Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het Koninkrijk der hemelen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het Koninkrijk der hemelen

17 minuten leestijd

Zingen: Ps. 103: 10, 11Ps. 145: 2, 4, 5Ps. 72: 4, 8, 9, 11Ps. 100: 1, 2, 3, 4Ps. 78: 1, 2Ps. 92: 7, 8Lezen: Mattheüs 13: 31-35Mattheüs 13: 44-53Kerntekst:'Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen' (Mattheüs 4: 17).

Er staat een man bij de Jordaan. Hij ziet eruit als een profeet. Hij heeft een lange mantel van kameelhaar aan. Hij spreekt tegen de mensen die daar de Jordaan oversteken. Hoor, hij roept: 'Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.' Nieuwsgierig komen de mensen wat dichter-bij hem staan.

Jullie weten vast zijn naam al: het is Johannes de Doper. Hij spreekt over een Koninkrijk! Wie is dan de Koning? En wie mogen bij dat Koninkrijk horen? Hoe kom je in dat Koninkrijk? Veel mensen willen het weten. Johan nes heeft het hen verteld. Zou je ook graag een antwoord op deze vragen willen weten? Luister dan maar eens naar wat de Heere Jezus Zélf over dat Koninkrijk vertelt, want Hij is natuurlijk de Koning.

Als Hij voor het eerst in het openbaar gaat spreken, zegt Hij tegen de mensen:

'Het Koninkrijk Gods is nabij gekomen'. Nu de Heere Jezus op aarde is gekomen, is het Koninkrijk heel dichtbij gekomen. De Koning is immers nu Zelf op de aarde. Hij zal de strijd gaan voeren met die andere koning: de vorst der duisternis, de duivel. Door Zijn lijden en sterven zal Hij de overwinning behalen. Hij zal de schuld van Zijn volk verzoenen. Zondaren kunnen hierdoor bij dat hemelse Koninkrijk horen!

De discipelen van de Heere Jezus begrijpen nog zo weinig van dat Koninkrijk der hemelen. Daarom vertelt Hij verschillende gelijkenissen. Gelijkenissen zijn voorbeeld-verhalen die de Heere Jezus vertelt om er iets mee te leren. De Heere Jezus wil graag dat Zijn discipelen goed begrijpen wat het Koninkrijk der hemelen is. Hij wil Zijn discipelen later gaan gebruiken om de mensen over het Koninkrijk te vertellen.

Hij vertelt hoé het Koninkrijk van God in de harten van mensen komt. Ook in jouw hart moet Hij Koning worden, dan hoor jij ook bij Zijn Koninkrijk. Het Koninkrijk van God is een heel ander Koninkrijk dan de machtige koninkrijken in deze wereld. Het is geen koninkrijk van veel land, veel soldaten, veel geld en veel macht. Het is een Rijk dat heel klein begint in de harten van mensen. Het zaad van het Evangelie wordt gestrooid. De Heere wil dat zegenen. De Heilige Geest werkt dan in de harten van mensen een verlangen om niet langer de vorst der duisternis te dienen maar Koning Jezus. Ze worden tot God bekeerd. Zij mogen dan horen bij een Koning die machtiger is dan alle andere koningen. Hij is Gods Zoon! Om Zijn discipelen te leren hoe het Koninkrijk van God komt, vertelt de Heere Jezus de volgende gelijkenissen.

De Heere Jezus zegt dat het Koninkrijk der hemelen gelijk is aan een zuurdesem. Weet je wat zuurdesem is? Zuurdesem is een soort gist dat vrouwen in Israël gebruikten bij het bakken van brood. Ze gebruikten daarvoor vers meel en deden daar gegist deeg van de vorige dag (= zuurdesem) doorheen om het te laten rijzen. Je merkt er eigenlijk heel weinig van, maar toch zorgt dit kleine beetje zuurdesem ervoor dat het hele deeg verzuurt (rijst). Het zuurdesem is een beeld van het Woord van God. Stil doet dat Woord zijn werk onder de volgelingen van de Heere Jezus. Eerst heeft Hij twaalf discipelen, later volgen 120 mensen Hem. Na Zijn opstanding verschijnt Jezus aan 500 mannen.

En op de pinksterdag komen er 3000 mensen tot bekering. Sinds die tijd is het Evangelie verspreid over heel de wereld. Maar nog niet alle volken hebben gehoord van de Naam van Jezus, dat is Zaligmaker.

Wij mogen elke dag Gods Woord horen. En? Is het zuurdesem van Zijn Woord al in jouw hart gekomen? Vanuit onszelf dragen wij God Woord niet in ons hart. Zuurdesem wordt van buitenaf aan het deeg toegevoegd. Zo moet de Heilige Geest zélf het Woord van God in je hart brengen. En Hij zorgt ervoor dat dat Woord Zijn werk doet.

Stil en voor anderen in het begin misschien onmerkbaar. Maar het kan niet verborgen blijven. Uiteindelijk is aan de vruchten te zien wie de Heere wil volgen en dienen. Dat wordt dan het belangrijkste in je leven. Zo gaat het bij de komst het Koninkrijk der hemelen. Als de Heere in je hart gaat werken, is het begin heel klein. De Heilige Geest legt dan soms zomaar één woord in je hart. Maar als dat gebeurt, wordt heel je leven anders. Dan doe je niet langer waar je zelf zin in hebt, maar vraag je bij alles naar de wil van de Heere. We noemen dat de bekering. Is de Heere Jezus ook jóuw Koning al?

Een Israëliet gaat zijn groentetuin klaar maken. Eerst heeft hij een stuk land al mooi glad gemaakt. De grote stenen eruit, wat vruchtbare aarde er bovenop. Nu gaat hij het zaad in de groentebedden leggen. Hij heeft verschillende zaden bij zich, grote en kleine. Verschillende groenten zullen straks groeien in zijn tuin. Nu pakt hij het kleinste zaadje. Het is maar héél klein. Je laat het al heel snel vallen. Voorzichtig neemt de man het kleine zaadje tussen zijn vingers en geeft het een plekje in de groentetuin. Maar is die plek niet veel te groot? Uit zó'n klein zaadje kan toch alleen maar een heel klein plantje groeien ? Nee, deze man weet het: dit is mosterdzaad. En als mosterdzaad gaat groeien, wordt het de grootste plant van de groentetuin! Het is wel het kleinste zaadje, maar het wordt zo groot als een boom, met takken en bladeren waartussen de vogels hun nest kunnen maken.

De Heere Jezus wil Zijn discipelen leren dat Gods Koninkrijk klein en onaanzienlijk begint in deze wereld. Veel mensen bespotten de dienst van God en denken dat de Heere geen grote macht heeft. Toch zal later blijken dat alle Koninkrijken van deze wereld zullen vergaan en dat alleen Gods Koninkrijk over blijft. Overal in de wereld zullen er mensen zijn die de Heere Jezus als hun Koning gaan dienen. Zo zorgt de Heere Zelf dat Zijn Rijk er zal zijn tot in eeuwigheid!

Maar hoe komen de discipelen zelf in dit Koninkrijk? Dan vertelt de Heere hen nog een gelijkenis.

Er is een man bezig op de akker. Met zijn houweel, een scherpe, stevige stok, hakt hij op de harde klei. Hij moet voor zijn baas de akker gereed maken voor het zaaien. De grond moet worden omgeploegd. Het is zwaar werk. Door de droogte is de grond zo hard geworden. Het zweet loopt over de man z'n rug.

Plotseling ziet hij iets vreemds tussen de droge grond. Het lijkt wel een stuk van een kruik of van een kist. Voorzichtig hakt hij de grond eromheen los tot hij het er helemaal uit kan halen. Gespannen kijkt hij erin en wat ziet hij? Hij heeft een schat gevonden! Maar... deze grond waarin de schat ligt, is van zijn baas, dus de schat is ook niet van hem! Snel bedekt hij de schat weer met de aarde en gaat naar huis. Daar rekent hij uit hoeveel geld hij nodig heeft om de akker met de schat te kunnen kopen. Heel veel geld moet hij daarvoor hebben. Alles wat hij heeft, moet hij verkopen. Heeft hij er zoveel voor over? Ja. Hij aarzelt of twijfelt niet, maar met blijdschap in zijn hart verkoopt hij al zijn spullen. Want als hij deze schat heeft, is hij rijk, schatrijk!

Zo is het Koninkrijk der hemelen ook een schat. Maar wat is deze schat verborgen! Waar moet je hem zoeken? In Gods Woord, in de Bijbel. Heb je dat al zo vaak gedaan en kun je hem niet vinden? Bidt dan om de Heilige Geest. Als Die je ogen opent, zül je de Schat ook vinden: de Heere Jezus! Dan zie je de grote rijkdom van de zaligheid. Dan ga je verlangen om bij dat Koninkrijk der hemelen te horen. Om die grote Koning te mogen dienen. Die Koning die Zijn Leven gaf om de schuld van Zijn onderdanen te verzoenen. Zo mogen de discipelen het de mensen gaan vertellen: 'Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid...' Dat Koninkrijk dat wel klein begint, maar toch heel je leven verandert. Dat grote geluk om bij de Heere Jezus te horen en door Zijn genade vergeving van schuld te ontvangen.

Zou je er ook niet graag bij horen? Is die schat je niet alles waard? De Heere zegt: 'Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden. En die Mij vindt, vindt het Leven.'

Ter inleiding

Aan het begin van het verenigingsseizoen klinkt in deze eerste mivo-schets het Goddelijk bevel: 'Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen.'

Van nature behoren we tot het rijk van de vorst der duisternis. Maar door genade is het mogelijk een burger van het Koninkrijk der Hemelen te worden. Om dat uit te leggen worden drie gelijkenissen besproken: die van het zuurdesem, het mosterdzaadje en de schat in de akker. Het Koninkrijk der Hemelen is verborgen. Maar... wie op de juiste wijze zoekt, die zal vinden!

De Heere Jezus Christus laat Zich vinden in Zijn Woord. Dat Woord Hij heeft willen zegenen aan het hart van John Wiclif. John Wiclif heeft de Bijbel mogen vertalen vanuit het Latijn in het Engels. Ook streed hij tegen dwalingen in de Rooms-Katholieke kerk. Daarom wordt hij wel de morgenster van de Reformatie genoemd!

Beide schetsen zijn niet eenvoudig. We wensen u van harte de hulp en de leiding van Gods Geest.

Namens de kommissie Mivo -12,

Marianne Sollie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 september 1995

Mivo -12 | 28 Pagina's

Het Koninkrijk der hemelen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 september 1995

Mivo -12 | 28 Pagina's

PDF Bekijken