Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Algemene vergadering groene Kruis te St. Philipsland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Algemene vergadering groene Kruis te St. Philipsland

3 minuten leestijd

In Hotel de Druiventros is op j.1. 15 Deo. een algemene vergadering gehouden van het Groene Kruis. De voorz. heette de aanwezigen har

De voorz. heette de aanwezigen hartelijk welkom, in 't bijzonder de burgemeester en wethouder Mol, alsmede dr. Menger die nooit op een Groene Kruisvergadering ontbreekt.

Ook herdacht hij in zijn openingswoord, het dit jaar overleden bestuurslid wijlen de heer G. Noorthoek, die door zijn gaven en bekwaamheden als bestuurslid, altijd in aangename en dankbare herinnering zal blijven.

De notulen worden onveranderd goedgekeurd. Jaarverslag van de secretaris passeerde zonder aanmerkingen. Jaarverslag van keuringmeester. De rekening van uitgaven en ontvangsten gaf een batig saldo te zien van ƒ 717.17. Totaal in kas ƒ 9.273.22.

Aan het jaarverslag „zuigelingenzorg' verleende dr. Menger zijn medewerking. In algemene zin waren er geen bijzonderheden, het oude thema van de toenemende behoefte aan een Gi'oene Kruis gebouw maakte vanzelfsprekend weer opgang op deze vergadering, in 't bijzonder wat de zuigelingenzorg betreft. Dr. Menger herhaalde nog even het aantal bezoeken van hemzelf en de Wijkzuster bij kraamvrouwen en alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden wat reeds in het jaarverslag van de secretaris was genoemd. Men heeft vanwege het bestuur de beschikking gekregen over een 'draagbare weegschaal. De controle kan daardoor normaal functioneren, met huisbezoek, bij moeders die om een of andere reden verhinderd zijn. Ook de overdracht door het bestuur van een „hoogtezon" werd zeer op prijs gesteld.

Vaccinatie

In Anna Jacobapolder aldus dr. Menger voelt men in toenemende mate behoefte aan vaccinatie tegen verschillende kinderziekten. In bepaalde delen van Zeeland, waaronder ook het dorp St. Philipsland staat men daar afwijzend tegenover. Dr. Menger was er stellig van overtuigd dat men daar in de toekomst niet buiten zal kunnen,

"Gift van ƒ 85000.— voor Groene Kruis

Met de bouw van het Groene Kruisgebouw annex zusterswoning heeft men op 15 Dec. een begin gemaakt. Hiervoor heeft het bestuur de toezegging ontvangen van een gift van ƒ 35000.— van het Zwitserse Roode Kruis, ƒ 10.000.— hiervan zal evenwel gebezigd worden voor een dorpshuis in Anna Jacobapolder 't welk annex met een dependance gebouwtje van het Groene Kruis aldaar gebouwd zal worden.

Diverse benoemingen die in hoofdzaak aan de leiding van 't bestuur werden overgegeven. Begroting 1954 ontvangsten van ver

Begroting 1954 ontvangsten van verschillende aard ƒ 7703.50 uitgaven ƒ 6922 Wegens niet door berekening van sociale lasten enz. zal het kleine batig saldo nog aanzienlijk verminderen. Het periodiek aftredend bestuurslid J. P. v. Dijk werd bij acclamatie herbenoemd.

Vacature J. Noorthoek. Aangezien de voorzitter voorziet dat er in de toekomst een steeds ernstiger beroep op het gemeentebestuur gedaan zal moeten worden voor hogere subsidies, achtte hij aanbevelingswaardig, een nauwere samenwerking met het gemeentebestuur voor te staan. Bij gevolg werd uit het gestelde 3-tal burgemeester de Jonge, wethouder P. Mol en M. Stein, eerst genoemde met algemene stemmen als bestuurslid gekozen. De burgemeester nam tot vreugde van het bestuur deze benoeming aan.

Rondvraag

Door een lid werd de vraag gesteld of het mogelijk is om de contributie tot het minimum te verlagen voor hen die uitsluitend rond moeten komen met het inkomen uit „de noodwet Drees".

De voorzitter die de mogelijkheid niet uitgesloten achtte om in verband met de enorme kosten tot verhoging er van te moeten besluiten, zette zijn bezwaar in verband hiermee uitvoerig uiteen.

Verschillende voorstellen worden geopperd, doch tot een bevredigende oplossing kwam men niet. De voorzitter die van de ernst doordrongen is, zegde toe, dat deze zaak zijn volle aandacht had en hij met het bestuur zou overleggen.

Nadat de voorzitter had meegedeeld, dat het in de bedoeling Ugt 't volgende jaar een projectie-film van het Groene Kruis te vertonen in Anna Jacobapolder sloot hij met hartelijke dank aan de aanwezigen de vergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 december 1954

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Algemene vergadering groene Kruis te St. Philipsland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 december 1954

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's