Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Obadja

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Obadja

12 minuten leestijd

Pagina 1

1,2. Straf van je ouders. Ouders geven als het goed is, geen straf omdat ze dat fijn vinden. Ze straffen je uit liefde.

Straf is nodig om je erbij te doen stilstaan dat de dingen die je deed verkeerd zijn. Straf heeft tot doel je ervan te weerhouden steeds

Straf heeft tot doel je ervan te weerhouden steeds weer verkeerde dingen te doen.

3. De straf van de Heere in de tijd van Elia had tot doel om Israël weer terug te brengen tot de Heere. Bij Sodom en Gomorra was het geduld van de Heere ten einde. Voor hen was geen terugkeer meer mogelijk. 4. De zondvloed, de farao in Egypte, de vurige slan

4. De zondvloed, de farao in Egypte, de vurige slangen tijdens de woestijnreis van het volk Israël, de straffen in het leven van koning David na de zonde met Bathséba en de volkstelling van Israël, de straf van de ballingschap enzovoort.

Pagina 2 en 3

De tijd waarin wij leven

De zondag is voor veel mensen in ons land geen aparte dag meer. Het is niet meer de dag des Heeren. Dit kunnen we zien aan het feit dat er veel winkels open zijn op zondag. Steeds meer is er sprake van zondagsarbeid. Er gaan steeds minder mensen naar de kerk in ons

Er gaan steeds minder mensen naar de kerk in ons land. Steeds minder mensen geloven dat de Bijbel Gods Woord is. Dit zien we ook aan de wetten die in Nederland gemaakt worden. Er komen steeds meer wetten die tegen Gods Woord ingaan.

Afgoden van onze tijd 1. Sport, muziek, t.v, video, computer, geld, werk,

1. Sport, muziek, t.v, video, computer, geld, werk, carrière maken, auto, kleren enzovoort. 2. Het antwoord op deze vraag zal verschillend zijn.

2. Het antwoord op deze vraag zal verschillend zijn. Misschien is dit een goede gelegenheid om te praten over de computerverslaving en de vele computerspelletjes met de nadruk op doodschieten. Het gevaar van een verslaving aan internet. 3. Een afgod is iets waarop we ons vertrouwen stel

3. Een afgod is iets waarop we ons vertrouwen stellen in plaats van de Heere. Wat vinden we belangrijk in ons leven? Wat beheerst onze gedachten?

Waarmee vullen we onze kostbare genadetijd?

De ouders van Obadja

De kern is dat de Heere jou afgezonderd heeft van de wereld toen je gedoopt bent. De Heere alleen heeft recht op jouw hart en leven. Het doopwater wijst je erop datje vuil bent door de zonde. Maar het zegt jou ook dat alleen het bloed van Christus jou kan wassen van alle zonde.

Gedoopt zijn betekent niet datje een kind van God bent. Om een kind van God te worden is de wedergeboorte nodig.

Luther en de doop

Temidden van de strijd wist Maarten Luther het: de Heere is bij mij. Maarten had de betekenis van zijn doop mogen begrijpen en beleven. Het bloed van Christus hebben we nodig omdat we onrein zijn. Dat is de taal van het doopwater.

De Heere vrezen, wat is dat?

1. De vreze des Heeren betekent niet dat Obadja bevreesd of bang is voor de Heere. In het hart van Obadja is een diepe eerbied voor de Heere. Hij weet dat de Heere heilig is en hij voelt zijn eigen nietigheid en afhankelijkheid. Hij vreest de Heere niet als een knecht of slaaf zijn meester vreest. Hij heeft de Heere lief als een kind. Je kunt het vergelijken met de liefde van een kind voor zijn ouders. Je beleeft er vreugde aan dat je doet wat ze vinden. Er is kinderlijk vertrouwen, afhankelijkheid en hoogachting.

2. Obadja valt voor Elia op de grond. Obadja kan zeggen: ik sta voor Achab een aardse koning. Obadja weet dat Elia een hofmeester is van het hemelhof. Als je de Heere vreest, heb je ook eerbied voor het ambt. Obadja vertelt zelf tegen Elia dat hij de Heere vreest. Obadja heeft met gevaar van zijn leven honderd profeten verborgen. 3. Als de Heere iemand een nieuw hart geeft, kun

3. Als de Heere iemand een nieuw hart geeft, kunnen we dat merken aan verschillende dingen. We noemen dat de vruchten van het nieuwe leven. We zullen er enkele noemen:

3.1. De droefheid naar God. De Heere geeft een liefde tot Hem in het hart. Je voelt dat de relatie met de Heere verbroken is. Er komt een smart over de zonden. Die smart is zo diep. Je hebt gezondigd tegen de Heere, Die elke dag zo trouw voor je zorgt.

3.2. In ons hart komt een liefde tot dingen van de Heere: Zijn Woord, Zijn dag, Zijn volk.

3.3. Er komt een strijd tegen de duivel, de wereld en ons eigen zondige ik.

3.4. Een belangrijke vrucht is ootmoed. We voelen ons klein en nietig. We bidden of de Heere ook anderen bekeren wil

3.5. In Galaten 5 : 22 lezen we nog meer vruchten: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Als de Heere in het leven van een jongen of meisje komt, kun je dat zien aan de manier waarop ze met hun vrienden omgaan, hun bezig zijn op school, hun vrijetijdsbesteding enzovoort. Ze bidden vaak: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?

Leesstukjes Als de leesstukjes gelezen zijn, lukt het misschien

Als de leesstukjes gelezen zijn, lukt het misschien beter om naar aanleiding van een concreet voorbeeld een gesprek op gang te brengen

Pagina 4 1. Zolang de zon aan de hemel staat, zal de Heere

1. Zolang de zon aan de hemel staat, zal de Heere doorgaan met Zijn werk. Je kunt dus nooit zeggen dat er geen mensen meer bekeerd worden.

Jong de Heere vrezen 1. Dan mag je al jong het echte geluk kennen. Al het

1. Dan mag je al jong het echte geluk kennen. Al het geluk van de wereld kan nooit ons hart vervullen. Als je jong de Heere mag vrezen, dan word je voor veel zonde bewaard. Voor jou zal dan gelden: God zal Zelf zijn Leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet

2 Jakob, Jozef, Mozes, Samuël, David, Jeremia, Daniël, Johannes, Timotheüs.

De Heere roept in Zijn Woord ons op ... 1. Het zoeken van de Heere terwijl je nog jong bent.

1. Het zoeken van de Heere terwijl je nog jong bent.

2. We moeten aan onze Schepper denken als we nog jong zijn. De dagen van onze ouderdom noemt Salomo de kwade dagen. 3. De Heere is te vinden terwijl je nog leeft. Dit noe

3. De Heere is te vinden terwijl je nog leeft. Dit noemen we onze genadetijd. Er is bij de Heere nog genade te krijgen.

Het Nieuwe Testament 1. Mattheüs 6 : 33 - Maar zoekt eerst het Koninkrijk

1. Mattheüs 6 : 33 - Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen-zullen u toegeworpen worden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1999

Mivo +12 | 22 Pagina's

Obadja

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1999

Mivo +12 | 22 Pagina's

PDF Bekijken