Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voorlichting over emigratie naar Canada

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voorlichting over emigratie naar Canada

Hoe Nederlanders het er maken

7 minuten leestijd

Vrijdagavond werd een voorlichtingsavond gehouden vanwege het gewestelijk arbeidsbureau Middelhamis over emigratie naar en het le-ven van Nederlandse emigranten in Canada. De belangstelling was niet groot, die er waren zijn vermoedelijk allen wel sterk in de emigratie naar Canada geïnteresseerd. Wij zagen veel jongelui en ouderen, die familie in dat noordelijkste land van de nieuwe wereld hebben. De avond werd gevuld met een boeiende en zeer heldere inleiding van de voorlichtingsambtenaar, de heer G. van Reemst uit Middelburg, en met films, kleur en zwartwit, die de heer Saers met zijn apparatuur kwam vertonen.

De directeur van het arbeidsbureau de heer v. d. Gijp opende met een welkonxstwoord en met de heer van Reemst aan de aanwezigen voor te stellen. In een korte inleiding tot de avond zei de heer v. d. Gijp, dat velen momenteel menen, dat men maar beter zou doen met de emigratie stop te zetten; er zijn echter gegronde redenen om er mede door te gaan, n.1. vanwege de grote bevolkingstoename in Nederland, vanwege de onzekerheid of de huidige conjunctuur wel zal voortduren en omdat er nu nog gunstige voorwaarden zijn om te emigreren, waarbij spr. er op wees, dat tegenover de faciliteiten, die de emigrant nu geniet, voor de oorlog het zo was, dat men minstens 1000 $ meebracht en dat men binnen een jaar als zelfstandig ondernemer gevestigd moest zijn.

Gewichtig besluit

De heer van Reemst begon zijn inleiding met te attenderen op het ge-wichtige besluit dat men neemt als men gaat emigreren. Men verlaat zijn eigen land voor een nieuw, om daar ook een geheel nieuw bestaan te gaan opbouwen. Terwijl men vroeger emigreerde in hoofdzaak om godsdienstige of politieke redenen zijn het nu econmische motieven, die tot emigratie nopen, behoudens dat de drang naar zelfstandigheid en groter vrijheid ook velen er toe brengt. Maar in ieder geval grijpt emigratie diep in het leven in. Het betekent een afscheid van al wat dierbaar is en men komt in een vreemd land met een vreemde taal, onder een vreemd volk met vreemde gewoonten. Het is aJs het verplanten van een boom en men weet het: hoe ouder de boom, hoe moeilijker hij vat. Daarom dient men goed te overleggen alvorens weg te gaan. Man en vrouw — en als er grotere kinderen zijn, ook die — moeten het volkomen eens zijn met het besluit. Contact met het nieuwe volk is onvermijdelijk en onmisbaar dus: de taal leren voordat men vertrekt. Vooral de vrouw dient te doen, omdat zij het is, die later het minst met de bevolking en dus met de nieuwe taal in aanraking komt, dit, terwijl juist de vrouw het vermogen van te zijn de samenbindende factor in het gezin niet mag verliezen.

Huib Groenendijk

De heer van Reemst vertelde verder veel over Canada, dat hij zelf van Oost naar West bereisde en waar hij met vele emigranten heeft gesproken, o.a. met Huibert Groenendijk uit Sommelsdijk. Alhoewel er al veel over Canada gesproken en geschreven is, menigmaal ook in ons blad, verschafte de heer van Reemst dermate vele interessante gegevens, dat wij er hier nog een en ander van willen vermelden.

De zeereis naar Halifax duurt 8 dagen. Men gaat dan 5000 km van huis en de klok moet 5 uiu: terug gezet. Per vliegtuig doet men er 20 uren over. Canada is 300 X Nederland, de afstand van de Oost- naar de Westkust is 6000 km en daarover rijdt een trein 5 nachten en 4 dagen. De Zuidpunt van Ontario ligt op gelijke hoogte als Rome, in het Noorden komt Canada tegen de pool aan. Het land loopt op naar het Westen. Eenderde van de oppervlakte is bos, in het midden liggen de prairies. Canada bezit eenderde van alle zoetwater van d« wereld! Het telt 15 mlllioen inwoners waarvan 9/11 deel langs de grensgebieden met de Ver. Staten woont. Er zijn nog 145.000 Indianen en 9500 Eskimo's. Men telt er 50 nationaliteiten, Britten zijn er 6 millioen, Fransen 4% millioen, voorts veel Duitsers, Scandma-viërs, Italianen enz. De eerste Nederlanders vestigden zich in 1795. In de vorige eeuw gaven 30.000 aan dat zij van Ned. afkomst waren. In 1954 telde men de 100.000e emigrant van na de oorlog en er zitten nu een 300.000 Nederlanders.

Canada heeft een landklimaat en alleen Ontario heeft zachte winters. Zij het dat de meren toch nog 4 maanden dichtgevroren liggen. De Canadezen leven als Amerikanen

De Canadezen leven als Amerikanen en kleden zich ook zo (met bonte overhemden en dassen b.v.) Zij rijden in dezelfde auto's als de Yankee's. Britse en Franse gewoonten zijn .er overheersend.

Hartelijk zijn zij, gastvrij en joviaal, men kijkt er niet op standsverschil, het gezinsleven is losser dan bij ons, op het land zijn de huizen van hout, in de steden van steen. De houten huizen zijn dubbelwandig en hebben 's winters dubbele ramen, die men in het voorjaar door horren (want er zijn veel vliegen) vervangt. De daken bedekt men met dik asphaltpapier, daar pannen stuk zouden vriezen. Het meubilair is er niet erg modern, maar wel modern is het gebruik van diverse apparaten, stofzuigers, radio, televisie, auto en vooral de ijskast. De leveranciers bezorgen er zelden iets thuis, dus slaat men zoveel mogelijk tegelijk in en bederfelijke waren zet men dan in de ijskast.

Het ontbijt bestaat uit, juice, dan een graanproduct met melk (van 15% vet) en toast. Tussen middag- en avondeten maakt men weinig .verschil; ijswater, broodjes, craeckers, soep, veel vlees of vis, veel groente, pudding, roomijs.

De uurlonen voor ongeschoolden variëren thans van 70 tot 110 dollarcent, van vaklieden en geschoolde landarbeiders van 1 tot 2 $.

De huishuren zijn er 20 tot 25% duurder dan hier, maar eten, kleding en brandstoffen zijn er aanzienlijk goedkoper.

Kerk, Onderwijs enz.

Het Katholieke bevolkingsdeel is het grootst, daarnaast is groot de United Church, de Reform Church of America en ook vindt men er de Gereformeerde Kerk, de Oud Geref, enook al Art. 31. Spr. verklaarde dat er onder de kerkgenootschappen onderling grote verdraagzaamheid is.

Verder vertelde de heer van Reemst nog een en ander over het onderwijs, dat in handen der provincies is. Bijzondere scholen zijn meestal tevens kostscholen. De afstanden zijn groot en dus rijden er schoolbussen of gaat de jeugd te paard naar school. Ook komt men er rijdende scholen tegen, terwijl pers en radio in het onderwijs een grote rol spelen.

Uitvoerig stond spr. stil bij de economie van het land-, de bodemschatten, de onafzienbare cultuurvlakten, fruit- en groententeelt, landbouw en veeteelt, mijnbouw en industrie. Canada is in alle opzichten een. land dat nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling staat. De sociale voorzieningen zijn er niet zo als hier, maar zij verbeteren. Men heeft er al een werkloosheidsverzekering, doch nog niet voor de landbouw!

Wie kunnen er emigreren? stelde spr. zelf een vraag, waar hij antwoordde: Zij, die goed gezond zijn, die een gun

Zij, die goed gezond zijn, die een gunstig verleden hebben en het best lukt het als men in Canada al familie of vrienden heeft. De leeftijd van het gezinshoofd mag niet hoger zijn dan 40 jaar. Men moet er ook geen mensen hebben, die 12 ambachten en 13 ongelukken achter de rug hebben. Landbouwmensen heeft men er het liefst!

Ten aanzien van de subsidie is er een regeling op komst, waarbij wordt uitgegaan VEin het belastingbedrag hier. Maximaal mag men nu aan geld meenemen ƒ 4000.— voor het Ie gezinslid en ƒ 2000.— voor elk volgend.

Over het algemeen zijn de Nederlandse emigranten in Canada materieel geslaagd. Maar allen, met wie de heer van Reemst had gesproken, vertelden over de moeilijkheden van het eerste jaar.

Als men nog een half jaar terug kon, zou men gaan, maar heeft men een jaar uitgediend dan is men al aardig gewend en dan denken de meesten alleen maar meer over Nederland om er een vacantietrip heen te maken! Uit de vergadering werden nog enige

Uit de vergadering werden nog enige vragen gesteld over het klimaat. Spr. antwoordde hierop o.a. dat het verschrik keiijk -vriezen kan in Canada, in Quebec b.v. tot — 45 gr.! Maar men verdraagt die veel gemakkelijker dan hier!

Merkwaardig is ook, dat geëmigreerde Nederlanders veel liever met Canadezen omgaan dan met landgenoten! Na de causerie en een korte pauze,

Na de causerie en een korte pauze, waarin de aanwezigen levendig van gedacht-an wisselden met elkaar, volgden we vertoning van de fraaie en zeer instructieve films.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 30 maart 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Voorlichting over emigratie naar Canada

Bekijk de hele uitgave van woensdag 30 maart 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's