Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Plaatselijke Nieuws

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Plaatselijke Nieuws

6 minuten leestijd

MIÖDELHABJVIS HERSTEL RAJVIPSCHADE

De Directeur vaii de Teclm. Dienst Middelharnis—Sommelsdijk verzocht ons op te nemen:

Het bericht van vorige week, betreffende het melden van herstel van rampschade aan de Techn Dienst der Gemeente Middelharnis-Sommelsdijk, blijkt nogal eens verkeerd gelezen te worden.

In de eerste plaats wordt door genoemde Techn. Dienst uitsluitend herstel controle aan gebouwen, als woonhuizen, winkels, schuurtjes en dergelijke behandeld en in de tweede plaats moeten de beschadigde panden gelegen zijn in de Gemeenten Middelharnis of Sommelsdijk.

Elders geleden schade wordt door de Techn. Dienst van de Gemeente waarin het beschadigde pand gelegen is behandeld.

Ook overtuige men zich of het beschadigde object niet door de Dienst Landbouwherstel wordt afgewikkeld.

— Voor beroep bedankt. De Theol. Candidaat, de heer H. Rijksen, beioepen bij de Ger. Gemeente alhier heeft voor dit beroep bedankt. Hij heeft het beroep naar Vlaardmgen aangenomen. Er v/aren plm. 30 beroepen op hem uitgebracht.

— Geslaagd voor tandarts. Onze dorpsgenoot Bert Vis-van Heemst slaagde dezer dagen te Utrecht als tandarts. Naar wij vernemen is hij voornemens „zich te Hellevoetsluis te vestigen. Hij heeft aldaar een bestaande practijk overgenomen.

— Straatprediking. Zaterdagavond zal weer straatprediking worden gehouden in de muziektent onder aan het Zandpad Ds G. C Muntmgh zal medewei king hebben van het Evangelisatiekoor Aanvang 8 uur.

DIRKSLAND — Hazenjaeht. Voor de hazenjacht die

— Hazenjaeht. Voor de hazenjacht die voor verschillende gemeenten op dit eiland dit jaar niet geopend zal worden is voor deze gemeente een uitzondering gemaakt. De jacht zal geopend zijn van 1 t.m. 31 December.

STELLENDAM

— Burg. Stand. Ingekomen: H. Troost van Zeist; Joh. C. Singels van Rotterdam Jac. van der Mast van Melissant; Adr. van Es van Maassluis, M. M. P Kievit van Rotterdam.

Vertrokken: P. Voogd met gezin naar Stolwijk; Adr. van der Laan naar Oud Beijerland; C D. van der Laan naar Oud Beijerland; E. J. Lokker naai Amsterdam; Adr. Gebuis naar Wassenaar; Kr, van Seters-Meijer naar Stolwijk.

Geboren: Abraham, zoon van B. Westdijk en P. Gebuis; Arendje Cornelia d.v. P. Klink en L Brinkman. Gehuwd: K. Troost en M. van Seters.

Gehuwd: K. Troost en M. van Seters. Overleden: Jacob Troost, oud 89 j., weduvimaar van Maatje Kievit.

GOEDEREEDE

Burg. Stand over de maand Juni '54 Overleden: Jannetje van der Wal, oud 87 jaar.

Geboren: Thomas, zoon van C. Oigers en P. Roos; Maaike, dochter van C, van Huizen en C. Hoek; Cornells, zoon van A. Grmwis en C. Groenendijk. Ingekomen: Chr. Dubbeld van Nieuw

Ingekomen: Chr. Dubbeld van Nieuwveen; H. Koenher van Avereest; N. van Doorn van Utrecht.

Vertrokken: L. Bruggeman naar Pernis.

OUDDOKP

— Zomerhuisjes. Aan C. A. Witte te Oude Tonge is door B. en W. vergunning verleend voor het bouwen van een zomerhuisje in de polder West Nieuwland en aan C. Jongejan en W. Dijkers voor het bouwen van een zomerhuisje op de Jonkerstee. — Bekneld. Jan Bezuijen Pz. had het on

— Bekneld. Jan Bezuijen Pz. had het ongeluk bij zijn werkzaamheden bekneld te geraken tussen twee kipkarren. Zijn been werd gekneusd zodat doktershulp nodig was.

— Goed afgelopen. In de Koolweg stond aan de kant van de weg een ledige wagen zonder paarden. Een kind van de fam. Kr. Grlnwis zat onder de wagen te spelen. Plotseling liep het kind van onder de dagen vandaan en kwam m bot-smg met een juist passerende auto. Het kmd werd tegen de grond geslagen en kreeg een lichte hersenschudding. Dit had erger kunnen zijn.

Turf. Een dezer dagen wordt hier in de haven het motor schip van H Sandifort met turf verwacht

NIEUWE TONGE

— Opening speeltuin. Op 17 Juli a.s. zal de geheel herstelde speeltuin aan de Julianastraat officieel worden geopend. Medewerking zal worden verleend door de Muziekvereniging „Apollo". Door diverse subsidies zowel van Binnen- als Buitenland is het mogelijk gemaakt een moderne speeltuin in te richten, verschillende attracties zijn thans opgesteld zoals schommels, glijbaan en andere speelwerktuigen. Voor de kleinere jeugd is een mooie bandbak ingericht.

— Geslaagd. Op de federatie-examens te Rotterdam slaagden voor diploma A W. Hanenberg (Stellahoorn) Diploma B H. Klapmuts (Bariton) Diploma D L. M. Zwerus (Bugel.) Allen leden van de Muziekvereen. „Apollo".

OUDE TONGE

— Reis ouden van dagen. Het comité voor de Ouden van Dagen, deelt ons mede, dat binnenkort weer het jaarlijkse reisje zal worden georganiseerd. Inwoners van 65 jaar en ouder die hieraan wensen deel te nemen worden verzocht zich voor Dinsdag 20 Juli a.s. te willen opgeven bij een der onderstaande adressen: D. van den Tol, Bmmastraat 29; C. A. Th. Lambert, Oostdijk 11; Mevr. L. Hartog van St. Aanaland, Vereen, gebouw. Schoolstraat 13.

— Mogelijkheid tot het betreliken van Winkelpanden. B. en W. der gemeente Oude Tonge brengen ter algemene kennis, dat gegadigden zich schriftelijk ter gemeente-secretarie kunnen aanmelden voor het huren van twee winkelpanden, die zullen worden gebouwd, deel uit makende van het bouwplan van de 165 woningen. Opgaven daartoe worden ingewacht uiterlijk 19 Juli a.s.

STAD AAN 'T HARINGVLIET

.-iardappelhandel. Deze week is de eerste scheepslading aardappelen van de commissionnair Huizer geladen.

OOLTGENSPLAAT

— Tussen stropers. De heer Huib van Dam geraakte met zijn hand tussen een stropers en moest zich onder geneeskundige hulp stellen. Waakzaamheid vooral nu weer vele landbouwmachines m bedrijf komen, is geboden.

— Naar de N.O,P. Het gezin van de heer D. den Braber is naar de Noord- Oostpolder vertrokken, waar dhr Braber reeds geruimen tijd in het landbouwbedrijf werkzaam was.

— Succes. De gem. zangvereen. ,,Advendo" verwierf op een concours te Dordrecht een eerste prijs in de tweede afdeling met 325 punten.

— Raadsvergadering. Heden Vrijdagavond 7 uur komt de gemeenteraad van Ooltgensplaat m openbare vergadering bijeen. lOp de agenda komt o.a. voorvoorstel tot vervroegde aflossing van een kasgeldlening ad ƒ 200.000.-— en tot het aangaan van een geldlening groot ,f 400.000.—; voorstel tot het verlenen van medewerking krachtens de premieregeling woningverbetering 1953 t.g.v. de heren P. van Kempen en L. M. Dorsman.

— Aanbesteding bouw nieuwe kleuterschool. Donderdagmorgen had op het gemeentehuis van Ooltgensplaat de aanbesteding plaats voor het bouwen van een nieuwe kleuterschool aan de Prms Bern hardstraat. Twee inschrijfbiljetten waren binnengekomen. De fa. C. Smeets te Achthuizen voor ƒ 99.000.— en de fa. K J. de Winter te Rotterdam voor ƒ 103 900.—. Gunning werd aangehouden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 juli 1954

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Plaatselijke Nieuws

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 juli 1954

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's