Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuws Uit de kerken

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nieuws Uit de kerken

4 minuten leestijd

NED. HERV. KERK

Beroepen te Ridderkerk: J. v. d. Velden te De Bilt.

GEREF. KERKEN

Beroepen te Dinteloord: A. Nagelkerke te Zonnemaire.

Ds. A. de Korte te Haaksbergen gaat zich metterwoon vestigen Weespad 38 te Ooltgensplaat, Telef. 108, zulks met ingang van 29 Nov.

CHR. GEREF. KERKEN

Bedankt voor Driebergen: M. Baan te Dordrecht.

Hillegom: Na bevestigd te zijn door Prof. W. Kramer van Apeldoorn met een predikatie over Matth. 13 : 52, deed cand. A. H. Schippers intrede, sprekende n.a.v. Openb. 3 : 20.

Steenwijk: Wegens vertrek naar Zeist nam. ds. G. de Vries afscheid met een predikatie over Matth. 28 : 20. Vele toespraken werden gehouden. Het voltallige college van B. en W. was aanwezig.

Zeist: Zondag 21 Nov. deed ds. G. de Vries hier intrede, na des morgens bevestigd te zijn door Prof. W. Kremer. De teksten waren resp. Matth. 13 : 52 en Joh. 3 : 30.

Hilversum: Dinsdag 16 Nov. werd ds. P. op den Velde bevestigd door ds. I. de Bruyne. Tekst Ef. 4 : 11 en 12 Intreetekst Ps. 45 : 4 en 5.

Woerden: Ds. M. Overduin moet op medisch advies absolute rust houden. Ds. H. W. Eerland is thans goedge

Ds. H. W. Eerland is thans goedgekeurd voor de militaire dienst en zal medio Januari gaan optreden als res. veldpredlker voor de tijd van een jaar.

GEREF. GEMEENTEN tweetal te Wolphaartsdijk: J. B. Bel

tweetal te Wolphaartsdijk: J. B. Bel te Kra.bbendijke en M. Blok te Rotterdam.

Beroepen te H. I. Ambacht: F. J. Dieleman te Borssele.

Uitwendige Zending: De heer D. P. Polder Bonaventurastraat 82b te Rotterdam Giro 565237 is door de Deputaten der Uitw. Zending aangesteld voor het in ontvangst nemen van capsules, zilverpapier en postzegels.

De Driestar: Als eerste reactie op de oproep om stetin aan de Chr. Kweekschool „de Driestar" kwam deze week o.m. een gift binnen van ƒ 1000.—:

Booms oordeel over Calvijn: Naar ds. C. Hegeman in „De Saambinder" mededeelt is in zijn bezit een brief waarin idoor een Rooms Katholiek het volgende oordeel over Calvijn ten beste wordt gegeven:

Joh. Calvijn was een moordenaar. Hij was bezeten van de Duivel. Zodoende zijn alle predikanten van dit Hollandse Gereformeerde uitschot of rommel vertegenwoordigers van de duivel. Wanneer er zijn, die zich door hem laten trouwen, zijn ze getrouwd door de Satan en niet door God. Het Calvinisme is niet erkend door

Het Calvinisme is niet erkend door God, Jezus en de Apostelen.

Vele onnozele zielen zijn van Jezus Christus genomen naar de diepte der hel door satan Joh. Calvijn.

En dat niet door de kerk maar door het huis des duivels.

Verblijvende de Uwe in de heiligheid van onze Heer en gezegende Heiland Jezus Christus, Stichter van de heilige Katholieke kerk.

w.g. Peter P. Laposky.

NAZATEN DER HERVORMING

Blijkens een mededeling in. Hervormd Utrecht" is daar Zondag 20 Nov. j.1. in de Wilhelminakerk een dienst gehouden, waarin voorging dr. E. v. d. Schoot, Ned. Herv. pred. aldaar.

Nu is, als we ons niet vergissen, dr. v. d. Schoot één van de leidende figuren uit de Liturgische beweging in onze kerk, met medestanders als dr. H. v. d. Linde uit Middelburg, ds. A. Braakman uit Amersfoort e.a. Er wordt beweerd, dat deze predikan

Er wordt beweerd, dat deze predikanten eveneens connecties onderhouden met de nog altijd geschorste (maar de helaas niet afgezette) roomse domlné Loos uit Hilversum. Deze laatste bewering zouden we thaons geneigd zijn te geloven, wanneer wij onder de aangekondigde dienst zien staan:

„Gedachtenis der Ontslapenen", met medewerking van het kerkkoor Utrecht- Zuid. Dit koor moest zingen een Interoitus, Psalm 126 en in beurtzang Gezang 122. Nu zijn we niet zo goed thuis in de gezangenbundel, maar we menen, dat dit lied vertaald is door de heer Kees Boeke, die leider is van een soort Montessorie school te Bilthoven en o.a. deze coupletten heeft:

Voor alle heiligen rustend na hun [werk.

[werk. die U beleden In vertrouwen sterk. Halleluja.

Gulden gloeit d' avond in een stralend [rood Nu komt weldra verlossing uit de [nood.

[nood. zalige vrede in des Vaders schoot. Halleluja!

We zijn aardig op weg naar Rome. Een allerheiligen en allerzielen dienst in de Hervormde kerk:

De politieke constellaties van deze dagen zien we zelfs in de gezinnen uitgebeeld.

„Alle heiligen (Rooms) wordt gevolgd door „De vrijheid gaat in 't rood gekleed" (P.v.d.A.)

Dit zijn de Nazaten der Hervorming! Ja, we zijn wel samen ziek, maar of we ooit samen gezond worden ? ?

En dan is men nóg verbaasd, dat die stijve Geref. Bonders daar niet aan mee kunnen doen.

We signaleren maar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Nieuws Uit de kerken

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's