven in: Algemene Vakkennis. Rechts- en wetskennis en machines en gebouwen.

De opleiding voor dit mondeling examen duurt één jaar, waarin des Zatedagsmiddags les wordt gegeven vaA 2 tot 6 uur. Om in het bezit te komen van het zaakvoerdersdiploma moet de candidaat ook geslaagd zijn voor het schriftelijk examen, dat Boekhouden en Handelsrekenen omvat. De opleiding daarvoor duurt eveneens een jaar en ook (laarvoor wordt elke Zaterdag van 2 tot 6 les gegeven. De candidaten zijn vrij voor welk gedeelte ze het eerst examen willen doen, doch de gehele opleiding duurt * twee jaar. Dit jaar zal in de tweede helft van Juli het mondeling examen worden afgenomen in een drietal plaatsen, nl. Assen, Zwolle en Haarlem. We zijn gewoon enkele weken voor het examen met de leerlingen van de cursus een excursie te organiseren naar het Rijksproefstation voor Zaadcontröle en het station voor Maalderij en Bakkerij, beide te Wageningen. Op Vrijdag, 18 Juni jl. maakte we deze excursie dus reeds voor de achtste keer. Dat we ook dit jaar weer met het grootste genoegen als leider optraden, vindt zijn oorzaak daarin, dat de ambitie van de jongens buitengewoon groot is, omdat ze begrijpen, dat alles wat ze bü deze bezoeken horen, van groot nut kan zijn voor het over enkele weken af te leggen examen.

Deze groote ambitie stimuleert hen, die ons door beide instituten rondleiden, tot de grootst mogelijke activiteit, zodat meestal het gevolg is, dat op het eind van de dag, beide partijen, zowel rondleiders als rondgeleiders zeer tevi'eden naar huis gaan.

Zowel op 't R.P.v.Z. als op 't' station voor Maalderij en BaJikerij, worden dagelijks excursies ontvangen, doch over 't algemeen is het de deelnemers van deze excursie meer te doen om een prettige dag, dan om één en ander op te steken. De belangstelling voor het vertelde verflauwt dan ook meestal zeer snel en beide partijen zijn blij, als de „corvee" er weer op zit. Wanneer we kunnen vertellen, dat ons bezoek aan 't R.P.V.Z, heeft geduurd van half tien tot kwart voor één, en dat aan 't station voor M. en B. van twee tot zes, terwijl wij beide keren er een eind aan moesten maken, dan is het duidelijk, van welke grote waarde deze bezoeken voor onze jongens zijn geweest.

't R.P.v.Z. heeft het laatste jaar een zeer grote uitbreiding gekregen, waardoor het ontvangen van excursies veel gemakkelijker gaat. Men beschikt daar nu over een excursiezaal, waar voor de rondgang door de gebouwen, eerst een uiteenzetting kan worden gegeven, van het werk, door 't R.P.v.Z. verricht. Dit werd gedaan aan de hand van de volgende punten:

Ie monsters bewaren. Alle onderzochte monsters worden 1 jaar bewaard. Ie

2e Zuiverheidsonderzoek, zowel wat betreft de kwahteitsfaeoordeling als de herkomst. 2e

3e kiemonderzoek, dat behelst het onderzoek naar de kiemkracht, de kiemenergie en de vitaliteit, 3e

4e het vaststellen van de schoningsanalyse voor de contractteelt. 4e

5e de vochtbepaling. 5e

6e de gezondheidsverklaring, 6e

7e attestering - garantie, 7e

8e controle op de keuringsdiensten, 8e

9e 'controle op de detaillisten. 9e

Daarna ziJn alle afdelingen bezocht. Vooral het vaststellen van de schoningsanalyse voor de contractteelt is zeer uitvoerig gedemonstreerd. In een ruime zaal stonden de daarbij gebruikte machines opgesteld, waarbij verscheidene modellen clippers, die in enkele minuten een monster zaad van de contractteler splitst in geschoond zaad en zaadafval. Door middel van een trieur, werden de in het geschoonde zaad aanwezige onkruidzaden volledig verwijderd, zodat ook gegevens worden verstrekt over het percentage onkruidzaden. De monsters worden onderzocht onder nummer, door personeel dat deskundig en geroutineerd is. Op deze wijze wordt aan de contractbouw een krachtige steun verleend door het scheppen van een bepaalde basis voor het afrekenen der contract partijen, gecontracteerd op de algemene voorwaarden voor contractteelt (A.T.V.)

Naast het R.P.v.Z. staan de gebouwen van het station voor Maalderij en Bakkerij waar a.s. molenaars en bajkkers hun opleiding kunnen ontvangen. Toen in 1947 op initiatief van de Algemene Nederlandse Molenaarsbond het Algemeen Bureau voor Controle op. Veevoeders in de vrije handel werd opgericht, werd het station met de monsterneming en de uitvoering van het onderzoek belast. De verschillende machinerieën, nodig

De verschillende machinerieën, nodig in een meelfabriek werden onder leiding van de Heer Hartgerink, leraar molenaar uitvoerig bekeken en besproken, terwijl daarna gelegenheid bestond voor onze jongens hun kennis van vervoermiddelen te toetsen aan de vele monsters in het leslokaal voor veevoeding aanwezig. Op het laboratorium werd gedemonstreerd hoe van een voedermiddel, het vocht, het as, het eiwit en het vetgehalte worden bepaald, terwijl tevens werd getoond, hoe microscopisch wordt nagegaan, ijit welke bestanddelen een samengesteld voer bestaat.

Zoals boven reeds gezegd, verlieten we zes uur zeer voldaan dit station, dankbaar voor de zeer prettige ontvangst en overtuigd dat hiermee een zeer leerzame dag voor onze jongens was geëindigd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Rondom De Landbouwschool

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's