Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een nieuwe dierenwet

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een nieuwe dierenwet

5 minuten leestijd

„De rechtvaardige kent het leven van zijn beest," leert ons Gods heilig Woord.

De Heere beschermt ook het leven van d edieren Daarvan geeft de Mozaische wetgeving tal van voorbeelden. Een Christen in waarheid zal zijn beesten goed verzorgen. En niet wreed tegenover zijn vee zijn. Dierenmishandeling is een van de lafste wreedheden die een mens begaan kan. Het dier dient de mens in zoveel opzichten. Ook is een dier hulpeloos, het kan zich niet verweren tegen de mensen. Christen zijn en zijn dieren niet goed verzorgen, of erger nog, zijn dieren mishandelen is niet denkbaar.

Het ene sluit het andere uit. Ondertussen is er verschil tussen de dieren opzettelijk mishandelen en dieren on doordacht en zonder opzet leed aan doen Tegen opzettelijke d ierenmishandeling treedt de wetgever al sinds jaren op.

Alleen hebben we de. indruk, dat de strafmaat in vele gevallen te licht ia en niet in overeenstemming is met het grote leed dat men de dieren aandoet.

De verenigingen tot bescherming van dieren hebben over het algemeen zeer nuttig werk gedaan. Ruwheid en wreedheid tegenover dieren wordt helaas nog maar al te veel gevonden. Helaas ook ty de jeugd.

Ouders en opvoeders vinden hier nog een breed veld, waarop ze werkzaam kunnen zijn Ergerlijke mishandeling van dieren is reeds strafbaar gesteld.

Nu is er bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend waarbij niet alleen opzettelijke dierenmishandeling strafbaar wordt gesteld maar ook het kwellen van dieren zonder dat daartoe een uitgesproken opzet aanwezig is. Als het wetsontwerp eenmaal wet zal zijn geworden worden een aantal feiten strafbaar die dit onder de vigerende wet niet zijn. De maximale straffen die opgelegd kunnen worden zijn een maand gevangenisstraf of een geldboete van drie honderd gulden. De voornaamste verboden feiten in de toekomst zullen dan zijn:

Ie Het houden van trekhonden.

2e Het couperen van de staart bij paarden.

3e Het couperen van de oren bg honden.

4e Het houden van kistkalveren.

öe Het dichtplakken van uiers bij melkoeien, die men naar de markt brengt.

6e Het gebruikmaken van oogkleppen bij paarden.

7e Het forceren van de geboorte van kalveren door middel van krachttoestellen.

Ook bemoeit het wetsontwerp zich met dierenparken, circussen en dressuurinrichtingen, die aan een vergunningsstelsel worden gebonden waarbij opgetreden kan worden tegen slechte verzorigng. Ook de dierenwinkels, dieren pensions en asyls ontkomen niet aan de bemoeiingen van de wetgever om excessen te voorkomen.

Mocht de eigenaar of gebruiker van een erf een zich daarop bevindende hond of kat of pluimvee doden volgens de huidige veewet, dit zal bij aanneming van dit wetsontwerp niet meer mogelijk ziin, daar voorgesteld wordt dit uit de veewet te lichten. Verbeurdverklaringen kunnen volgens

Verbeurdverklaringen kunnen volgens het wetsontwerp ook worden toegepast en de opsporingsambtenaren krijgen om de wet effectief te doen zijn bijzondere bevoegdheden.

Dit wetsontwerp is een triomf voor de dierenbescherming te noemen. De belangeloze arbeid door zoveel dierenbeschermers verricht wordt met dit wetsontwerp gehonoreerd. Onze eilanden vormen een landelijke streek, waar men met de dieren dagelijks omgaat. Ergerlijke gevallen van dierenmishandeling komen op onze eilanden sporadisch voor .Toch' juichen we dit wetsvoorstel van harte tofe. Een enkele kanttekening willen we eï- nog bijmaken. Trekhonden komen uiterst weinig meer

Trekhonden komen uiterst weinig meer voor op onze eilanden. Het gebruik van trekhonden sterft landelijk en ook op onze eilanden uit. Nieuwe vergunningen worden niet meer uitgegeven zodat het trekhondenverbod na enige jaren geheel toegepast kan worden. Dat het couperen van de staart bij paarden verboden wordt kan niet anders dan tot voldoening strekken. Het is door ons altijd als een onnodige dierenkwelling veroordeeld om de daad zelf en om de gevolgen voor het hele paardenleven, daar het dier onnodig werd beroofd van zijn verdedigingswapen tegen stekende insecten. Bovendien hebben we de maatregel nooit anders dan een ontsiering van het zo schone en edele dier kunnen zien. Het weglaten van de oogkleppen, daarmee achterhaalt het wetsontwerp slechts de practijk van onze landbouwers, die al jaren lang deze voor de ïTst van de paarden zo schadelijke werkende voorwerpen hebben afgeschaft.

Ook ten opzichte van kistkalveren achterhaalt het wetsontwerp slechts de veranderde practijk van de veehouders. Kwam het in de donker, in een zeer bekrompen ruimte mesten van kalveren om verbetering van kwaliteit en blankheid van het vlees enige tientallen jaren geleden nog voor, ook deze manier van mesten heeft afgedaan.

Dat het couperen van hondenoren v/ordt verboden zal de dierenvrienden slechts, genoegen doen omdat het de dieren behoedt voor veel kwelling en net de natuur geweld aandoet.

Dit wetsontwerp achten we een grote verbetering. We hopen, dat het de mmister spoedig als wet in het Staatsoiad kan brengen. Veel dierenleed en kwelling kan er door voorkomen worden. En dat moet iedereen tot vreugde zijn Zeker hem, die leven wil bij het Woord van God, van wie het Woord des Heeren zelf getuigt, dat hij het leven van zijn beest kent.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 maart 1955

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Een nieuwe dierenwet

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 maart 1955

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's