Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Schrammetje

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Schrammetje

6 minuten leestijd

Wanneer we naar het eind van 't jaar gaan, komt in alle gemeenteraden de gemeentebegroting weer ter tafel. De een is er wat vlugger mee dan de ander, wat wel in verband zal staan met de drukte op de gemeente-secretarieën en misschien ook wel met de personen die zo'n begroting samen stellen. Schrammetje heeft wel eens een gemeentebegroting doorgesnuffeld van een flink dorp en bij mezelf heb ik toch wel respect gehad voor dat stuk werk. Bladert men al die gestencUde vellen vol cijfers eens door, dan krijgt men bij wat nadere beschouwing toch wel de indruk, dat zo'n' begro tingstijd in feite ook een bouwwerk is, dat van het fundament tot aan het dak precies sluiten moet. Eigenlijk zijn de sa ecten, die heel wat werk hebben verzet om alles te doen kloppen. Toen ik dan ook die begroting eens bekeken had, begreep ik het, dat er bij de behandeling in de Raden van alle partijen een dankwoord overschiet aan hun, die hem hebben samengesteld. Zoals het in de bouwwereld voorkomt,

dat onder het bouwen van een woning b.v. nog allerlei kleine veranderingen worden aangebracht, gebeurt het in de loop van het jaar ook meermalen, dat de begroting moet worden gewijzigd. Er komen altijd omstandigheden voor, die bij het opmaken van de begroting niet waren te voorzien; waarom de zaak weer een verandering moet ondergaan. Tk heb zo het idee, dat men op de secretarieën een zucht van verUchting

retarieën een zucht van verUchting slaakt, wanneer het laatste begrotingscijfer op 't papier staat en men de zaak sluitend heeft kuimen krijgen. Dan gaat het stuk zee üi en op de raadstafel aangeland worden er meestal heel wat keiharde schoten van de critiek op afgevuurd. De voorzitter, die om zo te zeggen gezagvoerder is op dit zo juist te water gelaten begrotingscasco krijgt dan ook heel wat slagen te pareren. Schram leest met belangstelling die begrotingsverslagen, want die vergaderingen zijn voor vele raadsleden een welkome gelegenheid om hun hart eens te luchten. Men kan er de geesten zo fijntjes lilt proeven. Deze begrotingsdebatten ontaarden ook wel eens in scheldpartijen, en de verwijten scheren vaak van de ene hoek van de raadstafel naar de andere. Dan moet de voorzitter wel eens een flinke klap op de tafel geven met zijn hamer en de heren tot de orde roepen. Uit de besprekingen blijkt meest al ook, wie de begroting serieus bestudeerd heeft en wie niet. Het is wel plicht van een raadslid om er goede aandacht aan te besteden. Door zijn stem er aan te geven is hij mede verantwoordelijk voor het te voeren beleid. De heer Langeweg en Ooltgensplaat sprak er dan ook bij zijn begrotingsspeech zijn twijfel over uit, dat niet alle raadsleden zich van hun taak bewust waren. Hij grondde zijn twijfel op het feit, dat slechts enkele leden de stukken kwamen nazien vóór de vergadering en knoopte daaraan de stelling vast, dat men meer om de eer aan de groene tafel zit, dan voor het welzijn der gemeente. Dat is boud gesproken en het heeft mij verwonderd, dat geen der raadsleden deze spreker van repliek gediend heeft. „Wie zwijgt, stemt toe," zegt het spreekwoord, dus ben ik haast geneigd om te denken, dat de heer Langeweg de spijker op de kop geslagen heeft. Het is inderdaad nodig dat een raadslid er van te- voren goede nota van neemt, wat ter vergadering zal worden besproken. Hij kon zich dan een oordeel vormen over de zaken die aan de orde komen en het vóór en tegen daarvan rustig overwegen. Het is daarom in de meeste gemeenten een goede gewoonte geworden, dat de raadsleden de agendapunten met het prae-advies van B. en W. tijdig toegestuurd krijgen. Er gaan daarmee wel wat kosten gepaard, maar ontegenzeggelijk komt het de behandeling ten goede. Doordat de leden de mening van B. en W. over een bepaald onderwerp kennen, kunnen zij vooraf hun eigen standpunt bepalen. De vóór de vergaderingen gehouden fractie vergaderingen, werken ook een vlotte afhandeling der zaken in de hand en kan er mee worden volstaan, dat een standpunt door slechts één of twee personen wordt toegelicht. Het moet gezegd, dat door deze handelwijze het peil der gemeenteraadsvergaderingen op Flakkee de laatste jaren heel wat is vooruitgegaan. Er wordt meer harmonisch gewerkt en de practijk heeft bewezen dat dit met waardering van ieders denkwijze zeer wel mogelijk is. Vroeger duurden de raadsvergaderingen vaak tot het middernachtelijk uur en ontstond er soms zo'n felle woordenstrijd, dat niemand er wijs uit worden kon. Alle burgerlijk fatsoen werd dan wel eens uit het oog verloren en men maakte zich tot een aanfluiting. Het zakelijke verloor men uit het oog

en het gebeurde maar al te dikwijls dat tot persoonlijke aanvallen werd overgegaan, WECarmee tenslotte niets werd bereikt. Ik las, dat de Achthuizenaren hun raadsvertegenwoordiger de opdracht gegeven hadden om maar eens flink met de vuist op tafel te slaan. Of daarmee iets te bereiken valt! Het is maar goed, dat de heer Moerenhout daar zijn oren niet naar laat hangen. Met de vuisten kan men niet regeren; men moet met zakelijke overwegingen voor de dag komen. Al met al is het raadslid- of wethouder zijn geen senicure. Er komt meer voor kijken dan de man-aan-de-kant wel vermoedt, wil men deze taak serieus verrichten en men behoeft het heus niet als een ere-baantje te beschouwen. Uit de begrotings-debatten proeft men wel eens hoe de leden hun taak zien en men komt er ook door aan de weet hoe in het algemeen hun opvattingen zijn ten opzichte van principiële aangelegenheden. Dat heeft ook zijn goede zijde, want dan weet men wat men aan elkaar heeft en uit welke hoek de wind waait. Die algemene beschouwingen kunnen wel eens verhelderend werken! Om nog even op Ooltgensplaat terug te komen, daarvan las ik dat de Burgemeester aandacht vroeg voor de verlichting van het toren-uurwerk. Dat is er weer een! Het gaat in dit opzicht de goede kant uit. Wanneer volgt de rest van de gemeenten? SCHRAMMETJE-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 november 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Schrammetje

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 november 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's