Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verwerking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verwerking

5 minuten leestijd

Jouw reactie op de prediking

Maleachi heeft de boodschap van zonde en genade aan het volk Israël verkondigd.

1. Probeer in eigen woorden weer te geven wat de boodschap van God aan het volk was.

2. Wat was de reactie van het volk Israël?

3. Wat vind je van de reactie van de Heere?

Ook nu heeft de Heere een boodschap voor jou. Die Iaat Hij door middel van Zijn knechten je horen.

1. Probeer in eigen woorden weer te geven wat de boodschap van God aan jou is.

2. Is er verschil tussen de preken van Maleachi en de preken van nu?

3. Wat is jouw reactie op de preek?

4. Wat zegt dat over jouw houding ten opzichte van de Heere?

5. Veelal wijzen we met ons verharde en ongelovige hart het Woord van de Heere af. Wat doet de Heere met die reactie als je naar het bijbelboek Maleachi kijkt?

Om te gebruiken

Os. D. Rietdijk: De laatste profeet.

Ds. C. Harinck: De dag komt, acht bijbelstudies over Maleachi.

Bijbelstudie Maleachi 4

1. Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal.

2. Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.

3. En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de zolen uwer voeten, te dien dage, dien Ik maken zal, zegt de HEERE der heirscharen.

4. Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten.

5. Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag desHEEREN komen zal.

6. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.

Raadpleeg ook de Kanttekeningen bij dit hoofdstuk. Dat verheldert veel.

vs. 1 Welke dag komt?

Wie worden met de hoogmoedigen en goddelozen bedoeld?

Wat gebeurt er met hen?

Wat zegt deze indringende en ontzettende boodschap ons?

vs. 2 Wat betekent dat: 'die Mijn Naam vreest'?

Probeer het beeld van het opgaan van de Zon der gerechtigheid uit te leggen.

vs. 4 Waarom staat deze tekst in Maleachi 4? Zie Deut. 6.

vs. 5 Wie of wat wordt er met de profeet Elia bedoeld? Zie Matth. 11:14, 17:11,12,13. Mark. 9:11,12,13. Luk. 1:17.

vs. 6 Wat betekent het eerste gedeelte van deze tekst 'En hij... hun vaders'?

Wat doe jij met de laatste zin van het Oude Testament:'opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla'?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 september 1998

Mivo +16 | 20 Pagina's

Verwerking

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 september 1998

Mivo +16 | 20 Pagina's

PDF Bekijken