Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

60jaar Blindenorganisatie

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

60jaar Blindenorganisatie

Belangrqke b(|6enkomst te Middelhamis

2 minuten leestijd

1955 is voor de Ned. Blinden Bond een belangrijk jaar.

In Mei 1895 kwamen enkele blinden in Den Haag bijeen en besloten een organisatie van lotgenoten op te richten 60 jaren zijn sedert dien voorbijgegaan en de Bond kan terugzien op een vruchtbaar verleden.

60 jaar geleden nog, verkeerden verreweg de meeste blinden hier te lande in kommervolle omstandigheden. Blmd en arm en diep afharikelijk, dat was het lot van de meesten. Mede door de strijd en de activiteit van de Ned. Blinden Bond is er gelukkig zeer veel veranderd en is het vandaag bijna vanzelfsprekend dat ook de blinden deelnamen aan de arbeid, een ieder naar zijn aanleg. Bo vendien is tussen de blmden onderling een sterke vriendschapsband gelegd. De thans 60-jarige en allerwege bekende organisatie der blinden geeft door middel van zijn Braille-drukkerij, enkele belangrijke tijdschriften voor zijn leden uit. Bij de Ned. Blinden Bond zijn ruim 1000 blinden aangesloten.

Laten allen die zien kunnen, zich met de blinde medeburgers verheugen over dit schone Jubileum van de Ned. Blinden Bond.

Ook in onze gemeente en wel op 16 Maart 1955 in zaal Meijer te Middelharnis, aanvang nam. 8.15 uur zal een Jubileumuitvoering worden gegeven.

Een mooi feestelijk programma zal worden aangeboden, waaraan medewerking zal worden verleend door onder meer „Ons Koortje" onder leiding van Gerrit Zoon.

Vertoond zullen worden de beide indrukwekkende films van de Ned. Blln den Bond, n.1. „Sport en spel door blinde kinderen" en: „Een van Ons". De bekende Bondspropa<gandist, de heer Joh van den Berg, zal een korte herdeiikings rede houden.

Mogen ook in onze gemeente, gelijk overal in ons land, zeer velen willen delen in de dankbaarheid en vreugde van onze blinde landgenoten.

Programma's, tevens bewijs van toegang, worden aangeboden en zijn verkrijgbaar bg de comitéleden en aan de zaal. De entree is zeer laag, zodat eigenlijk wel een ieder komen kan.

Het Comité van voorbereiding, D. Rijnders, burgemeester, Middelhar

nis, ere-voorzitter; Mr. J. M. Hempenius, Middelhamis, voorz.; Mevr. E. Buth-de Rijk, Middelhamis; Mevr. M. H. Geluk Leeuwenburgh, Herkingen; Mevr. J. A Kaptein-van Es, Sommelsdijk; Mevr. A E. Mijs-Meijer, Sommelsdijk; P. A. van den Berge, Middelhamis; H. D. de Haan Middelhamis: P. Jansen, Sommelsdijk; Dr. TJ. Kuipers, Sommelsdijk; L. van der Waal, MiddeUiamis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 maart 1955

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

60jaar Blindenorganisatie

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 maart 1955

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's