Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuws Uit Zeeland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nieuws Uit Zeeland

5 minuten leestijd

THOLBN — Kamperen, in de week van 9 tot 011

— Kamperen, in de week van 9 tot 011 met 14 Aug-ustus a.s. zal de afd. Tholen van het C.J.M.V. gaan kamperen in het kamp Oud-Leusden bij Amersfoort.

— Zomerpostzegels. De verkoop van zomerpostzegels te Tholen en afdehngen heeft ƒ 528.79 opgebracht.

Verkocht werden 972 zomerzegels van 2—8 cent; 215 van 5—8 cent; 279 van 7—12 cent; 2606 van 10—15 cent en 117 van 25—33 cent.

De frankeerwaarde van deze verkochte zegels bedraagt ƒ 339.57, terwijl de toeslag ad ƒ 189.22 ten goede komt voor sociale en culturele doeleinden.

— Burg. Stand. Geboren: Boudewijn, z.v. Joh. Heuzeveldt en Jac. Jac. de Vos; Johannes Marinus, zoon van D. Vogelpoel en J. Jansen.

— Ernstig ongeval. Vrijdagavond omstreeks 6 uur is de IS-jarige dochter van de fam. J. v. d. B. te Tholen voor de ouderlijke woning door een personenauto gegrepen en tegen de straat gesmakt waarbij zij een zware hersenschudding bekwam.

Nadat zij van haar moeder, die uit de autobus van de firma J. C. Krijger stapte, een kind had aangepakt, ging zij met dat kind in haar arm achter de autobus langs om de straat over te steken. Op dat moment kwam tut tegengestelde richting een personenauto bestxmrd door de heer de K. uit Moerstraten waardoor zij werd gegrepen. Het kind bekwam weinig letsel, doch het 15-jarig meisje werd vrij ernstig aaai het hoofd gewond en bewusteloos in de ouderlijke woning gedragen. Ingeroepen doktershulp constateerde een ernstige hersenschudding. Van de auto werd de voorruit vernield en spatbord en deur beschadigd. De verkeerspoHtie heeft de zaak in onderzoek. — Veiling van 16 Juli 1954. Eerstelin

— Veiling van 16 Juli 1954. Eerstelingen: Bonken ƒ 12.83; gewone ƒ 12.02 tot ƒ 12.30; Poters ƒ 10.20 tot ƒ 10.50; Kriel ƒ 5.10; Doré gewone ƒ 13.05 tot ƒ 13.41, Bonken ƒ 10.83, Witte eigenheimers gewone ƒ 11.30 tot ƒ 12.91. Aanvoer 67 ton.

STAVENISSE

— Gift van onbekenden. De kerkvoogdij der Ned. Herv. Gemeente te Stavenisse heeft van onbekende gevers uit Bloemendaal een gift van ƒ 190.— ontvangen, als bedoeld voor bijdrage in de herstellingskosten van de kerk.

ST. MAARTENSDIJK — Geslaagd. Voor het 5-jarige H.BS.

— Geslaagd. Voor het 5-jarige H.BS. te Bergen op Zoom zijn geslaagd onze dorpsgenoten H. H. Eckhart, mej. L. Sonke en W. Gakeer Cd. En overgegaan op de H.B..S te Bergen op Zoom van klasse IV naar klasse V Willy Kloet Ad.

Van klasse I naar H: Bertus Zwagemaker, Jannij Luijk en Ko NeUsse. Van klasse n naar IH: Urbaen op den

Van klasse n naar IH: Urbaen op den Brouw, Hans Gakeer en Mina Scherpenisse.

Van klasse III naar klasse IV: Kees van der Werf f; Kees van den Hoek en Marijke van den Hoek. Allen wondene te St. Maartensdijk.

— Benoeming. Met ingang van 1 Juli is benoemd als opzichter van de Cultuurtechnische dienst, de heer J. J. Breume, met als standplaats St. Maartensdijk.

SCHERPENISSE — Aardappelveiling van Donderdag 15

— Aardappelveiling van Donderdag 15 Juli 1954 (via de veiling van St. Annaland) Doré gewone ƒ 12.68—13.06, Doré driehngen ƒ 9.50, Eigenheimers gewone ƒ 12.51—12.76. Alles per 100 kg. Aanvoer 12 ton.

— AardiappelveUing van Vrijdag 16 Juli 1954 (via de veiling van St. Annaland) Doré gewone ƒ 12.04—13.19; Doré driehngen ƒ 8.49, Eigenheimers gewone ƒ 12.02—12.90, eigenheimers drielingen ƒ 8.14. Blauwe eigenheimers gewone ƒ 11.80—12.65. Alles per 100 kg. Aanvoer 45 ton.

ST. ANNALAND

— Aardappelveiling van Donderdag 15 Juli 1954. Doré gewone ƒ 11.73—14.21, Doré bonken ƒ 9,—, Doré drielingen ƒ 10 Eigenlieimers gewone ƒ 12.70—15.10, Eigenheimers bonken ƒ 9.09, eigenheimers driehngen ƒ 11.10. Alles per 100 kg. Aanvoer 57 ton.

— Aaröiappelveiling van Vrydag 16 Juli 1954. Doré gewone ƒ 12.78—13.06, Doré bonken ƒ 10.20, Doré drielingen ƒ 8.02, Eigenheimers gewone ƒ 12. 13.63, Eigenheimers bonken ƒ 10.35, eigenheimers drielingen ƒ 8.99—10.01. Alles per 100 kg. Aanvoer 80 ton.

— Schoolreis. Vrijdag 16 Juh maakten de leerlingen van de klassen 2 en 3 van de School met den Bijbel te St. Annaland hun jaarlijks schoolreisje. Nadat alle 50 kinderen zich in de school verzameld hadden werd eerst gezongen Ps. 68 : 10, waarna het Hoofd der School de heer Chr. Kalle voorging in gebed. Om 7 uur des morgens vertrok men. Na bij de Moerdijk even uitgestapt te hebben, reed men in één ruk door de Maastunnel naar Den Haag, waar een bezoek gebracht werd aan Madurodam. Vervolgens stond het dierenpark in Wassenaar op het programma, waar de kinderen zich ook konden vermaken in de daarbij behorende speeltuin. Op de terugreis deed men des avonds de kinderen nog volop genieten van de speeltuin „Rozenoord" bij Bergen op Zoom. Even half negen arriveerde de grote bus van de firma van de Klundert weer op St. Annaland, waar in de school tot slot nog gezongen werd Ps, 75 : 1 en het hoofd der school eindigde met dankgebed. Voldaan keerden zowel de kinderen als ook het personeel huiswaarts. Men kan op een zeer goed geslaagde reis terugzien.

— Benoeming. Met ingang van Maandag 16 Aug. a.s. is benoemd tot ondervrijzeres In vaste dienst aan de O.L. School te St. Annaland mej. C. Th. M. de Rooij uit Breda.

— Veel animo. Tijdens een op het nieuwe gemeentehuis te St. Annaland gehouden bijeenkomst, waartoe 42 personen waren opgeroepen, die op de lijst staan vooi een woning, werd de mogelijkheid besproken, om via een Bouwkas een woning te stichten. Voor de mogelijk 14 te bouwen nieuwe woningen bleken er 28 serieuze gegadigden te zijn. — Enkel gebroken. Toen dokter H. R.

— Enkel gebroken. Toen dokter H. R. M. J. van Es uit St. Annaland bij zijn collega Zoeteman in Stavenisse op bezoek was, kwam hij zodanig te vaUen, dat hij zijn enkel brak. Hij werd naar het Algemeen Burger Gasthuis in Bergen op Zoom overgebracht; na aldaar behandeld te zijn werd hjj naar zijn woning in St. Annaland vervoerd, waar hij voorlopig rust moet houden.

— Voor beroep bedankt. Candidaat H. Rijksen uit Middelburg heeft voor het op hem uitgebrachte beroep naar de Geref. Gemeente van St. Annaland bedankt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 21 juli 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Nieuws Uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van woensdag 21 juli 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's