+ Meer informatie

Nixon

4 minuten leestijd

Het schokkende nieuws dat Nixon informatie heeft achtergehouden rond de Watergate-affaire verontrust ons in hoge mate. Steeds weer opnieuw bleek, dat Nixon slechts onder de hoogste druk bereid gevonden werd schoorvoetend nader inzicht in zijn rol in deze affaire te geven. Slechts nadat ontkennen niet meer hielp en het Hooggerechtshof werd gedwongen een uitspraak te doen, zodat Nixon verplicht was alle betreffende bandjes uit te leveren, is hij nu met de verklaring gekomen dat bij de volledige waarheid tot nu toe niet heeft gesproken. In de zaak zelf willen wij nu niet treden, maar wel signaleren we dat in Amerika nu serieus de mogelijkheid wordt overworn, dait de Senaat tot afzetting van de „machtigste" man ter wereld zal overgaan. In een tijdperk waarin het machtsevenwicht in de wereld moeizaam balanceert tussen ontwapening en bewapening, tussen vrees en hoop, dat de situatie van gewapende vrede waarin de grootmaohten verkeren, nog gehandhaafd blijft. Biinnenlandse politieke verhoudingen hebben Nixon in deze situatie gebracht. Immers de Watergate-inbraak had plaats in het kader van de verkiezingsstrijd tussen Republikeinen en Democraten. Velen ook in ons land zien Nixon als een bouwer en handhaver van de vrije westerse wereld. En al is het dat God hem en zijn land als middel daarvoor gebruikt, de positie waarin hij nu verkeert is een levendige illustratie van het feit, dat wij op prinsen niet zullen vertrouwen, zoals de Schrift zegt, maar op God alleen, zonder Wiens wil geen musje dood op de aarde valt. En hebben wij dat vertrouwen niet heimelijk gevoed?

Labiel
De kwestie Cyprus levert ook voor de Sovjot-Unie de nodige voetangels en klemmen. In het verleden heeft zij zich in de driehoek Cyprus, Griekenland en Turkije gematigd opgesteld, waarbij haar sympathie uitging naar Turkije, terwijl zij voor de junta in Griekenland niet veel goeds over had. Een bijzonder geval was aartsbisschop Makados. Zijn positie als aartsbissohop van de Oosters-Orthodoxe kerk gaf hem ook buiten Cyprus grote invloed in het MiddenOositen. Vandaar dat de Russen er grote waarde aan hechten wanneer Makarios weer naar Cyprus terugkeert. Deze was echter ook de garantie voor een labiel machtsevenwicht op het eiland, wat weer een belangrijke rol speelt in de verhouding tussen de beide Navo-landen Griekenland en Turkije. Die verhouding is ook de zwakke plek in de zuidoostflank van het Navo-verdedigingssysteem. De aanwezigheid van Makarios gaf Rusland de zekerheid dat noch de een noch de ander een sterke vuist zou kunnen maken. Vandaar dat Moskou bij een oplossing van het geschil op Cyprus zonder Makarios geen enkel belang heeft. Daar komt nog bij dat de Sovjets zich geen openlijk conflict met Turkije kunnen laten welgevallen. Immers de Bosporus, de toegang voor de Russische vloot naar de Middellandse Zee, is in Turkse handen en oorlogshandelingen tussen zowel Rusland en Turkije als Griekenland en Turkije kunnen die doorvaart alleen maar belemmeren. Inmiddels is de Griekse junta op een wat merkwaardige wijze naar huis gestuurd. Daarmede dwingt Amerika Rusland zijn anti-Griekse houding op dit punt te herzien en verijdelt tegelijkertijd ook een solo-optreden van Rusland in de zwakke zuiderflank van de Navo. Het alles maakt wel de indruk alsof hier van een rechtstreeks ingrijpen van Amerika in Navo-verhoudingeni kan worden gesproken. Tijdens het bezoek van Nixon aan Moskou kwamen de VS en de Sov jet-Unie overeen om samen te werken bij het regelen van. militaire conflicten. Vandaar dat de Sovjet-Unie nu ook een waarnemer zendt naar Geneve wanneer de gesprekkeni aan het eind van deze week zullen worden hervat en waar Amerika reeds een waarnemer heeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.