Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

„Vlechtende Iianden" door C. van Nieuwenhoven. (Complete handleiding voor Pitriet-vlechtwerk). Uitgave N.V. Uitgeversmij. E. E. Kluwer, Deventer. Tweede Druk. Prijs ƒ 2.95.

De belangstelling voor het pitrietvlechtwerk neemt meer en meer toe. Niet alleen op diverse scholen, clubhuizen, sanatoria etc. maar ook particulier. Daarom voorziet het een grote behoef­ te, dat er op dit gebied een degelijke handleiding is verschenen, waarvan in zeer korte tïjd een tweede druk nodig was.

De voor ons liggende handleiding geeft van het begin af algemene regels en wenken, hoe men een werkstukje zal opzetten en afmaken. Eerst een inleiding over het materiaal zelf, dan de groep vlechten, vervolgens hoe men bodems maakt, vierkante rechthoekige en ovale, het maken van open en andere randen, hengsels, ringen en handvatten, kortom de werkwijze voor het vlechten van allerlei gebruiks- en sier-voorwerpen. het werkje is van a tot z geïllustreerd, wat vooral voor de beginneling van groot belang is. Keurige werkstukjes kunnen per pitriet gemaakt; stop-, naai- of papiermandjes, presenteer-blaadjes, boodschappentassen, zakdoekendozen, bloemenhangers en tientallen andere voorwerpen meer. De fantasie van de vlechter of vlechtster kan de werkstukjes naar eigen inzicht uitbreiden. Het aantal variaties is legio.

Wat er ook van pitriet gevlochten is, het trekt, mits goed gemaakt, altijd de aandacht. Zeker wel om het fijne van het werk en de mooie, zachte lichte kleur van het riet. Het is een pracht van een vrije-tijds besteding en ook een nuttige. En deze handleiding bewijst daartoe onmisbare diensten.

HET CHRISTELIJK LIED

Bundel van Woensel Kooy, oude en nieuwe zangen, bewerkt voor vierstemmig' koor. Uitgave A. Voorhoeve, Bussum. Twaalfde, geheel herziene druk.

De eerste uitgave van deze christelijke liederenbundel ,,Oude en Nieuwe Zangen" verscheen in 1911, bijeengebracht door Mejuffrouw Woensel Kooy. Daarmede beoogde zij mede te werken aan de verdieping en uitbreiding van het geestelijk lied ten bate van gezin en koorzang. Sindsdiens zijn er elf drukken van verschenen, en in 1932 zag een nieuwe bundel, Landamus geheten, het licht.

Ben nieuwe druk van Oude en Nieuwe Zangen is intussen noodzakelijk geworden, waarom het bestuur van de „Stichting Van Woensel Kooy" — opgericht na de dood van mej. Van Woensel Kooy, die haar werk voortzet — het nodig oordeelde de bundel te herzien en met nieuwe liederen aan te vullen. De voor ons liggende, fraaie en ge

De voor ons liggende, fraaie en gemakkelijk hanteerbare uitgave bevat de meest bekende en geliefde liederen uit Oude en Nieuwe Zangen, daarnaast een aantal uit Landamus, enige geheel nieuwe liederen, deels vertaald, deels nieuw gedicht en gecomponeerd. Alle toonzet­ tingen van de uit vorige bundels over­ genomen liederen zijn opnieuw gecon­ troleerd en bewerkt. De bundel is dus eigenlijk grondig- vernieuwd, wat veel arbeid heeft gevergd. De commissie uit de Stichting, hiermee belast, heeft zich de hulp verzekerd van verschillende musici en dichters, adviseur voor de muziek was Adr. C. Schuurman. De bundel is in de eerste plaats be

De bundel is in de eerste plaats bedoeld voor zangkoren, wij zijn er echter van overtuigd dat dit liederen-boek ook een ruime plaats zal krijgen in de gezinnen. De zettingen zijn eenvoudig gehouden, het christelijk lied moge er meer en meer door opklinken!

De bundel is in alle opzichten keurig' uitgevoerd, de prijs is ƒ 7.50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 september 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 september 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's