Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

3. Oorsprong en verlossing van de leugen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

3. Oorsprong en verlossing van de leugen

10 minuten leestijd

We hebben in het voorgaande gezien dat de leugen verschillende vormen kan aannemen. Het valse getuigenis voor de rechtbank is slechts één van die vormen. Verder is duidelijk geworden dat het negende gebod geldt zowel ten aanzien van vrienden als ten aanzien van diegenen die ons niet zo vriendelijk gezind zijn.

Blijkbaar is het moeilijk om eerlijk te zijn. Ook al heb je dan nog nooit voor de rechtbank een vals getuigenis afgelegd, toch zul je jezelf wel eens betrapt hebben op roddelen, lichtvaardig oordelen en het verdraaien van andermans woorden. Veel van wat wij zeggen, is niet waar. Daarom is er op allerlei manieren controle nodig op wat wij beweren. Kaartjescontroleurs, douanebeambten en belastingsinspecteurs zijn nodig om toezicht te houden, omdat wij gemakkelijk de hand lichten met de waarheid. Anderen kunnen ons niet zomaar vertrouwen!

Oorsprong van de leugen

Hoe komt het toch dat de leugen ons zo voor in de mond ligt? De zonde van de leugen zit blijkbaar heel diep. Jakobus schrijft in zijn brief daarover: 'Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden' (Jak. 3:2). De tong mag dan een klein lid zijn, wat wij ermee kunnen uitwerken, is schrikbarend. De tong is vergelijkbaar met een vuur, dat een grote hoop hout in vlam kan zetten, terwijl zijzelf in vlam wordt gezet door de hel (Jak. 3:5,6).

Wij kunnen allerlei wilde dieren temmen, maar de tong kan door geen mens bedwongen worden (Jak. 3:7,8).

'Met onze tong loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking' (Jak. 3:9,10a).

Het is duidelijk dat de tong in vlam wordt gezet door de hel, of anders gezegd: door de duivel zélf de 'vader der leugen' (Joh. 8:44). In hem is geen waarheid; hij kan niet anders dan leugen spreken. (Joh. 8:44).

Tegen de Joden, die zich erop beroemen nakomelingen van Abraham te zijn, zegt de Heere Jezus dat zij de duivel tot hun vader hebben, omdat zij de begeerten van hun vader (namelijk de duivel) willen doen (Joh. 8:44).

Wat de Heere Jezus hier tot de Joden zegt, geldt niet alleen hen, maar ons allen. De leugen zit heel diep, omdat wij er door de vader van de leugen mee besmet of beter: door beheerst zijn. Adam en Eva zijn in de zonde gevallen door de leugen van de duivel te geloven en in Adam zijn wij allemaal een volgeling van de duivel geworden. De leugen is dan ook niet iets dat ons zo nu en dan overkomt, iets waaraan we ons zo af en toe bezondigen. maar het is kenmerkend voor de gevallen mens. Alle mensen zijn leugenachtig (Rom. 3:4).

De duivel is dus begonnen met de leugen. En ook aan het einde van de wereld, als de duivel nog één keer de gelegenheid krijgen zal zijn macht te ontplooien, zal hij gebruik maken van het woord van de leugen. Het beest - zoals de Openbaring van Johannes de antichrist noemt - zal minder schade aanrichten met zijn klauwen dan met zijn mond: 'En hetzelve werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken' (Openb. 13:5). En bijna de hole wereld zal het beest aanbidden en bewonderen.

Tussen dit begin en het eind ligt het verwoestende werk van de leugen, dat zowel groot als klein in vuur en vlam zet. De hele samenleving wordt beheerst door de leugen.

Toch heeft de duivel, al lijkt (en is) hij heel machtig, niet het laatste woord. Eén is er, die ook de macht van de leugen verbroken heeft.

Christus en het negende gebod

Als je Rom. 3:4 gelezen hebt, dan zal je de grote tegenstelling die daarin genoemd wordt, direkt opgevallen zijn: ' (...) God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig'.

Tegenover de leugenachtige mens staat God, Die niet liegen kan (Tit. 1:2). Hij spreekt niet alleen de waarheid, maar Hij is ook de Waarheid. (Joh. 14:6). De Heere Jezus zegt tegen Pilatus

De Heere Jezus zegt tegen Pilatus dat Hij in de wereld gekomen is, om te getuigen voor de waarheid (Joh. 18:37). Christus is de getrouwe Getuige, en een '(•••) waarachtige getuige redt de zielen (...)' (Spr. 14:25). Door Zijn betrouwbare getuigenis voor de Vader en tegen de duivel, is Hij een Redder van zielen geworden. Christus heeft onrecht, leugen en bedrog gedragen. Hij kwam om de zonde van de leugen te verzoenen. Daarvoor is Christus Zelf voor leugenaar en misleider uitgescholden. Daarom is Hij gekruisigd. Hij heeft de straf, die ons de vrede aanbrengt op Zich genomen, en door Zijn striemen is voor ons genezing mogelijk (Jes. 53:5).

De christen en het negende gebod

Christus heeft ook de zonde van de leugen voor Zijn kinderen gedragen. Gods kinderen kunnen dan ook niet langer in de zonde van de leugen leven.

Op de Pinksterdag werden allereerst de tongen aangeraakt. Die tongen waren ook een vuur, maar niet ontstoken door de hel, maar door de Heilige Geest. (Hand. 2:11).

De bekering dus houdt ook een vernieuwing van de tong in. Wijzelf kunnen onze tong niet bedwingen (Jak. 3:8), maar Christus kan zelfs het ontembare temmen. God schenkt Zijn kinderen, wat zij niet uit eigen kracht kunnen. De tong wordt dan op een heel andere manier gebruikt. (H.C. vr. 112).Zo openbaart het nieuwe leven zich ook in de vernieuwing van de tong.

Niet alleen door dingen te laten (zie het eerste deel van vr.112), maar ook door dingen te doen: de waarheid spreken uit liefde voor de naaste, de naam en de eer van de naaste beschermen en bevorderen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 april 1992

Mivo +16 | 24 Pagina's

3. Oorsprong en verlossing van de leugen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 april 1992

Mivo +16 | 24 Pagina's

PDF Bekijken