Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rondom De Landbouwschool

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Rondom De Landbouwschool

4 minuten leestijd

i Melkers en melltsters kunnen cursus volgen

• Het melken is een zeer belangiijke arbeid op de boerderij. Als we bedenken, ;dat in Nederland in 1949 ongeveer 5% milliard kg melk is geproduceerd door 1.300.000 melkkoeien en aannemen, dat gemiddeld 1 kg per minuut per melker wordt gemolken, dan heeft het melken in 1949 gevraagd ruim 90.000.000 werkuren. In werkelijkheid is dit aantal uren nog belangrijk groter.

Het melken gebeurt goed, indien voldaan wordt aan de volgende eisen:

a. de volledige melkgift moet worden verkregen.

b. de uiers moeten gezond blijven.

c. de melk, die in de uien van de gezonde koe in de meest zuivere toestand voorkomt, moet tijdens het melken niet worden besmet met vuil of bactereiën.

Goed melken kan worden geleerd op de zgn. melkcursussen, die sinds 1905, in alle provincieën ingang hebben gevonden. Deze cursussen worden gesubsidieerd door het Rijk en staan onder toe- zicht van de Rijkszuivelconsulenten in de betreffende provincie.

Ze bestaan uit een 8—10 tal practische lessen, gegeven door een gediplomeerd voorrnelker en 2 of 3 theoretische lessen, meestal gegeven vanwege het Rijkszuivelconsulentschap. Jaarlijks volgen ongeveer 6000 meisjes en jongens een melkcursus en onderwerpen zich daarna aan het melkexamen, waarbij 1 of 2 koeien worden gemolken en waarbij het melken door een deskundige jury onder leiding van de Rijkszuivelconsulent wordt beoordeeld.

Wanneer bij het examen het vereiste aantal punten worden behaald, ontvangt de candidaat het melkdiploma, en wordt zij of hij dus een gediplomeerd melker. Wij juichen het toe, dat ook voor de

Wij juichen het toe, dat ook voor de jongelui op ons eiland, de mogelijkheid is geopend zich op te geven voor het volgen van een melkcursus.

In andere delen van Zuid-HoUand genieten deze cursussen veel belangstelling. Het aantal gediplomeerde melkers en melksters is dit jaar in Zuid-Holland met 346 vermeerderd. Goede melkers en melkstei's zijn voor

Goede melkers en melkstei's zijn voor een veehoudersbedrijf onmisbaar en ook al melkt men dagelijks, toch kan men op zo'n cursus nog heel wat opsteken Gegadigden dienen zich zo spoedig

Gegadigden dienen zich zo spoedig mogelijk aan de Landbouwschool op te geven. Ten overvloede wijzen we er op, dat alleen zij, die dagelijks onder de koeien zitten, deze cursus kunnen volgen. Bij een vorige gelegenheid bleken sommigen in de mening te verkeren, dat deze cursus gegeven werd om het melken te leren aan hen, die nog nooit gemolken hadden. Zo is het niet. Het melken wordt meestal afdoende geleerd, en we mogen wel aannemen, dat er altijd goede melkers of melksters geweest zijn.

Of echter iedereen, die onder de koe gaat zitten, deze koe op de juiste wijze van haar melk bevrijdt is echter zeer te betwijfelen, 't Gevolg daarvan kan zijn, dat de koe niet de volle pioductie geeft, waartoe ze in staat is en dat er kans bestaat op het optreden van uierontsteking en zere spenen.

Daarom zijn de melkcursussen in het leven geroepen en we hopen, dat van de geboden gelegenheid ruimschoots gebruik zal worden gemaakt.

Ook cursus zaakvoerder

In verband met het naderen van het winterseizoen, zullen vele jonge boeren zich beginnen af te vragen, op welke wijze zij de lange winteravonden zullen gebruiken, teneinde hun theoretische kennis uit te breiden of op te frissen. Voor hen, die graag studeren, bestaat de gelegenheid zich op te geven voor het volgen van de zaakvoerderscursussen te Rotterdam, waarop vanaf October elke Zaterdagmiddag van 2—6 uur les zal worden gegeven, in die vakken, die voor iedere landbouwer van zeer grote betekenis zijn. Gedurende één jaar wordt alleen boekhouden en handelsrekenen gegeven, waarna gelegenheid bestaat zich aan een examen te onderwerpen. Verder wordt ook een tweede jaar gegeven, waarop voorbereid wordt voor het mondeling examen, in warenkennis meststoffen, voederstoffen, zaaizaden, algemene vakkennis, technische bedrijfsinrjchtingsleer, en rechts en wetkennis. Is men voor beide gedeelten geslaagd, na twee jaar studie dus, ontvangt men het diploma voor zaakvoerder. Bij voldoende deelname zal voor beide gedeelten een opleiding wolden gevormd. Voor het schriftelijk gedeelte slaagden dit jaar alle candidaten en voor het mondeling 15 van de 16. Zij, die omtrent deze cursus nader wensen te worden ingelicht, kunnen zich zo spoedig mogelijk wenden tot de Landbouwschool.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 4 september 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Rondom De Landbouwschool

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 4 september 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's