Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Plaatselijk Nieuws

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Plaatselijk Nieuws

5 minuten leestijd

MIDDELHARNIS

— Gevonden voorwerpen: Nikkelen arm bandje; zwarte regenjas; rechter jongensschoen; capuchon; angora-katje; verschillende portemonnaies met inhoud wollen das; paar handschoenen; halsdoek; muntbiljet; rood liniaaltje; 1 paar motorhandschoenen; linker herenhandschoen; armbandje (Amer. goud); hond (zwart-wit en bruin); ring met sleutels paar bruine dameshandschoenen; vulpen (zwart zonder merk); vulpen (zwart); huissleutel; shawl gekleurd; shawl rood kinderwant; shawl wit, autoped; kinderrijwiel; want. Inlichtingen op Groepsbureau der Rijkspolitie te MiddeUiamis.

— Kerkdiensten. Woensdagavond 7 uur hoopt voor de Ger. Gemeente alhier op te treden ds. H. v. Gilst van Dirksland. Er zal voorbereiding van het H. Avondmaal worden gehouden.

Ds. M. Blok van Rotterdam (C.) zal Zondag 12 Dec. driemaal voorgaan in de dienst des Woords, n.1. v.m. 10 uur (H.A.), nam. 2.30 en sav. 6 uur (sav. H. Doop.)'

SOMMELSMJK

— Burg. Stand over de maand Nov. '54 Geboren: Marinus Johannes, zoon van P. Kieviet en M. P. van Driel; Leendert, zoon van P. Kieviet en D. M. van Driel; Pieter, zoon van P. van den.Boogert en L. van Eek; Arend, zoon van Joh. van Groningen en Jac. v. d. Veer; Jan Aren, zoon van Jac. Verhage en Kr. Joh. Melissant; Jan, zoon van Tj. Mastenbroek en A. Groenendijk; Elisabeth Pietemella Maria, dochter van C. P. de Wit en A. Bom.

Overlijden: Jacob Cornells Koppenaal oud 84 jaar, weduwnaar van Maria van der Veer; Jan de Keizer, oud 70 jaar, echtgenoot van Arendje Kransse; Johannes Jacobus Kok, oud 88 jaar; Hugo Boom, oud 90 jaar, echtgenoot van Pietemella Brooshoofd; Comelis Vis, oud 73 jaar, echtgenoot van Hester van Eesteren; Annigje van Dongen, oud 69 jaar weduwe van Lambertus van Dongen.

DIRKSLAND

— Opbrengst collecte. De collecte op dankdag in de Ger. Gemeente alhier gehouden, heeft opgebracht de kapitale som van ƒ 5300.—.

HERKINGEN

*)'— Bekend gemaakt wordt, dat thans door het Nationaal Rampenfonds een uiterste datum is vastgesteld voor het in beroep gaan tegen de toegekende totale vergoeding aan de door de watersnoodramp 1953 getroffenen aan wie een vergoeding is toegekend voor de tengevolge van die ramp geleden huisraadschade. Deze datum is vastgesteld op 1 Januari 1955, met dien verstande, dat de gelegenheid om beroep in te stellen voor een ieder blijft openstaan gedurende idrie maanden na de datum waarop de slotuitkering wegens huisraadschade is ontvangen. *) Op Vrijdag a.s. 10 December 1954,

*) Op Vrijdag a.s. 10 December 1954, om 19.00 uur zal in de openbare bewaarschool een propaganda-avond wor- den gehouden voor het werven van vrijwilligers voor het Korps Luchtwachtdienst. Alle mannelijke ingezetenen van 16 — 60 jaar, die niet tot de gewoon dienstpUchtige zijn bestemd, worden uitgenodigd deze avond bij te wonen. Na een inleidende bespreking van de burgemeester en de commandant van de 5e Luchtwachtgroep te Rotterdam zullen enige lichtbeelden worden vertoond, waaronder de reis van Z.K.H. Prins Bernhard naar Zuid-Afrika.

*)— Burg. Stand over de maand Nov. 1954. Overleden: W. Scherpenisse oud 69 jaar, ongehuwd en M. W. Struik oud 23 jaar, ongehuwd.

Ingekomen: B. Kievit, wed. van Eek en gezin van Melissant.

Vertrokken: T. van Beveren-Strugk naar Zierikzee; P. Struijk naar Barendrecht; L. G. Huizer naar Dirksland; J. A. van Nieuwenhuijzen en gezin naar Oude Tonge; Z. J. Bonis en gezm naar Dordrecht. *)— De olieboUen-avond ten bate van

*)— De olieboUen-avond ten bate van Jiet Groene Kruis heeft een totaal bedrag opgeleverd van ƒ 264.50 netto. NIEtWE TONGE

NIEtWE TONGE

— Gouden Bruidspaar. Op Donderdag 9 December hopen het echtpaar P. C. Tijlvan Driel him gouden bruiloft te vieren. Het zal die dag zeker niet aan belangstelling ontbreken, aangezien de heer Tijl een bekend figuur is in de gemeente en verenigingsleven.

— Het bestuur van de Oude Polders lozende op de haven van Klinkerland, maakt bekend dat alle dijkweg, scheidings en kavelsloten voor of op 18 December geheel gezuiverd moeten zijn van aUes wat de watering kan belemmeren. Het uitkomend vuil mag niet aan de wegbermen blijven. Hierop zal streng worden gelet.

— Het zoontje van de heer C. van Alplien had het ongeluk tegen een bromfiets te lopen. Hij werd daarbij zo ernstig gewond dat medische hulp noodzakelijk bleek.

— Cursus EH.B.O. Het ligt in de bedoeling na Nieuwjaar aan te vangen met de cursus voor het behalen van het diploma E.H.B.O. Aanmeldingen voor deze cursus worden gaarne verwacht voor 31 Dec. bij dr. de Man.

OUDE TONGE

Verkoping van landeryen op Oost Flakkee

Dondferdag waren op diverse plaatsen op Oost-Elakkee landerijen verkocht uit de nalatenschap van prof. dr. P. H. Quix. Een en ander geschiedde ten overstaan van de notarissen P. G. Hoefer te Maastricht en A. H. Ris te Oude Tonge. 's Middags 2 uur hield men zitting in Hotel Spee te Sommelsdijk waar werd verkocht: 1.87.20 ha. bouwland aan de Eerste

1.87.20 ha. bouwland aan de Eerste Stoofweg verpacht aan J. P. Wesdijk. Het werd ingezet door deze voor ƒ 7690. 1.65.20 ha bouwland aan de Oudelande dijk te Sommelsdijk, verpacht aan Gebr. Rozenheek. Het werd ingezet door deze voor — 6705.47. 1.12.30 ha. bouwland aan de Poppen

1.12.30 ha. bouwland aan de Poppendamseweg te Sommelsdijk, verpacht aan . van Bodegom. Ingezet door deze voor ƒ 4558.26.

2.78.00 ha. bouwland aan de Van Zanensweg te Sommelsdijk, verpacht aan Adr. Coolbergen. Het werd ingezet door deze op ƒ 11147.80.

Ongeveer 1.71.86 ha. bouwland en weiland aan de BoUetjesweg te Middelamis, verpacht aan A. Noordijk. Ingeet door deze op ƒ 6635.51.

Ongeveer 1.49.04 ha. bouwland en weiland aan de Bolletjesweg te Middelamis, verpacht aan P. Vroegindeweij n ingezet door deze op ƒ 5754.43. 's Middags 4 uur in Hotel Ossewerjer

's Middags 4 uur in Hotel Ossewerjer e Nieuwe Tonge: 5.01.70 ha. bouwland n de polder Duivenwaard te Nieuwe onge, verpacht aan Anth. Helleman A. z. Het werd ingezet door mevr. dr. Neven op ƒ 19.955.—.

's Avonds 7 uur in Hotel Hobbel te Ooltgensplaat: 1.46.60 ha. bouwland in e polder Oudeland te Ooltgensplaat, erpacht aan C. L. Korteweg ingezet oor deze op ƒ 5710.—.

Alle kopen 'deden de maximum prijs, ehalve die te Nieuwe Tonge waarvoor onderdag 9 Dec. a.s. in café van Weeen een afslag zal plaats hebben.

— In de afgelopen week werd via de aven veel zand aangevoerd voor de ieuwe straten. 8 schepen brachten niet inder dan 1773 ton binnen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 december 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Plaatselijk Nieuws

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 december 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's