Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het Diekhuus In Het Teken Van De Kunst

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het Diekhuus In Het Teken Van De Kunst

Tentoonstelling scnüaerljen van de Groninger Kunstkring

6 minuten leestijd

De Groninger kunstkring de Ploeg heeft zich bereid verklaard haar schilderijen welke zij ten toonstelde in de stad Groningen en in andere plaatsen naar Middelharnis te zenden. In deze hoeveelheid van merendeels zeer mooie -werken is voor elk wat wils, in dien zin dat er eenvoudige dingen zijn te bewonderen naast meer z.g. modern werk van de hedendaagse schilder en zijn visie op allerlei van de wereld en de natuur. Natuurlijk zal het voor velen die nog nooit iets ter verfraaiing in hun huis deden, moeilijk zijn dit allemaal te begrijpen, maar juist voor hen is deze uitstalling van schilderijen bedoeld, doch ook zij die reeds lang weten wat kunst is kunnen hier genieten.

Wanneer op een mooie zomerse warme dag er plotseling een klein wolkje aan de horizon verschijnt dan kan men zeggen, dat het somber weer wordt en dus dit wolkje als een dreigend iets schilderen of men kan dit niet als zo ernstig opvatten en vinden dat het toch nog steeds mooi weer is en afwachten hóe het loopt dan is dat wolkje geen dreiging. We weten ook alleen dat al zien velen het zelfde gebeuren dat er dan toch zo'n groot verschil is in de manier waarop we het oververtellen, en zo zijn er in de schilderkunst ook zo talloze mogelijkheden van vertolken der dingen in natuur en omgeving.

Wij geloven dat U bij het zien van deze prachtige collectie schilderijen zult zeggen: ,,Wat is Groningen mooi en wat is Nederland een mooi land", doch ook weten wij zeker dat U zult zeggen: „Wat zou ik ook graag ons mooie Goeree—Overflakkee zo willen kunnen schilderen."

Maandagavond 21 Febr. a.s. om 8 u. zal de tentoonstelling worden geopend met een lezing door de Groninger Kunst schilderesse Mevr. Dekking-van Haefte. De hele week kunt U deze schilderijen zien 's avonds tussen 8 uur en tien, behalve Donderdag doch ook op Zaterdagmiddag van 2 tot 5 uur. De toegangsprijs bedraagt 35 cent en

De toegangsprijs bedraagt 35 cent en voor leden van het Diekhuus gratis op vertoon van hun kaart.

Grote belangstelling in andere dorpen

Thans nog het verslag van de Groninger kunstenaar over de tentoonstelling toen deze werd gehouden in Appingedam (dit dorpje is ook een landbouwdorp) en toonde een heel grote belangstelling) .

De Groninger Kunstkring de Ploeg, werd een 35 jaar geleden, direct na de eerste wereldoorlog, opgericht door een groepje jonge schilders, meest oud-leerlingen van de Academie Minerva. Zij waren sterk gegrepen door de moderne stromingen van de nieuwe schilderkunst Voor die tijd was de Haagsche school

Voor die tijd was de Haagsche school van groot belang, ook voor de kunst in Groningen; de roem van Jozef Israels, de Mesdagen en de Van Houtens, heeft nog lang in Groningen doorgewerkt.

Onder invloed van de moderne ideeën trad nu ook in het Noorden een kleurzuivering in, het grijs van de Haagsche school, dat ook nog in het werk van een oudere schilder Bach was op te merken, maakte plaats voor heldere, primaire kleuren, ook sloot deze verandering een meer spontane werkwijze in.

Later ontstond een sterk expressionistische stroming, die tot aan de tweede wereldoorlog de Ploeg een aparte plaats gaf in het Nederlandse Kunstleven.

Het Groninger Landschap werd in die jaren door veel Ploegers ontdekt, het bood door zijn kleurigheid en apart karakter grote en nieuwe mogelijkheden, het impressionisme van de voorafgaande tijd zocht zijn onderwerpen meer in het stemmingsvolle Drenthe.

Na de expressionistische jaren, jaren van Sturm und Drang, gingen veel schilders weer werken direct naar de natuur „en plein air" en er ontstond een neoimpressionisme, maar met een grotere mate van persoonlijke vrijheid tegenover het onderwerp, dan vroeger in de tijd van de Haagsche school. Schilderen is uiteraard geen ,,naboot

Schilderen is uiteraard geen ,,nabootsing", echte kunst begint eerst zodra een schilder persoonlijke elementen in zijn werk weet te leggen. Er is in de samenstelling van de

Er is in de samenstelling van de Ploeg langzamerhand veel veranderd, er zijn leden overleden (Werkman werd door de Duitsers in 1945 gefusileerd, de stad Amsterdam stelde een Werkmanprijs in om zijn nagedachtenis te eren), nieuwe leden zijn toegetreden.

Toch is er in de doelstelling van de Ploeg weinig verandering gekomen; de uitingen van echte schilderkunst in het Noorden samen te brengen in een jaarlijkse Kerst-tentoonstelling en hiermee een bLk te geven in de staat der schilderkunst.

Ook „experimentele" kunst is er vaak op haar tentoonstellingen te zien, een bewijs dat er nog altijd een sterke drang is naar verdere evolutie.

De kunst staat nooit stil! Jaarvergadering van de Groene Kruis Vereniging

In de afgelopen week heeft de Groene Kruis Vereniging haar 52ste algemeene vergadering gehouden. De voorzitter, dokter G. Huisman, opende de vergadering waarna de secretaris, de heer C. Keizer, de uitvoerige notulen voorlas, waarin onder meer een verslag was opgenomen van de viering van het 50- jarig jubileum. In het jaarverslag memoreerde de secretaris de plannen voor het nieuwe wijkgebouw, die tot vele besprekingen aanleiding hebben gegeven. De penningmeester, de heer M. van

De penningmeester, de heer M. van den Bosch, kon in zijn verslag mededelen dat het jaar 1954 een batig saldo heeft opgeleverd van ruim ƒ 1200.— en dat de actie van het verjaardagsfonds tezamen met de opbrengst van de bazar een netto bate heeft opgeleverd van ruim ƒ 5.900.—.

Namens de commissie, belast met het nazien van de rekening 1954, deelde de heer P. J. van der Zanden mede dat de commissie kon adviseren tot goedkeuring, waarna de penningmeester werd gedechargeerd. In haar verslag over de wijkverple

In haar verslag over de wijkverpleging en het magazijn deelde zuster C. de Jong mede, dat vooral het bezoek van het zuigelingen-consultatie-bureau sterk is toegenomen. Zij wees op de moeilijkheden door het gebrek aan ruim te en gaf uiting aan haar hoop dat in dit jaar een nieuw gebouw tot stand zal komen.

Bij de verkiezing van een bestuurslid werd het aftredende lid, de heer A. J. Baart, herkozen, die zich bereid verklaarde die benoeming te aanvaarden. Daarna werden vanachter de bestuurstafel uitvoei'ige mededelingen gedaan over de stand van zaken bij de plannen voor het nieuwe wijkgebouw.

De plannen die aanvankelijk waren gemaakt moesten 2 x worden gewijzigd Eerst doordat is overwogen om in plaats van een nieuw gebouw, enkele baralcken op de speelweide aan te kopen, daarna toen hiervan is afgezien zijn er besprekingen gehouden met het gemeentebestuur over een combinatie, waarbij de gemeente de bouw van de douche-cellen en het Groene Kruis het nieuw wijkgebouw zou bekostigen. Deze plannen zijn plotseling weer doorkruist door nieuwe voorstellen van het gemeentebestuur tot aankoop van de gebouwen op de speelweide door de gemeente. Nu de gemeente het plan heeft om de badbarak op

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 februari 1955

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Het Diekhuus In Het Teken Van De Kunst

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 februari 1955

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's