Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuws uit Zeeland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nieuws uit Zeeland

4 minuten leestijd

THOLEN

— Kerkelijlte collecten. De Restauratiecollecte'van de Ned. Herv. Kerk te Tholen bracht ƒ 129.15 op en die voor de Verwarmmg ƒ 97.05. Het Verjaringsfonds bracht in de maand Februari ƒ 78.10 op.

— Bevrijdingsfeest. Het bestuur van de Thoolse vereniging is in vergadering bijeen geweest teneinde te bespreken om op de Nationale feestdag van dit jaar — 5 Mei — festiviteiten te organiseren.

Men zal trachten, daar de 10-jarige bevrijdingsdag wordt herdacht er iets extra's van te maken. Daarom is het de bedoeling een feest te houden, zoals het voor de oorlog werd georganiseerd, n.1. met straatversiering, optochten, kinderen volksspelen.

Uiteraard weet men echter nu nog niet hoever men kan gaan, omdat men nu nog met weet, welke (financiële) middelen ter beschikking staan. Het bestuur hoopt in elk geval, dat ieder inwoner hieraan zal willen medewerken, ook wanneer straks een bijdrage ge. vraagd zal worden.

— Diepten vaarwaters. Bij de onlangs uitgevoerde peilingen werd bij gem. laagwater resp. middenvaarwaters, spitsetonskant en stompetonskant gemeten in: Nieuw Haven en Eendracht bij Tholen middenvaarv/aters 10 dm.; in het Bergsdiep tot Kromme Gat in de Ooslerschelde 12 dm, 4 dm en 2 dm; in het Bergsdiep beoosten het Kromme Gat middenvaarwaters 4 dm; in de Zuid uitloop van de Dortsman resp. 17.15 en 12 dm.; in de zuid uitloop van h»t Brabantsvaarwater resp. 33,24 en 23 dm.; in het Brabantsvaarwater resp. 39, 10 en 43 dm en m de Witte Tonnen Vrije resp. 32,40 en 24 dm.

POORTVUET

— In de raadzaal van het gemeentehuis was een vergadering belegd, uitgeroepen door de burgemeester en bezocht door afgevaardigden van alle verenigingen dezer gemeente, te weten van de Ned. Herv. Gem. 2, de Geref. Kerk 2; de Mannenvereniging 2, Jong Vereen. 2, Knapenvereen. 2, Meisjesvereen. 2, Kleuterschoolleidster 1, Chr. Landarbeiders, bond 2, Buurtvereen. 2, Oranjevereen. 2, Gymnastiekvereen. 1; Muziekvereen. 1, de hoofden der O.L. en Chr. School, 1 onderwijzeres, van de Moderne Bond 2, van de Dorpsgemeenschap 2.

De burgemeester begon met allen een welliom toe te roepen, hen dankend voor het gehoor geven aan de oproep door hem gedaan. De bedoeling van deze bijeenkomst komt, aldus de Burgemeester, hierop neer Zo als leder onzer weet zal het op 5 Mei a.s. 10 jaar geleden zijn, dat wij bevrijd zijn. Nu ligt het in de bedoeling van de regering dit nationaal feestelijk te herdenken, Zeeland was ook m Oct. '44 bevrijd, het overige deel des lands pas in Mei '45. Daarom wordt echter 5 Mei nationaal herdacht. Uit alle lagen der bevolking zal in iedere stad en dorp een comité worden samengesteld, om te trachten tot een herdenkingsfeest te komen. Daarom heb ik de afgevaardigden van

Daarom heb ik de afgevaardigden van alle verenigingen uit onze gemeente uitgenodigd hedenavond hier samen te komen, teneinde een bespreking te houden of het ook mogelijk blijkt dat wij ons aansluiten bij de herdenkingsfeesten.

Gaarne geef ik ioder afgevaardigde het woord, die namens zfln vereniging met zijn belangen naar voren kan komen. Als burgemeester kan ik zelf niet in een comité zitting nemen, ook is het niet de bedoeling om een comité op te richten, deze avond wil ik alleen weten, of het mogelijk is dat wij een feest zou. den kunnen houden. Vanzelf sprekend worden in het Nationaal Comité ingelast gecombineerde of afzonderlijke kerkdiensten, hoe dit hier plaatselijk zal gaan weet ik natuurlijk nog niet.

Daarna werd namens de kerkelijke groepen gezegd, dat ze gaarne zouden zien, een gecombineerde kerkdienst in de voormiddag, des namidags kinderspelen en kinderzang en verder op zeer gepaste wijze deze herdenking te vieren.

Zo zeiden vele groepen hun belangen, waarop de burg. allen dankte voor hun medewerking en zegde toe te trachten een Comité samen te stellen, wijl hem gebleken was, dat allen deze dag toch wensen te herdenken. Ter verdere uitwerking zou nader bericht worden gedaan. Daarna ging men uiteen.

ST. ANNALAND "~

— Van wie? Bij de postcommandant der Rijkspolitie zijn inlichtingen te verkrijgen over een te St. Annaland aankomen lopen grote zwarte hond.

—Stierenkeuring. De jaarlijkse stierenkeuring zal te St. Annaland D.V. plaats vinden op Donderdag 17 Maart as. des namiddags om half vier.

— Doorgang afgesloten. Bij de doorgang van de Tienhoven naar de Julianastraat zal een bord geplaatst worden: „Verboden voor vee." Wanneer er met vee over dit pad gegaan zou worden, zouden er zich moeilijkheden voor kunnen ^oen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 16 maart 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Nieuws uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van woensdag 16 maart 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's