+ Meer informatie

Dr. J. Schelhaas door trein overreden

Bekende verontruste voorman

3 minuten leestijd

(Van onze kerknieuwsredactie) Op 74-jarige leeftijd is gistermorgen op de spoorwegovergang van het station Ede-Wageningen de bekende Gereformeerde emeritus-predikant dr. J. Schelhaas om het leven gekomen. Dr. Schelhaas, een van de vooraanstaande figuren in de kring der verontruste Gereformeerden, wilde lopend de met automatische halve overwegbomen beveiligde overgang oversteken, waarbij hij door een posttrein werd gegrepen. De politie kon nog geen nadere mededelingen doen over de aard van het ongeluk. Dr. Schelhaas is in het Streekziekenhuis te Bennekom overleden.

Dr. J. Schelhaas is vele jaren hoofdredacteur geweest van het weekblad „Waarheid en Eenheid", waarvan hij een der oprichters was. Aanvankelijk ijverde dit orgaan vooral voor het helen van de breuk, die ontstaan was door de Vrijmaking. Toen dat naderhand geen haalbare kaart bleek, werd "Waarheid en Eenheid" voornamelijk het blad voor de verontrusten. Thans is het het officiële medium van de vereniging Schrift en Getuigenis.

Dr. Schelhaas was meer dan veertig jaar predikant. In 1926 werd hij bevestigd in de Gereformeerde Kerk van Tzummarum, waar hij bleef tot 1948. Vervolgens diende hij tot 1 januari 1967 de Kerk van Amsterdam-Nieuwendam. Na zijn emeritaat in dat jaar was hij o.a. enige tijd privaat-docent aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit, waarbij hij zich met name bezig hield met de exegese der H. Schrift. Ook was dr. Schelhaas docent aan de pastorale leergangen te Rotterdam en Zwolle.

GEELKERKEN EN GENESIS
Dr. Schelhaas, die predikant was geworden in het jaar dat de Gereformeerde Kerken werden beroerd door de kwestie-dr. Geelkerken (1926), heeft zich ook later veel met deze vraagstukken over de historiciteit van Genesis beziggehouden. Zo maakte hij deel uit van het synodale deputaatschap, dat zich moest buigen over de leeruitspraak van de synode van Assen, die Geelkerken in het ongelijk stelde.

De Geref. synode van 1967 ging echter om en verklaarde die vroegere uitspraken van Assen jegens Geelkerken voor niet langer bindend. Uit protest hiertegen schreef dr. Schelhaas toen "De val van Assen", terwijl hij ook in andere boeken en artikelen van zijn verontrusting blijk gaf,- o.m. in .,De Heilige Schrift in de Cahiers voor de gemeente", waarin hij deze reeks Cahiers analyseerde en veroordeelde.
Dr. J. Schelhaas H.zn, die zich na zijn emeritaat in Amsterdam-Buitenveldert vestigde en later te Ede, werd op 23 augustus 1899 te Hoogeveen geboren. Hij studeerde theologie in Kampen, deed zijn kandidaatsexamen in 1924 en was enige tijd leraar aan een Chr. H.B.S. Vervolgens studeerde hij theologie aan de VU, werd predikant te Tzummarum, deed In mei 1930 cum laude zijn doctoraal en promoveerde in 1932 bij de oudtestamenticus van de VU, prof. dr. G. Ch. Aalders, op "De messiaanse profetie in de tijd voor Israels volksbestaan". Andere werken op zijn vakgebied waren o.a. De Lijdende Knecht des Heeren (Het Ebèd Jahweh-probleem), Bileam de waarzegger-profeet Simson, en commentaren in de series Paraphrase der Heilige Schrift en De Bijbel toegelicht voor het Nederlandse volk.
Dr. Schelhaas, vader van ds. N. Schelhaas te Apeldoorn,, was ook redacteur van de Friese Kerkbode en politiek hoofdredacteur van de Nieuwe Hoogeveense Courant. Hij is voorts lid geweest van de generale synode van Eindhoven (1848), van vele deputaatschappen en curator van de Kamper Theologische Hogeschool en het Gereformeerd Gymnasium.

Dr. Schelhaas zal a.s. maandag 12 augustus worden begraven op de algemene begraafplaats te Ede. De rouwdienst in de Beatrixkerk wordt geleid door ds. J. B. van Mechelen uit Urk en begint om half één, waarna om half twee de teraardebestelling volgt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.