+ Meer informatie

VERENIGINGSNIEUWS

3 minuten leestijd

RING ROTTERDAM VAN J.V. DER GEREF. GEM.

KORT VERSLAG van de Ringvergadering, gehouden op 24 Juni j.1.

Dc heer T. Molenaar opende deze vergadering door te laten zingen Psalm 119 vers 17, het lezen van Joh. 1 van vers 35 tot einde en gebed. Na het openingswoord, waarin hij allen hartelijk welkom heette, kreeg dc heer J. B. Hardon gelegenheid zijn referaat te houden dat handelde over: „De vijf eerste discipelen." Eerst handelde spreker over Johannes de Doper en de mensen die onder zijn gehoor kwamen. Daarna sprak spreker over de verschillende roepingen die de vijf eerste discipelen (Andreas, Johannes, Petrus, Fillippus en Nathanaël) kregen alvorens zij de Heere Jezus volgden. Tevens behandelde de heer Hardon de verschillende karakters van deze discipelen. De heer Hardon besloot dit onderwerp, dat op eenvoudige en boeiende wijze werd voorgedragen, door te zeggen, dat het een groot wonder zou zijn als de Heere ook ons riep.

Na het zingen van Psalm 25 vers 6 werd gepauzeerd.

Nadat de vergadering-was heropend met het zingen van Ps. 81 vers 12 zeide de heer Molenaar nog iets over de moeilijkheden die gepaard gaan bij het leiding geven op onze verenigingen. Hierna werden nog enkele vragen gesteld die op aangename wijze werden beantwoord. De vergadering werd gesloten met het zingen van Ps. 89 vers 19, waarna de heer Hardon eindigde met dankgebed.

KORT VERSLAG van de eindies uitgaande van het I.P.S.O., gehouden op 12 Juli 1955 in gebouw Relioboth te Leiden voor leden van tïe J.V. e.a.

•Dhr. Scheurwater opende deze avond met gebed, waarna dhr. Bleijerveld Matth. 7 : 21—einde voorlas waarop hij een korte verklaring gaf. Spreker bepaalde ons bij het einde van de bergrede. Christus stelt hier 2 tegenstellingen. Een bouwer die zijn huis op een rots fundeerde en een bouwer die dit deed op zandgrond. Tegen beide huizen kwam de storm, en wat was het eind? Het huis staande op de rots bleef onwrikbaar staan maar het andere huis viel en zijn val was groot. Spreker besloot deze verklaring met de vraag waarop ons geestelijk huis gegrond is. Staat het op de grond van eigengerechtigheid en eigenwaarde zo zal het geen stand kunnen houden, maar als het staat op de rots Christus zo kunnen de geestelijke stormen komen maar het blijft staan. Na deze woorden liet spr. zingen Ps. 118 : 11. Vervolgens gaf dhr. Bleijerveld een overzicht over de cursus Persoonlijkheidsvorming. Ve2en denken dat deze cursus enkel geschikt is voor leden van een vereniging, maar dit is niet waar. Het is er voor, dat wij ons vrijer bewegen in het leven en om te spreken waar spreken nodig is, hoofdzakelijk in het belijden van onze principes. Ook voor meisjes is deze cursus zeer geschikt, ook al in verband met het door velen van haar gekozen beroep. Dhr. Bleijerveld gaf hierover een enkel voorbeeld uit de practijk. Hierna hoorden wij de cursisten uit Leiden en omgeving, die diverse onderwerpen behandelden. Dit deden ze op positieve wijze, zowel in contact als in de stem.,

Tot slot van deze avond reikte de docent dhr. Bleijerveld de certificaten uit met voor ieder een passend woord. De oudste cursist dhr. Hakkenberg sloot deze. avond met dankgebed. Er waren vele belangstellenden en we mogen terug zien op een gezellige en leerzame avond.

RIDDERKERK

Het secretariaat der Chr. Jongel.-en Jongemannenvereniging berust niet meer bij C. van Die, Voorweg 7, Rijsoord, maar bij D. L. v. Pelt, Kerkweg 103, Ridderkerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.