Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

4. De Dordtse Leerregels

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

4. De Dordtse Leerregels

7 minuten leestijd

DE DORDTSE LEERREGELS ZIJN GESCHREVEN TIJDENS DE BEKENDE NATIONALE SYNODE VAN DORDRECHTIN 1618/1619. DATIS BIJNA60JAAR NADAT DE NEDERLANDSE GELOOFSBELIJDENIS EN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS ZIJN OPGESTELD. DEAANLEIDINGOM DEZE SYNODE TE HOUDEN EN OM DEZE LEERREGELS OP TE STELLEN, IS DE STRIJD MET DE REMONSTRANTEN.

WIE WAREN DEZE REMONSTRANTEN EN WAAROM LIEP DEZE STRIJD ZO HOOG OP? HET CONFLICT BEGINT BIJ TWEE PROFESSOREN, DIE ALLEBEI LES GEVEN AAN DE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT IN LEIDEN. DEZE TWEE PROFESSOREN ZIJN JACOBUS ARMINIus EN FRANCISCUS GOMARUS.

Arminius leert zijn studenten dat de mens zelf voor God kan kiezen. De Heere Jezus is voor alle mensen gestorven, en het komt erop aan dat je Hem aanneemt. Als de Heere ziet dat je gelooft, zal Hij je willen aannemen als Zijn kind, zo dacht Arminius. Een heel gevaarlijke leer, en daarom gaat Gomarus er fel tegenin. De strijd blijft niet binnen de muren van Leiden, maar breidt zich snel uit. Er ontstaat veel onrust binnen de kerk. Om dit conflict eens goed uit te praten en op te lossen, willen Gomarus en zijn aanhangers graag een synode. Maar dat stuit op veel verzet: de aanhangers van Arminius willen helemaal geen synode. Ja, toch wel: op voorwaarde dat de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus herzien worden. Maar dat wil de andere partij niet. Waarom de belijdenisgeschriften herzien? Waarom willen de Remonstranten zich hieraan niet binden? Twijfelt men aan deze leer, waarvoor al zoveel martelaren hun bloed hadden gegeven? Die al zo vaak op synodes is getoetst aan Gods Woord en waarin nog nooit iets verkeerds was gevonden? Nee, zomaar toestemmen dat de belijdenisgeschriften herzien zullen worden, daar begint men niet aan. Wel wil men de catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis opnieuw toetsen aan Gods Woord.

Na zo'n tien jaar van strijd komt er toch een synode, de Nationale Synode van Dordrecht. Deze duurt een halfjaar, van november 1618 tot mei 1619. Tijdens deze synode probeert men een eerlijk gesprek met de Remonstranten aan te gaan, om hun bezwaren tegen de gereformeerde leer te horen. Maar de Remonstranten geven zich niet bloot. Daarom worden ze tenslotte weggestuurd uit de vergadering. Er blijft niets anders over dan om hen te beoordelen op basis van de 'Remonstrantie' die ze in het verleden geschreven hebben: een geschrift van vijf artikelen waarin de Remonstranten min of meerverklaren wat hun leer is. Op elk van deze vijf artikelen schrijft de synode als het ware een tegenartikei. Aan het einde van de synode worden deze vijf tegenartikelen helemaal voorgelezen, om te horen of er niets in staat dat tegen Gods Woord in gaat. Met algemene stemmen worden de vijf artikelen goedgekeurd. En zo krijgt de kerk er een derde Formulier van Enigheid bij: De Dordtse Leerregels, ofwel de Vijf artikelen tegen de Remonstranten.

Karakter van de Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels bestaan uit vijf artikelen of hoofdstukken, die over dezelfde onderwerpen gaan als de vijf artikelen van de Remonstranten zelf. Hoewel, eigenlijk zijn het er vier, want deartikelen3en4zijn samengevoegd in één hoofdstuk. In elk artikel wordt eerst uitgelegd wat de bijbelse leer omtrent het betreffende onderwerp is. Vervolgens worden de dwalingen genoemd en bestreden. Deze gedeeltes beginnen dan ook telkens met: "De rechtzinnige leer verklaard zijnde, verwerpt de synode de dwalingen dergenen die leren..." Met veel teksten uit de Bijbel wordt onderbouwd waarom men deze dwaling verwerpt. Zo wordt ook dit geschrift, net als de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus helemaal gefundeerd op Gods Woord. De band met de kerk uit het verleden is minder duidelijk aanwezig dan bij de belijdenis en de catechismus. Tochheeft de synode die band wel gevoeld. Indeinleidingopde Dordtse Leerregels schrijft de synode dat het een 'bredere verklaring' is van de leer, en daarmee bedoelen ze de leer van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus.


DE INHOUD VAN DE DORDTSE LEERREGELS:

HOOFDSTUK 1: DE GODDELIJKE VERKIEZING EN VERWERPING

HOOFDSTUK 2: DE DOOD VAN CHRISTUS EN DE VERLOSSING VAN DE MENSEN DAARDOOR

HOOFDSTUK 3/4: DE VERDORVENHEID VAN DEMENSENDE BEKERING TOT GOD

HOOFDSTUK 5: DE VOLHARDING DER HEILIGEN

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 december 2003

Mivo +16 | 28 Pagina's

4. De Dordtse Leerregels

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 december 2003

Mivo +16 | 28 Pagina's

PDF Bekijken