Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Feestelijke Jaarvergadering Co�p. Boerenleenbank te Nieuwe Tonge

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Feestelijke Jaarvergadering Co�p. Boerenleenbank te Nieuwe Tonge

Meerdere jubilarissen

3 minuten leestijd

Op de in feestelijk sfeer gehouden algemene vergadering van de Coöp. Boerenleenbank „Nieuwe Tonge" op Vrijdag 18 Maart j.l. besprak de voorzitter in zijn openingswoord de moeilijkheden verbonden aan het rentegevend beleggen van de grote kapitalen, die in de laatste jaren bij de Banken worden ingebracht. Enerzijds is er bij de Bank het streven een behoorlijke rentevergoeding te geven voor ingelegde spaargelden, anderzijds zijn de mogelijkheden om deze gelden tegen een behoorlijke rente uit te zetten heel klein. Aandacht werd geschonken aan het feit dat de heren Joh. Buth en I. Mosselman nu 41 jaren lid der Bank zijn, en de heren P. C. Tijl en J. A. Rober binnen enkele weken 40 jaren. De voorzitter wenste deze heren geluk en hoopte dat zij nog vele jaren de vergaderingen van de Bank kunnen bezoeken.

De kassier bracht een uitgebreid verslag uit over het afgelopen jaar, dat nog sterk stond in het teken van de schadeuitkeringen tengevolge van de watersnood. Uitkeringen Rampenfonds bedroegen in 1954 het bedrag van ƒ 259. 568.000 en aan schadeuitkeringen voor gebouwenschade en agrarische schade een bedrag van ƒ 2.267.772.66.

In 1953 waren deze cijfers resp. J 955 duizend gulden en ƒ 493 duizend gld. Vanaf Januari 1955 werd reeds ruim 400 duizend gulden uitgekeerd. Aan de hand van deze cijfers kunnen wij becijferen dat de totale schade door het water in deze gemeente op rond 5 millioen gulden, aan agrarische en gebouwenschade bedraagt, ongerekend de uitkeringen m de sociale sector. Het bedrijfsresultaat van de bank is bevredigend. De rekening sluit met een bruto winst van ƒ 7700.00. Aan spaargelden was gedeponeterd op 31 December 1954 een bedrag van ƒ 2.720.355.60. Tot een bedrag von ƒ 483.756.01 stond uit aan voorschotten; aan effecten was er een bezit van ƒ 249. 738.36. Verder is aan andere beleggingen nog uitgegeven ƒ 479.555.91. De reserve bedraagt ƒ 86.170.08, zodat deze na toevoeging van de winst van dit jaar stijgt tot ruim 91 duizend gulden. Als bestuurs lid werd herkozen de heer P. Vreeswijk en als lid van de Raad van Toezicht werd gekozen de heer L. van Es Gz., terwijl diens plaats als pi. vervangend lid van de R.v.T. werd ingenomen door de heer J. H. v. Strien Jr. De voorzitter bracht dank aan den heer J. T. v. Strien Sr., die zich niet meer herkiesbaar stelde, voor de serieuze wijze waarop hij steeds de belangen der Bank had behartigd en bood hem als blijk van waardering een zilveren asbak aan. Aan het einde der vergadering werd de voorzitter toegesproken door de heer M. S'. Kardux, voorzitter van de Raad van Toezicht, die namens bestuur, Raad van Toezicht en de leden de voorzitter fehciteerde met het feit dat hij op 26 Mrt. 1955 gedurende 25 jaar bestuurslid der Bank mocht zijn. Vanaf 1935 in de vacature D. Breesnee gekozen als voorzitter van de Bank heeft de heer Buth steeds met vaste hand de leiding der Bank op zich genomen,.

De heer Buth 25 jaar voorzitter

Namens de Boerenleenbank en de Coöp. Dorpslandbouwvereniging, waarvan de heer Buth ook 25 jaar voorzitter IS werd aan de jubilaris een boekenkast en een stoel aangeboden, waarvoor de heer Buth zich zeer erkentelijk verklaarde omdat hij dit alles zag als een blijk van waardering voor het werk zoveel jaren belangeloos voor Bank en Landbouwvereniging verricht. Nadat ook de kassier de heer Opstelten nog dank had gebracht voor de zeer pi'ettige wijze waarop hij steeds door de Directeur in de gelegenheid was gesteld zijn inzichten en gedachten over het werk aan de Bank ten uitvoer te kunnen brengen, daarin gesteund door het geheel bestuur en Raad van Toezicht .waarbij hij wees op de grote homogeniteit in het bestuur, waardoor ook de voorzitter in staat was gesteld de belangen der Bank te bevorderen, bracht de voorzitter dank aan de vergaderingen voor de gelukwensen hem aangeboden, aan de mede bestuursleden voor hun prettige medewerking in zijn werk. Na het sluiten der vergadering bleef

Na het sluiten der vergadering bleef men nog op geruimen tijd in een gezellige sfeer bijeen, waarbij wel goed uitkwam de warme belangstelling van de bevolking voor het werk van de Bank maar wel speciaal het werk van haar voorzitter.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 maart 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Feestelijke Jaarvergadering Co�p. Boerenleenbank te Nieuwe Tonge

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 maart 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's