+ Meer informatie

Den Uyl zal beleid moeten wijzigen

Andriessen: nog moeilijke gesprekken

3 minuten leestijd

DEN HAAG ~ Mr. F. Andriessen, lid van de Tweede kamerfractie vanhet CDA en voorzitter van de christen-democratische commissie die de formatiebesprekingen begeleid, verwacht in,de komende tijd nog grote problemen bij de gesprekken die tot een tweede kabinet-denUyl moeten leiden.

Vooral kwesties als het bevorderen van de werkgelegenheid, de bestrijding van de werkloosheid en de vermogensaanwasdeling zullen voor de nodige moeilijkheden zorgen.

Ten aanzien van het werkloosheidscijfer zei hij te vrezen dat dit zal uitstijgen boven het door een commissie van technische economen in het zogenaamde CEC-rapport verwachte aantal van 185.000 indien formateur Den Uyl blijft vasthouden aan zijn uitgestippeld Hnancieel-sociaal-economisch beleid: de nul-lijn voor de inkomens in de komende twee jaar en stijging van de collectieve sector met één procent.

250.000 werklozen

Ook wij van het CDA zijn er tot dusverre van uitgegaan dat we met het zogenaamde 1-procentsbeleid zouden uitkomen op 150.000 werklozen. De situatie is echter aanmerkelijk verslechterd. De formateur zelf spreekt nu al over 250.000 werklozen en dat is voor ons onaanvaardbaar", aldus Andriessen. De vraag is volgens hem wat je daaraan moet doen. „De formateur blijft uitgaan van de 1-procentsfilosofie en extra maatregelen, helemaal te vinden in de matiging van de particuliere bestedingsmogelijkheden. Wij vrezen echter, dat die weg met erg veel onzekerheden is omgeven". Naar zijn mening heeft de geschiedenis van de loonontwikkeling ook aangetoond dat het bijna onmogelijk is de mensen voor een bepaalde periode helemaal op de nul-lijn te zetten. Volgens Andriessen zal men dan ook naar de collectieve sector moeten uitwijken.

Wie zal dat betalen

„De formateur geeft in zijn stuk wel aan dat de aanvullende maatregelen getroffen zullen moeten worden, maar niet hoe dit betaald zullen moeten worden. Om een beetje in de richting van 150.000 werklozen te komen zullen we naast de zeven miljard, die nodig zijn om het oude beleid voort te zetten en het nieuwe te starten, nog een aanvullend bedrag uit de collectieve sector moeten halen. Dat klinkt afgrijselijk, maar we praten over een dreiging dat de werkloosheidscijfers over vier jaar niet uitkomen op 150.000 maar op 250.000 of meer. Elke politieke partij die zichzelf respecteert zal deze harde waarheden in haar beleid moeten verdisconteren. Die politieke moed zullen we moeten opbrengen in het belang van de mensen, die straks werkloos zouden worden, nog afgezien van de werklozen V van nu, die eventueel weer aan het werk zouden kunnen gaan", aldus Andriessen. Hij bestreed de mening dat bezuinigingen in de collectieve sector de werkgelegenheid zouden bedreigen. „Integendeel, één van de oplossingen in het rapport van de topeconomen toont aan, dat een forse bezuiniging in de collectieve sector een aanzienlijke verbetering van de werkgelegenheidssituatie oplevert". Het CDA vindt volgens hem dan ook dat er een grote bijdrage moet komen uit de collectieve sector, waardoor tevens enige ruimte zou ontstaan voor een individuele particuliere inkomensverbetering.

VAD

Over de rol van de VAD in de kabinetsgesprekken zei hij tenslotte: „Als ik zie hoe lang de heren er over doen, respectievelijk gedaan hebben, om andere problemen tot een oplossing te brengen, dan houd ik er rekening mee dat. ook de VAD ons wel enige tijd zal bezig houden". Hij noemde de VAD: „Ongetwijfeld een moeilijk punt".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.