Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

1. Afschaduwing en vervulling

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

1. Afschaduwing en vervulling

13 minuten leestijd

Is er verband tussen het Pascha zoals dat in het Oude Testament werd gevierd en het lijden en sterven van de Heere Jezus? Over deze vraag hoeven we niet lang na te denken. Dikwijls wordt dit in de prediking benadrukt. Wat het verband tussen deze twee gebeurtenissen is, zal in dit hoofdstuk aan de orde komen.

Het oudtestamentische pascha

Sinds de Middeleeuwen viert de christelijke kerk het paasfeest op de eerste zondag na de volle maan na 21 maart.

Wij zijn daar helemaal aan gewend geraakt, maar het is goed eens na te gaan wat de Bijbel ons over het Pascha in het Oude Testament leert. Je zult dan ontdekken dat Pascha en ons paasfeest niet verward mogen worden.

Het Pascha werd onder Israël jaarlijks gevierd vanaf de veertiende dag van de eerste maand, de maand Abib.

Later werd deze maand Nisan genoemd. Het feest werd ingesteld bij de uittocht van het volk Israël uit Egypte.

Elke huisvader moest een eenjarig mannelijk lam slachten, dat geen enkel gebrek mocht hebben. Vier dagen van te voren moest dat lam al afgezonderd worden. Het slachten moest plaatsvinden tussen dne uur 's middags en zonsondergang.

's Avonds, dus de 15de Nisan (de dag liep bij Israël van 6 uur 's middags tot 6 uur 's middags) werd het geslachte lam gegeten. Het bloed van het geslachte lam moest worden gestreken aan de beide deurposten en aan de bovendorpel van het huis, waar het offerdier gegeten werd.

Het vlees moest men op het vuur braden en het moest gegeten worden samen met ongezuurde broden en bittere saus (of kruiden). Niets mocht er tot de volgende morgen overblijven: wat overbleef moest worden verbrand.

Tijdens deze bijzondere maaltijd moest men de lendenen omgord hebben, de schoenen aan de voeten en de staf in de hand omdat het volk in haast Egypte moest verlaten.

In Exodus 12 wordt dit feest dan "Pesach" genoemd, waarmee wordt bedoeld: voorbijgang, overspringing.

De Heere zou die nacht het land Egypte doorgaan en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, doden. Maar waar het bloed van het lam aan de dorpels is, zou de Heere sparend voorbijgaan. Pascha is dus het feest van het sparend voorbijgaan van de Heere. Elk jaar moet het volk Israël dit feest vieren als een herinnering aan Gods grote daden bij de uittocht uit Egypte en de sparende hand van God over Zijn volk.

Verder wordt in Exodus 12 gezegd, dat het volk zeven dagen ongezuurde broden zal eten. Dadelijk op de eerste dag moest al de zuurdesem uit de huizen worden verwijderd. Op de eerste en de zevende dag zou het volk een heilige samenkomst houden en op die bijzondere sabbatten mocht ook geen arbeid worden verricht. Dit alles stelde de Heere in als een herinnering aan de uittocht uit het diensthuis van Egypte.

Het pascha was eerst een huiselijke aangelegenheid, maar later werd het verplaatst naar de tempel. Daar werd het lam ook geslacht, werd de offermaaltijd gebruikt.

Op de veertiende Nisan werd door de huisvader zorgvuldig alle zuurdesem uit het huis verwijderd, 's Middags werden dan de lammeren geslacht onder gezang van de Levieten in de tempel. Het bloed van de offerdieren werd uitgegoten bij het altaar.

's Avonds aan de maaltijd, wanneer de eerste beker wijn was rondgegaan, vroeg de oudste zoon van het gezin naar de betekenis van Pascha, waarop de huisvader de geschiedenis vertelde.

Daarna werd het eerste deel van de lofzang gezongen, namelijk het eerste deel van het Hallel, Psalm 113 en 114.

Na de tweede beker werden de ongezuurde broden gegeten en het lam, dat 's middags door de priesters in de tempel was geslacht en daarna thuis was gebraden. Na de derde en vierde beker werd het tweede deel van het Hallel gezongen, namelijk Psalm 115 tot en met 118.

De Bijbelse gegevens wijzen erop dat het Pascha onder het oude Israël niet geregeld is gevierd. Wel lezen we van grootse vieringen ten tijde van de koningen Hizkia en Josia.

Ten tijde van de Heere Jezus werd het feest door het hele volk gevierd. Joden van buiten Palestina kwamen in groten getale naar Jeruzalem. In de Romeinse tijd kon dan gemakkelijk oproer ontstaan. De Romeinse landvoogden stelden dan ook graag misdadigers terecht tot een schrikwekkend voorbeeld voor allen die ter gelegenheid van het Pascha in Jeruzalem aanwezig waren. Soms lieten ze ook gevangenen los om het volk terwille te zijn.

Pascha en Heilig Avondmaal

Van de beschrijving van het oudtestamentische Pascha naar het Pascha dat de Heere Jezus samen met Zijn discipelen gehouden heeft vlak voor Zijn gevangenneming is een noodzakelijke stap.

Behalve de historische betekenis had het Pascha heel duidelijk de sacramentele functie: het bloed van het geslachte lam aan de deurposten, het eten van het lam, de duisternis waarin de maaltijd plaatsvond enzovoort, wezen heen naar de betekende zaak: "Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde".

In de zogenaamde Synoptici (het evangelie van Mattheüs, Markus en Lukas) blijkt heel duidelijk dat de Heere Jezus het Pascha vierde op donderdag, de veertiende Nisan. De vijftiende Nisan wordt het grote Paaslam geofferd en door het bloed dat dan aan het hout kleeft kan de verlossing, het voorbij-gaan aan de zonden van Gods volk, plaatsvinden.

Aan het einde van de paschamaaltijd stelde de Heere Jezus het Heilig Avondmaal in, waarmee Hij officieel het oudtestamentische sacrament als afgedaan aanwees: Nu was het grote Pascha gekomen en de schaduw is toe aan de vervulling.

De Heere Jezus verving het bloedige offer door het onbloedige teken en zegel van ons Heilig Avondmaal. "En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak Hij het en gaf het den discipelen en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit. Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden".

Duidelijk is dat Christus Zichzelf geofferd heeft, Zijn leven aflegde, op het Pascha, dat hiermee volkomen in vervulling ging.

Tegen de achtergrond van de bloedstorting in het Oude Testament krijgt de bloedstorting in het Nieuwe Testament een nog diepere betekenis: nu wordt het Lam Gods geofferd. Zijn bloed is machtig zonden uit te wissen. Alle offers op het Pascha konden dat niet, maar wezen slechts heen naar dit eenmalige Offer in de heilsgeschiedenis.

As de Heere Jezus het Pascha heeft gehouden en er daarna het Heilig Avondmaal voor in de plaats heeft gesteld, komt het ogenblik dat Hij gevangen genomen wordt, onschuldig wordt veroordeeld en wordt gekruisigd.

Na drie uur 's middags geeft Hij dan de geest. Daarmee is de diepste inhoud van ons Heilig Avondmaal gegeven, zoals Paulus dat in 1 Kor. 5 : 7 zegt: "Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus" en zoals het Avondmaalsformulier dat zo indrukwekkend formuleert.

Heenwijzing en vervulling

Concluderend kunnen we dus zeggen dat het oudtestamentische Pascha zijn vervulling vindt in het nieuwtestamentische Heilig Avondmaal en dat zij beide wijzen op het verzoenend sterven van de Heere Jezus Christus. Zelfs de tijd waarop Christus het Avondmaal instelde en Zichzelf Gode heeft opgeofferd valt gelijk met de tijd waarop het Pascha werd gevierd.


Ex. 12; Lev. 23 : 5;

Num. 9 en 28 : 16;

Ez. 45 : 21;

Deut. 16;

Esther 3 : 7 en

2 Kron. 30 : 3

2 Kron. 30 : 16 e.v.

35 : 11 e.v.

Ezra 6 : 19 e.v.

Ex. 12 : 26 e.v.

Ex. 13 : 8

Matth. 26 : 30

2 Kron. 30 en 35

Matth. 26 : 5

Matth. 27 : 15

Matth. 26 : 26-28

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 februari 1988

Mivo +16 | 24 Pagina's

1. Afschaduwing en vervulling

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 februari 1988

Mivo +16 | 24 Pagina's

PDF Bekijken