Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rondom De Landbouwschool

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Rondom De Landbouwschool

5 minuten leestijd

Een mens is nooit te oud om te leren. Door deze gedachte bezield hebben wij gehoor gegeven aan de uitnodiging van de heer Ir. J. G. Tukker, Hoofd van de Rijksvoorlichtingdienst voor de Pluimveeteelt, deel te willen nemen aan de applicatiecursus pluimveeteelt, die op de Woensdagen 26 Mei en 2 en 9 Juni in Utrecht zou worden gehouden. Hoewel deze lessen gegeven werden 's avonds van half zes tot half negen, waardoor we pas over twaalven weer thuis konden zijn, hebben. we zeker geen spijt, van deze gelegenheid, onze kennis van 't pluimvee weer eens op te frissen en aan te vullen, g^ruik te hebben gemaakt.

Het leerplan van deze cursus, vermeldde als onderwerpen: Rassen en kruisingen. Opfok van kuikens en jonge hennen. Huisvesting en verzorging, voering van kuikens en leghanen, waarbij als docenten optraden vier Rijkspluimveeteelt consulenten. De Directeur van de Stichting Gezondheidsdienst voor pluimvee. Dierenarts W. J. Roepske, sprak over: Voorkoming van pluimveeziekten, terwijl als laatste spreker optrad, onze oud-dorpsgenoot Ir. D. C. Heijboer, met als onderwerp: Economie, kostprijsberekeningen en wettelijke maatregelen.

De grote economische betekenis blijkt reeds uit het groot aantal kippen, dat in ons land wordt gehouden. In Dec. '5 bedroeg dit in totaal 15,7 millioen, (9,9 mill, jonge en 5,8 mill, oude) in Mei '53 in totaal 11,6 millioen en in Dec. "53 totaal 18,5 millioen (13,1 mill, oude en 5,4 mill, jonge). Uit deze getallen blijkt, dat in 't voorjaar van '53, niet minder dan 4,3 mill, kippen door selectie uit de pluimveestapel zijn verwijderd. Het grootst aantal kippen heeft de provincie Gelderland, n.l. 32,7% van 't totaal, dan volgen Noord-Brabant met 18,3%, Overijsel met 12,3%, en Limburg met 11,9%, waaruit weer de gevolgtrekking kan worden gemaakt, dat de meeste kippen worden gehouden op de zandgrond. De provincie Zuid Holland telt 4,5% van het totaal.

De export van eieren en slachtpluimvee had in 1953 een totale waarde van 312 millioen gulden, hetgeen 20% is van alle veeteelt-export (zuivelproducten inbegrepen). In 1954 is de exportwaarde tot heden, weer hoger dan verleden jaar. n.l. 125 milUoen, tegen 110 millioen verleden jaar over hetzelfde tijdvak. Totaal werden in 1950 geëxporteerd 1650 millioen eieren, voor de broederij gebruikt 50 millioen, voor de industrie 100 millioen en voor de binnenlandse consumptie 1400 miUioen, de totale productie bedroeg 3200 milUoen. Uit dit laatste getal blijkt, dat per hoofd van de bevolking in 1950 zijn geconsumeerd 136 eieren, terwijl we enige tijd geleden op deze plaats daarvoor het getal 100 hebben genoemd. Waarschijnlijk heeft dus de propaganda voor een groter binnenlands gebruik reeds succes gehad.

Aangezien dit jaar zeker 2 miUioen meer eieren zijn uitgebroed dan in 1953, valt over 1954 wel te rekenen op een productie van 3,5 milliard eieren. Ook de gemiddelde productie per kip is steeds stijgende. Bedroeg die voor de gewone bedrijven in 1951 185 eieren, in '52 steeg ze tot 192 en in 1953 tot 200. Hiertoe heeft zeker bijgedragen, het stijgende percentage kruisingen, dat momenteel op de gewone bedrijven reeds 60% bedraagt. Tegenwoordig zien we op vele bedrijven een zwarte kip met gele hals die een kruising is tussen een Red hen en een Exchequer Leghorn haan. Het is al gebleken, dat over het algemeen een eerste kruising sterker is, dan een zuiver ras, terwijl de productie hoger is. Van bijzondere betekenis is de pluimveeteelt voor de kleine bedrijven. Gemiddeld 20% van de totale inkomsten van deze bedrijven levert de pluimvee houderij. Vooral in 1953 was de winstmogelijkheid zeer goed, de eierprijzen waren hoog, terwijl de voerprijzen zakkende waren. Voor dit jaar zal de winst per kip wel iets lager liggen, omdat de eierprijzen ook gezakt zijn.

Volgens het stenografisch verslag van de Alg. Verg. van de Holl. M. v. Landbouw wees ook de heer van der Molen uit Vlaardingen, op de grote betekenis van de pluimveeteelt voor de zandgronden. Hij zei o.m. dat de melkboer in de zandstreken niet zo van z'n koeien afhangt als een melkboer in Zuid-Holland. In de zandstreek heeft zo'n boer ook kippen, soms vele. Ik ken verschillende boeren daar en één van hen zei mij: Mijnheer van der Molen, als die kippen zoveel opbrachten als verleden jaar, nu, dan kan mij die melkprijs geen kwaad doen.'"

Bezoek uit Gelderland

A.s. Dinsdag, 6 Juli komen onze Gelderse vrienden uit de „Achterhoek," ons eiland een tegenbezoek brengen. Onze jongens, die daar verleden jaar de gast waren, weten ook wel, dat op de bedrijven, waar ze huisvesting hadden gekregen, zeer veel kippen werden gehouden. De verzorging van deze kippen is ook daar het werk van moeder, de vrouw en hetgeen daarmee in het laatje komt is voor het gezin van niet geringe betekenis.

De Gelderse jongens worden hoofdzakelijk onder gebracht bij onze leerlingen van de tweede klas, terwijl de Heer en Mevrouw Zwart onze gasten zullen zijn. Ons plan is ongeveer hetzelfde programma af te werken, als met onze Friese gasten. Uit de brief, die we van collega Bosje mochten ontvangen, blijkt ons, dat hetgeen we de Friese jongens hebben kunnen bieden, zeer in de smaak is gevallen. We verwachten daarom, dat we met behulp van de ouders onzer jongens, ook de Gelderse vrienden een paar genoeglijke dagen zullen kunnen bezorgen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 juli 1954

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Rondom De Landbouwschool

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 juli 1954

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's