Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuws Uit Zeeland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nieuws Uit Zeeland

6 minuten leestijd

THOLEN

Zondagsdienst artsen op 27 Febr. 1954. Voor de gemeenten Tholen, Poortvliet, Oud-Vossemeer, Nieuw-VossemeeT en St. Philipsland hebben Zondag dienst dr. P. J. Duinker te Tholen, tel. 40 en dr. J. Menger te St. Philipsland, tel. 20.

STAVENISSE

— Eervol ontslag. Op haar verzoek is aan mevr. Meerman te Tholen met ingang van 1 Maart a.s, eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan de O.L. School te Stavenisse. Gedurende 6 jaar 'S zij nu als tijdelijke leerkracht aan deze school verbonden geweest.

— Jaarveraradering Mpisjosvexeniglng. Onder leiding van ds. H. Bouter hield de M.V. „Ora et Labora" in het Dorpshuis haar jaarvergadering onder flinke belangstelling. Na opening door Ds. Bouter hield mej. Suus Priem een bijbelinleiding over Daniël 3.

Verder werd een declamatorium met zang ten gehore gebracht over „De kleine Vaderlandse Historie". Het jaarverslag van A tot Z in dicht

Het jaarverslag van A tot Z in dichtvorm werd weer met applaus besloten, op bijzondere wijze werd het afgelopen verenigingsjaar weergegeven.

Het programma bevatte verder samenzang door de Vereniging, terwijl mevr. v. d. Slikke-Leime een gedicht declameerde, „Maranatha", wat door een voortreffelijke vertolking onder grote stilte werd aangehoord. In de pauze werden de vervaardigde

In de pauze werden de vervaardigde handwerken verkocht, tervidjl een als bruid geklede pop werd verloot; deze viel ten deel aan mevr. v. d. Slikke-Leune, terwijl dhr. C. Smits een gehaakt kleed won. Vermeld moet ook nog worden het leuke verhaal dat mej. J. Leune voorlas: ,,Een reis naar Utrecht".

Ds. Bouter sloot deze zeer geslaagde jaarvergadering met dankgebed,

— Ds. P. Moerman overleden. Op 22 Febr, is in de ouderdom van bijna 73 jaar te Amersfoort overleden. Ds. P. Moerman, emeritus predika.nt der Ned. Herv. Kerk. Na tot de Evangeliebediening te zijn toegelaten, aanvaardde wijlen Ds. Moerman het ambt te Kats op 4 December 1910. Achtereenvolgens diende de overledene de gemeenten van Moercapelle, Stavenisse (van 9 Juli '22 tot 20 Januari '35) en Nieuw-Loosdrecht tot zijn emeritaat op 1 Mei 1947. Daarna was hij als bijzonder hulpprediker werkzaam te Sirjansland van 23 Januari 1949 tot 1 Januari 1952, waarop hij als bijzonder hulpprediker aan de gemeente Amersfoort werd verbonden.

Ook op het eiland was Ds. Moerman, door zijn langdurig verblijf te Stavenisse, geen onbekende. Zo was hij van October 1922 tot Maart 1925 en van Juli 1927 tot April 1933 consulent van St. Annaland.

De begrafenis vond Vrijdag plaats te Amersfoort, waar in de Emmakerk een rouwdienst werd gehouden. — Burg. Stand over Januari.

— Burg. Stand over Januari. Geboren: Adriana Helena d.v. C. de Rijke en C. H. van Haaf ten; Jacob Marinus, z.v. N. van 't Veer en H. Leune; Geertruida Helena, d.v. G. H. v. d. Vliet en P. J. V. d. Werf; Willem Marinus z.v. M Moerland en W. G. Hage; Jan, z.v. J. J. Hage en T. Ridderhof; Jacob Hubrecht z.v. E. van Iwaarden en P. L. den Braber.

Gehuwd: Geen. Overleden: Geen. — Loop der bevoUdng.

— Loop der bevoUdng. Ingekomen: C. W. van Eenennaam-v. d. Jagt van Scherpenisse; C, Koster en gezin van St. Annaland; N. v. Haaf ten en gezin van Rilland Bath,

Vertrokken: C. de Nooijer naar Middelburg; G. Kole-Beije en I. J. C. Kole naar Rijswijk; W. C. Klippel naar Tholen; J. de Voogd en echtgen. naar Oostkapelle; C. L. van Dalen en echtgen. naar Oost en West Souburg; J. M, Leune en gezin naar Geldermalsen,

ST. ANNALAND

— Het rijdend Bijbelhuis. Maandag 21 Febr. bracht het rijdend Bijbelhuis een bezoek aan St. Annaland. Het Ned. Bijbelgenootschap heeft namelijk de beschikking gekregen over een Rode-Kruis auto, die als zodanig werd omgebouwd. Toen we er een kijkje gingen nemen, konden we er vele en velerlei Bijbeluitgaven zien van de oude vertrouwde Statenvertaling, alsmede van de Nieuwe Vertaling van het N.B.G. Ook zagen we er Bijbeluitgaven in andere talen. Vele St. Annalanders werden in de gelegenheid gesteld om een Bijbel te kopen. Ook Ds. D. J. van Dijk kwam met de catechisanten een kijkje nemen. Door de Bijbelkring werden 15 Bijbels met Psalmen aangeschaft. Ondanks de hevige koude bestond er, vooral 's avonds, tamelijk veel belangstelling, om dit rijdende Bijbelhuis te bezichtigen.

Men heeft hier een duidelijk beeld gekregen van de werkwijze van en de verspreiding van resp. het Ned. Bijbelgenootschap en van de Bijbel. — Uienveiüng van Dinsdag 22 Febr.

— Uienveiüng van Dinsdag 22 Febr. Uien middel 18.01; uien bonken 17.02; uien drielingen 17.01; uien picklers 7.— alles per 100 kg. Aanvoer 30 ton.

— Jaarvergadering „Wees Getrouw". —; Dinsdagavond 22 Febr. hield de Herv. Meisjesvereniging „Wees Getrouw" haar tweede jaarvergadering in het Catechisatielokaal der Ned. Herv. Kerk. Ds. D. J, van Dijk sprak een kort openingswoord. Uit het jaarverslag van de secr. mej. Apl. Moerland bleek, dat er 30 leden waren en er in 1954 geregeld vergaderd werd. Uit het jaarverslag van de penningmeesteresse mej. S. Everaers bleek dat de ontvangsten ƒ 317.05 waren en de uitgaven ƒ 305,70, zodat er een batig saldo was van ƒ 11.35. Mej. A. den Haan hield een bijbeUnleiding over ,,Filippus en de Kamerling" en mej. Sina Everaers over: „De vrouw van Luther". Verder werd de avond gevuld met samenspraken en voordrachten. Mej. Bep Gaakeer droeg voor: „Lente", mej. Nelly van 't Hof- „Als de Vogel"; mej. Gretha Geluk: „Hugo de Groot" en mevr. Nelly de Voogd-van Straaten: „Vertrouwen". Aan de samenspraken „Ruth, de Moabitische" en „Vertellen, luisteren en leren" werd nagenoeg door alle leden van de M.V. medegewerkt. Een en ander werd afgewisseld met het zingen van Psahnen en Gezangen uit de Bundel der Ned. Herv. Kerk. Namens de diverse verenigingen werd door de afgevaardigden het woord gevoerd. Na zang van „Boven de sterren", volgde sluitmg. — Aanvangstijden. De beide lagere

— Aanvangstijden. De beide lagere scholen en de Chr. kleuterschool te Sint Annaland beginnen hun schooltijden met ingang van Dinsdag 1 Maart alle weer om 9 uur.

— Voor het Vierde Prinsenkind. Voor de Stichting „Het Vierde Prinsenkind" brachten de leerlingen van de School m. d. Bijbel een bedrag van ƒ 21.75 mee.

SCHEBPEENISSE — Uienveiling van Dinsdag 22 Febr.

— Uienveiling van Dinsdag 22 Febr. (Via de veiling van St. Annaland). Uien middel 18.— tot 18.27; uien drielingen 16.—; uien picklers 6.51. Alles per 100 kg. Aanvoer 30 ton.

OUD VOSSEMEER

— Ongeluk. Maandag 21 Febr. tijdens de werkzaamheden der herverkaveling in de Scherpenissepolder, is de werkman dhr. F. Verhees getroffen door een bak van een draghne, naar men zegt, omdat de rem weigerde. Eerst kwam de bak op het hoofd en daarna op zijn benen terecht. Hij is naar het ziekenhuis te Bergen op Zoom vervoerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 februari 1955

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Nieuws Uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 februari 1955

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's