Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

5. Paulus, Timotheüs en Titus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

5. Paulus, Timotheüs en Titus

9 minuten leestijd

Timotheüs en Titus behoren beiden tot de medewerkers van Paulus. Paulus heeft goede kontakten met hen. Beide mannen zijn met hem meegeweest op de zendingsreizen en hebben gearbeid in Gods Koninkrijk.

Timotheüs

Paulus heeft Timotheüs ontmoet tijdens zijn tweede zendingsreis. Hij was toen in de buurt van Derbe en Lystre. Timotheüs' moeder Eunice was een Jodin. Zijn grootmoeder heette Loïs. Paulus zegt van hen dat zij een ongeveinsd geloof bezaten (2 Tim. 1: 5). De vader van Timotheüs was een Griek (Hand. 16: 1).

Toen Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis Timotheüs ontmoette, was deze reeds een christen. De broederen hebben een goede getuigenis van hem gegeven (Hand. 16: 2) en Paulus besluit om hem mee te nemen (Hand. 16: 3). Hij wordt een zeer trouwe medewerker, die Paulus veel heeft bijgestaan.

Paulus noemt Timotheüs veel in zijn brieven. Ook wordt hij als medeafzender vaak genoemd. Al met al: Paulus is erg op Timotheüs gesteld (Fil. 2: 20) en noemt hem zelfs zijn zoon (1 Kor. 4: 17 en 1 Tim. 1: 2). Op een gegeven moment laat Paulus Timotheüs besnijden. Dit heeft hij niet gedaan bij Titus. Hoewel Paulus de besnijdenis niet noodzakelijk vond, had hij er geen bezwaar tegen dat een Jood besneden werd. Hij liet het doen opdat Timotheüs meer ingang zou krijgen bij de Joden in de synagogen. Het doel van de besnijdenis was: hij wilde de voortgang van Gods Koninkrijk niet in de weg staan en paste zich aan bij de omgeving in deze.

Een enkele keer wordt Timotheüs door Paulus bemoedigd. Dit in verband met zijn gezondheid (1 Tim. 5: 23) en zijn bescheidenheid (2 Tim. 2: 11-14). Timotheüs wordt opgewekt om standvastig te zijn en moedig op te treden en te spreken. Anders konden de dwaalleraars de gemeenten gaan verstoren en de evangelieverkondiging verhinderen.

Omgekeerd heeft Timotheüs ook veel voor Paulus betekend Paulus is door Timotheüs vaak geholpen. Hij heeft hem tijdens verschillende reizen bijgestaan. Samen hebben ze gewerkt in Thessalonica, Berea, Korinthe en Efeze. Timotheüs gaat ook mee naar Korinthe (1 Kor. 4 17), Filippi (Fil. 2: 19-23), Eféze(1 Tim. 1: 3) en Thessalonica (1 Thess. 3: 1, 6).

En toen Paulus in de gevangenis zat, werd hij door de aanwezigheid van Timotheüs bemoedigd. In 2 Tim. vraagt de apostel of Timotheüs spoedig vanuit Efeze naar Rome kan komen (2 Tim. 4: 9). De apostel voelt zijn dood naderen en Timotheüs moet bij hem zijn.

Timotheüs heeft Paulus veel diensten bewezen. Hij heeft zelf gepreekt en werkte aan de opbouw van de gemeenten (o. a. te Efeze).

Uit de brief aan de Hebreen blijkt dat Timotheüs gevangen gezeten heeft, maar weer losgelaten is (Hebr. 13: 23).

Titus

Van Titus is minder bekend dan van Timotheüs. In de Handelingen wordt niet over hem gesproken. Tijdens Paulus' derde zendingsreis is Titus bij hem te Efeze. Daar vandaan trekken ze naar Korinthe. Titus is van heidense afkomst (Gal. 2: 3). In Galaten wordt verteld dat Paulus hem meegenomen heeft naar Jeruzalem. Hij wordt - in tegenstelling tot Timotheüs - niet besneden. In Jeruzalem ging het om de vraag of heidenen genoodzaakt waren zich te laten besnijden. Vanuit dit oogpunt bezien, weigert Paulus om Titus te besnijden. Om te geloven is de besnijdenis immers niet nodig. Paulus ziet in Titus een bekwaam iemand. Hij geeft hem opdracht om naar Korinthe te gaan en daar te arbeiden in de gemeente. Hij verricht daar veel goed werk en Paulus kan zich daarna weer verblijden over deze gemeente, waar hij zeer bezorgd over is geweest.

Titus zorgt voor de geldinzameling voor Jeruzalem in Korinthe.

Volgens de Titusbrief (Tit. 1: 5) heeft hij op Kreta gewerkt. Paulus vraagt of Titus, die hij op Kreta achtergelaten heeft, naar hem toe wil komen.

Een aantal elementen in de pastorale brieven

Paulus heeft twee brieven aan Timotheüs geschreven en één aan Titus. Ze worden wel de pastorale brieven genoemd. In de brieven aan zijn medewerkers geeft Paulus vele pastorale aanwijzingen voor de opbouw van het gemeenteleven. De eerste brief aan Timotheüs en de brief aan Titus zijn waarschijnlijk net na 62 geschreven. Ze lijken op elkaar, De tweede brief aan Timotheüs is ongeveer een jaar later geschreven. Deze wordt wel het "geestelijk testament" van Paulus genoemd (2 Tim. l:3ev.;2:8ev.;4:6).

In deze pastorale brieven komen de volgende zaken aan de orde:

1. regels voor het leven in de gemeente;

• 1 Tim. 3: 15: de gemeente moet een pilaar en vastigheid der waarheid zijn,

• 1 Tim. 4: 16: de overgeleverde leer moet vastgehouden worden, met name door de leidinggevenden: opzieners, presbyters en diakenen,

• 1 Tim. 4: 14 en 2 Tim. 1:6: ambtsdragers zijn officieel tot leidslieden aangesteld, via handoplegging,

2. de leer moet bewaard en verdedigd worden;

• 1 Tim. 1: 5, 10: de gezonde leer is een pand dat in geloof vastgehouden moet worden

• de dwaalleraars houden zich bezig met fabels en eindeloze geslachtsregisters (1 Tim. 4. 7 en Tit. 3: 9). Scherp wordt hier tegen gewaarschuwd.

3. de apostolische vermaning.

• 1 Tim. 5: 3-16: Paulus heeft het hier over de dienst aan de weduwen

• 1 Tim. 6: 1 ev. : ook dienstknechten (slaven) horen een christelijk leven te leiden

• 1 Tim. 6 6 ev : rijkdom heeft gevaren

• Tit. 2: 1: oproep tot christelijk leven te midden van de tegenwoordige wereld.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 1993

Mivo +16 | 24 Pagina's

5. Paulus, Timotheüs en Titus

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 1993

Mivo +16 | 24 Pagina's

PDF Bekijken