Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

3. Het weekend

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

3. Het weekend

13 minuten leestijd

Op een aantal vrijetijdsbestedingen van reformatorische jongeren zal wat dieper ingegaan worden. Het betreft de bestedingen in het weekend. Veel jongeren hebben aan het einde van de week een drukke werkten/of schoolweek achter de rug. Ze hebben weinig tijd voor ontspanning en bezinning gehad.

Met name in het weekend zijn er mogelijkheden te over om zowel ontspannend als bezinnend bezig te zijn.

De Schakeltjes-rubriek van het Reformatorisch Dagblad bevat elke vrijdag en zaterdag een flink aantal uitnodigingen op dat gebied. Met name op zaterdagavond is er veel mogelijk.

Bij vrijetijdsbesteding in het weekend valt te denken aan het kerkelijke jeugdwerk, interkerkelijke bezinningsavonden, zang- en orgelavonden, de zogenaamde refo-cafés, de vrijdag- en zaterdagavond thuis of bij familie of vrienden doorbrengen.

Kerkelijk jeugdwerk

Jongeren horen bij de gemeente, bij de kerk. Binnen de kerk moet niet alleen aandacht zijn voor ouderen, maar ook voor jongeren. De zorg voor jongeren is ook de zorg van de kerk.

Door jeugdwerk in de gemeente worden jongeren gevormd voor de toekomst. "Vaak blijken ouderen zich de verenigingen gevormd te voelen. door

Daar wordt de basis voor later gelegd. moet de jeugdvereniging als een investering zien. (...) De jeugd is ook de Ie periode van het nemen van beslissingen. Denk maar aan de keuze van een opleiding, een beroep of een levenspartner. In dat keuzegebied moeten wij als kerkelijke gemeente er helemaal bij zijn "(RD, 23/09/94). Vandaar dat er in vele plaatsen, naast catechisatie en zondagsschool, ook kerkelijk jeugdwerk is.

Uit het genoemde onderzoek uit 1994 is gebleken dat, wanneer er in de eigen gemeente jeugdwerk aanwezig is, gemiddeld 75% van de jongeren de jeugdvereniging bezoekt. Is er plaatselijk geen JeV, dan neemt slechts 25% deel aan jeugdwerk in een naburige gemeente.

De basis van het landelijke jeugdwerk vormen de plaatselijke verenigingen.

Verenigingen waar jongeren met hun vragen terecht kunnen, waar ruimte is voor bezinning op bijbelse, ethische en maatschappelijke onderwerpen.

Maar waar ook ruimte is voor ontspanning en ontmoeting. Ontmoeting en gezelligheid zijn de belangrijkste redenen voor jongeren om naar de vereniging te gaan (zie figuur 2.4).

jongeren van de gemeente ontmoeten elkaar op vrijdag-, zaterdag- of zondagavond rondom het geopende Woord. Dat is waarde(n)vol. Juist binnen de gemeente wil de Heere Zijn Koninkrijk bouwen van geslacht tot geslacht.

leugdwerk vraagt echter wel inzet.

Inzet van leidinggevenden en van jongeren zelf. "De meeste onderwerpen worden door de leden zelf gemaakt.

Over het algemeen wordt dat best serieus opgevat. Een inleiding maken vind ik duidelijk een positief element van de jv.

Daardoor worden jongeren gevormd. Ze leren boeken te lezen, een stukje onderzoek te doen, en daaruit een inleiding te maken en vragen op te stellen. Ze leren er ook discussiëren" (RD, 23/09/94).

Maar ook van ouders wordt inzet gevraagd. Ze zouden hun kinderen moeten stimuleren en motiveren voor het jeugdwerk. Het vraagt betrokkenheid van ambtsdragers in de voorbede en in het bezoeken van verenigingen.

Het is een zaak van de hele gemeente.

Niet alleen plaatselijk wordt jeugdwerk georganiseerd. Ook regionaal, in de diverse districten, wordt regelmatig zowel ontmoeting als bezinning geboden. Op vrijdag- en op zaterdagavond worden districtsavonden gehouden voor de jongeren uit het district. Op deze avonden wordt door een spreker een onderwerp ingeleid. Na de vaak wat langere pauze wordt

Na de vaak wat langere pauze wordt verder nagedacht over het onderwerp door middel van vragenbeantwoording of een forum.

Naast het kerkelijke jeugdwerk zijn allerlei alternatieve ontmoetingsplaatsen ontstaan. Ontmoetingsplaatsen die, zonder kerkelijke binding, tegemoet komen aan de behoefte van jongeren om zich in het weekend te ontspannen en/of te bezinnen. Doordat jongeren meer te besteden hebben en meer reismogelijkheden hebben, leggen ze gemakkelijk, soms grote, afstanden af (Zeeland - Corinchem bijvoorbeeld...). De mogelijkheid om activiteiten buiten de plaatselijke gemeente bij te wonen is groter geworden.

Interkerkelijke bezinningsavonden

Eén van de alternatieven is het bijwonen van een (interkerkelijke) bezinningsavond. Deze avonden worden op particulier initiatief georganiseerd of staan onder toezicht van een (plaatselijke) kerk. Ook worden bijvoorbeeld SGP-jongerenavonden gehouden. Het meest omvangrijke initiatief zijn de activiteiten van de Stichting Reformatorische Bezinningsavonden (SRB). De SRB is in het leven geroepen om interkerkelijke bezinningsavonden voor +21 -jongeren te organiseren.

Men wil tegemoet komen aan de vragen van deze jongeren. Er is behoefte aan bezinning op hun niveau, aan sprekers uit de breedte van de rechterflank van de gereformeerde gezindte en aan ontmoeting met jongeren uit diezelfde breedte. Het grootste deel van de avond bestaat uit bezinning: een lezing en vragenbeantwoording. 'We streven ernaar dat de avonden een goede voorbereiding op de zondag zijn, waarbij hel Woord centraal Haat" (RD, 24/09/94). Dat deze avonden in een behoefte voorzien, is duidelijk Op verschillende plaatsen in ons land worden de avonden georganiseerd Via advertenties in het Reformatonsch Dagblad en via een eigen mededelingenblad geeft de stichting bekendheid aan haar avonden.

De bedoeling is om deze avonden alleen te organiseren voor jongeren die ouder zijn dan 21 jaar. De praktijk leert echter dat ook jongeren van 18, 19 en 20 jaar de avonden bezoeken.

Zang- en orgelavonden

Op grote schaal worden op zaterdagavond zang- en orgelavonden georganiseerd. Een aantal avonden wordt op commerciele basis georganiseerd, een aantal ten bate van een goed doel. Het zijn vaak avonden die goed bezocht worden door jongeren. Met name wanner bekende koren optreden, is er veel belangstelling.

Refo-cafes

'Het is zaterdagvond half negen. Met tientallen tegelijk komen ze hotel Corinchem binnen, longeren tussen de zestien en dertigjaaroud. Rij de ingang betalen ze vijf gulden voor een hele avond gezelligheid. De avond wordt doorgebracht met lopen, drinken, een hapje eten en praten. Het belangrijkste doel van de avond is het leggen van contacten. Als het enigszins mogelijk is met het andere geslacht. Rond elf uur vertrekken de eerste jongeren die wat verder weg wonen. Ze willen voor de zondag thuis zijn. Want zondaqmorgen worden ze weer in de kerk verwacht (Gorinchemse Courant, 22/05/96) Er zijn jongeren die zich - om allerlei wel of niet steekhoudende argumenten - niet thuisvoelen op een }eV, niet op een SRB-avond en niet op een zangavond of orgelconcert. Zij willen niet naar een café of disco, maar kunnen wekelijks terecht in een refo-café.

Er zijn ook jongeren die het bezoeken van de jeV of andere meer bezinnende activiteiten combineren met het refocafé Een refo-café is een gelegenheid waar reformatorische jongeren elkaar onder het genot van een (alcoholisc h) drankje en een hapje kunnen ontmoeten, Er wordt gepraat, gelachen, gedronken en gekeken Er wordt geen wereldse muziek gedraaid In de ene gelegenheid mogen maximaal twee alc oholhoudende c onsumpties gedronken worden, m de andere bestaat geen limiet Ook deze bezoekers wonden via het

RD getrokken. Wat jongeren trekt is de vrijheid, de ongedwongen steef, de contacten. "Dit is de enige avond dat je uit kunt gaan. Dan moet je dat ook doen. En het is niet beter dan in de disco" (RD, 21/09/96).

Een avond thuisblijven of bij vrienden doorbrengen is voor sommige reformatorische jongeren onbespreekbaar.

Toch zijn er velen die regelmatig op vrijdag- en/of op zaterdagavond thuisblijven of vrienden opzoeken.

Wanneer de ouder(s) thuis zijn en er zijn wat meer gezinsleden en vrienden, kan het erg gezellig en waardevol zijn. Er kunnen dan wezenlijke en minder wezenlijke onderwerpen ter sprake komen. Er kan gepraat, gezongen en een spel gedaan worden.

Maar ook alleen kan het goed toeven zijn. Met een goed boek en een goede CD kun je bijkomen van een drukke week.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 september 1997

Mivo +16 | 24 Pagina's

3. Het weekend

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 september 1997

Mivo +16 | 24 Pagina's

PDF Bekijken